Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus

maandag 1 maart 2021
Vanaf 3 maart mogen we weer trainen. En dat doen we geheel veilig volgens ons veiligheidsprotocol. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen met betrekking tot de getroffen maatregelen voor onze trainingen. 
 

Gewijzigde richtlijnen hulpverlening 

Wat zijn de richtlijnen voor hulpverlenen ten tijden van de COVID-19 pandemie?

Steeds meer hulpverleners vragen zich af hoe ze in deze tijd tijdens de COVID-19 crisis nog hulp kunnen verlenen in geval van een calamiteit. Om jou als hulpverlener te adviseren hoe je de hulpverlening het beste kan aanpakken hebben we heel beknopt wat informatie voor je op een rij gezet: https://www.bhv.nl/over/artikelen/reanimatie-en-hulpverlening-tijdens-de-corona-covid-19-pandemie/

Trainen in een 1,5m maatschappij

Is het veilig om een training te volgen?

Vanaf 3 maart mogen wij weer trainen! Rijksoverheid heeft in een wijzigingsregeling opgenomen dat er een uitzondering wordt gemaakt voor trainingen en cursussen die gericht zijn op bedrijfsveiligheid.

Om een veilige manier van trainen te blijven garanderen en te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM maken wij gebruik van het brancheprotocol. Daarnaast hanteren wij voor al onze trainingen onze eigen strenge veiligheidsmaatregelen. In het kort wat dit betekent voor onze trainingen:
 • Per deelnemer is 6 m² ruimte beschikbaar
 • Iedere cursist die deelneemt aan een cursus verklaart gezond te zijn en te voldoen aan de gezondheidsverklaring.
 • Extra veiligheids- en hygiënemaatregelen waar onze trainingslocaties aan moeten voldoen
 • De instructeur neemt de veiligheids- en hygiënemaatregelen van BHV.NL door met alle cursisten
 • Iedere cursist krijgt een veiligheidspakketje (wegwerphandschoenen, verbandmiddelen) dat na de cursus wordt weggegooid
 • Volop de gelegenheid om handen te wassen. Zowel voor, tijdens als na de training.

Hoe wordt een training gegeven in een 1,5 meter maatschappij?

De richtlijnen van het RIVM hebben een grote invloed op de manier waarop wij onze trainingen geven. Om de veiligheid van onze cursisten te garanderen hebben wij een aantal maatregelen getroffen en een veiligheidsprotocol opgesteld. Dit op basis van het branchebrede protocol (opgesteld door het Rode Kruis, Het Oranje Kruis, NIBHV, NRR en BVBN). Bekijk hier het protocol Veilig trainen van BHV.NL

Kunnen praktische handelingen, zoals de stabiele zijligging en de noodvervoersgreep van Rautek, wel geoefend worden in een 1,5 meter samenleving?

Deze oefeningen kunnen alleen op de juiste wijze uitgevoerd worden op speciaal beschikbare poppen. Indien deze niet aanwezig zijn kunnen cursisten in tweetallen oefenen door op 1,5 meter afstand van elkaar de rol van slachtoffer en hulpverlener aan te nemen. De hulpverlener voert de juiste handelingen uit in het luchtledige en benoemt daarbij welke stappen hij/zij neemt. Simultaan reageert het slachtoffer hierop en voert zelf de handelingen uit. Het slachtoffer komt uiteindelijk in de juiste positie te liggen zonder aangeraakt te worden. Daarnaast maken we het mogelijk om thuis op een veilige manier te oefenen met een familielid en/of huisgenoot met onze online instructies.

Kunnen we ervan uitgaan dat iedereen die een cursus volgt gezond is?

Om dit te kunnen garanderen hebben we een gezondheidsverklaring opgesteld. Door deel te nemen aan de cursus verklaart iedere cursist over nee op te antwoorden en te voldoen aan deze verklaring. Bekijk hier de gezondheidsverklaring.

Hoe gaan we om met coronagevallen? Kan iemand die het coronavirus heeft gehad een cursus volgen en daarmee nog andere mensen besmetten?

Ja je kan een cursus volgen als je het coronavirus hebt gehad. Als een test heeft bevestigd dat je het coronavirus had én je je een week na start van de symptomen beter voelt én je gedurende 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen. Je draagt het virus dan niet meer bij je je en kunt andere mensen dan niet meer besmetten. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.  

Online trainen

Kan ik (of kunnen mijn medewerkers) een digitale BHV cursus volgen?

Ja dit is mogelijk. We hebben een nieuwe, online BHV cursus waarbij je thuis BHV-kennis en vaardigheden opdoet of opfrist. In een online leeromgeving en met de juiste hulpmiddelen oefen je thuis en word je online begeleid door een van onze instructeurs.

Kunnen we nu al aan de slag met de e-learning en later het praktijkdeel inplannen?

Cursus annuleren

Ik wil een open lijn cursus annuleren of verplaatsen. Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Alle open (individueel te volgen) cursussen van 15 december t/m 2 maart 2021 zijn geannuleerd en kunnen kosteloos verplaatst worden naar een datum na 2 maart 2021

Onze algemene annuleringsvoorwaarden zijn: 
 • Kosteloos verplaatsen kan tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus per e-mail. Na deze termijn zijn hier kosten aan verbonden.
 • Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus per e-mail. Na deze termijn zijn hier kosten aan verbonden. 
 • ​Wordt een cursus minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang geannuleerd, dan is een volledige vergoeding van het cursusgeld verschuldigd.
 • Indien je tijdens de cursus niet aanwezig bent, ben je ons het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Dit is conform onze algemene voorwaarden

Ik wil een incompany cursus annuleren of verplaatsen. Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Vanaf 3 maart mogen wij weer trainen en hanteren wij onze algemene voorwaarden. Daarin staat vermeld wat de gevolgen zijn van verplaatsing of annulering. Betreft het annulering van één cursist voor een incompany cursus? Dan is het afhankelijk van de groepsgrootte of je daarvoor betaalt. Het starttarief is gebaseerd op 6 cursisten. Voor elke extra aanwezige cursist betaal je een meerprijs. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de getekende presentielijst. Dat betekent dus dat je alleen betaalt voor cursisten die aanwezig zijn geweest, tenzij anders afgesproken bij bijvoorbeeld een afspraak met je organisatie of een groepsprijs.

Is het mogelijk om een andere cursist naar een cursus te sturen?

Het is niet mogelijk om een andere cursist te sturen. Alleen cursisten die zijn aangemeld, worden toegelaten tot de cursus. Wil je een andere cursist sturen, neem dan contact op met BHV.NL via info@bhv.nl of 024 373 09 77.

BHV bezetting

Heeft covid-19 invloed op onze RI&E?

We moeten met zijn allen rekening houden met covid-19, ook op de werkvloer. Als werkgever dien je daarom aanpassingen en maatregelen te nemen ter bescherming van je medewerkers. Deze aanpassingen hebben invloed op de RI&E en het Plan van Aanpak. Lees hier meer

Bijna iedereen werkt momenteel thuis en er zijn maar een aantal werknemers aanwezig die op gepaste afstand en verdeeld over verschillende afdelingen werken. Hoe zit het met de veiligheid en de aanwezigheid van BHVers?

Ook in deze tijd heb je als werkgever een zorgplicht zoals gesteld in de Arbowet en moet er dus een actieve bedrijfsnoodorganisatie aanwezig zijn

Hoe gaat de overheid/arbeidsinspectie om met een te lage BHV bezetting?

Neem hiervoor contact op met de Inspectie SZW, te bereiken op 0800-5151 of via het contactformulier op hun website: https://meldingen.inspectieszw.nl/forms/formulier/ct0.aspx/

Verlopen van certificering

Wordt het BHV certificaat verlengd na het volgen van de e-learning?

De e-learning is alleen ter ondersteuning. We versturen geen BHV pasjes na het afronden van de e-learning. Wel ontvang je een bewijs van deelname aan de e-learning. Het BHV certificaat wordt alleen verkregen wanneer een door BHV.NL erkende instructeur heeft gezien dat een deelnemer aan alle leerdoelen van de training heeft voldaan. 

Wat als onze BHV certificering verloopt binnen de periode dat er geen trainingen worden gegeven? Binnen welke termijn is verlenging mogelijk?

Voor het verlopen van certificaat blijven we de drie maanden termijn hanteren. Dit betekent dat jouw certificaat maximaal 3 maanden verlopen mag zijn. Vallen deze drie maanden binnen de periode van de huidige lockdown (15 dec t/m 2 maart), dan wordt deze regeling met maximaal drie maanden verlengd vanaf het einde van de lockdown.

Kunnen we de BHV training een jaar overslaan i.v.m. de coronacrisis?

Op het moment dat je de BHV training een jaar overslaat, heb je een niet getrainde en niet gecertificeerde bedrijfsnoodorganisatie. Dit raden wij af. Daarnaast zijn je medewerkers volgend jaar niet meer in het bezit van een BHV certificaat dat recht geeft op toelating tot een herhalingstraining en zullen de medewerkers de basisopleiding opnieuw moeten volgen. 

Certificering Rode Kruis/Het Oranje kruis

Hoe zit het met de geldigheid van de certificering vanuit Het Oranje Kruis?

Vanaf 3 maart start Het Oranje Kruis weer met de examinering. Het Oranje Kruis certificaat mag maximaal 6 maanden verlopen zijn. Voor meer informatie bekijk de website van Het Oranje Kruis: https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/ikk-handhaving-coulance/

Lees meer

 • Nieuwe Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp
  Nieuwe Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp
  Als het gaat om eerstehulpverlening, is het belangrijk dat iedereen in Nederland dezelfde richtlijnen volgt. Dit zorgt ervoor dat de hulpverlening goed aansluit op de professionele hulpverlening en dat een slachtoffer de beste zorg krijgt.
 • Gratis ontruimings- of scenario-oefening aansluitend op jouw incompany-training
  Gratis ontruimings- of scenario-oefening aansluitend op jouw incompany-training
  De zomer van BHV.NL staat in het teken van het opfrissen van kennis en vaardigheden. En hoe fris je nou beter je kennis en vaardigheden op dan door te doen? Daarom ontvang je in de maanden juli en augustus 2021 een gratis ontruimings- of scenario-oefening t.w.v. €330,- aansluitend aan jouw incompany-cursus*. Het enige dat jij hoeft te doen is een incompany cursus inplannen voor deze maanden. 
 • Speerpunten uit het Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW op een rij
  Speerpunten uit het Jaarplan 2021 van de Inspectie SZW op een rij
 • Trainen tijdens de coronapandemie
  Trainen tijdens de coronapandemie
  We mogen weer trainen! Daar zijn we heel blij mee. Én dat doen we geheel veilig volgens ons veiligheidsprotocol.
 • BHV.NL mag weer trainen door wijzigingsregeling Rijksoverheid
  BHV.NL mag weer trainen door wijzigingsregeling Rijksoverheid
  23 februari 2021 is het maatregelenpakket rondom COVID-19 verlengd. Toch zijn er enkele zaken veranderd die betrekking hebben op onze trainingen. Wij informeren je hier graag over.
 • BHV.NL lanceert online BHV cursus - Leren in je eigen tijd n op je eigen tempo
  BHV.NL lanceert online BHV cursus - Leren in je eigen tijd n op je eigen tempo
  Het valt vaak niet mee om in onze drukke schema’s tijd te vinden om een cursus te volgen. En dat is jammer, want te weinig tijd mag natuurlijk geen reden zijn om niet deel te nemen aan een cursus. Bovendien werken in deze tijd van coronamaatregelen veel mensen voorlopig nog thuis. Bij BHV.NL spelen we hier graag op in en daarom lanceren we de eerste BHV cursus die je helemaal online kunt volgen. Zowel voor de BHV basis als de BHV herhalingscursus. Zo kun je vanaf de bank of aan de keukentafel de vaardigheden en theorie leren die je nodig hebt om BHV’er te worden.
 • 250 arbeidsongevallen per dag in 2019. Hoe veilig is jouw organisatie?
  250 arbeidsongevallen per dag in 2019. Hoe veilig is jouw organisatie?
  Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo blijkt maar weer uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS. In 2019 vonden er 93.000 fysieke of psychische arbeidsongevallen plaats in Nederland met vier dagen verzuim als gevolg. Dat zijn ruim 250 arbeidsongevallen per dag! Niet alleen ondervinden werknemers de gezondheidsklachten hiervan, het verzuim zorgt ook voor werkdruk en onderbreking van de werkprocessen. Hoe zorg je ervoor dat er in jouw organisatie zo min mogelijk bedrijfsongevallen voorkomen?
 • Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Aanvullende maatregelen arbeidsomstandighedenbesluit om kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en beperken.
 • Een veilig 2021 met BHV.NL!
  Een veilig 2021 met BHV.NL!
  Ook in 2021 wil je jouw collega's én bezoekers een veilige(re) omgeving bieden. Wij helpen je graag op weg!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op OK klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen