Verschillende risico's, verschillende veiligheidsambities

Ondernemen is niet zonder risico. Waar mensen werken worden soms fouten gemaakt en gebeuren er wel eens ongelukken. Als management of veiligheidsexpert ben je een belangrijke uitdrager en besluitvormer van de veiligheid binnen jouw organisatie. Als teammanager of leidinggevende faciliteer je veilig werken. Ben jij je bewust van de risico’s binnen jouw organisatie of team? En is de continuïteit van jouw organisatie wel gewaarborgd?

Bij BHV.NL geloven we dat veilige organisaties goed geoefende organisaties zijn. Organisaties die weten waar risico’s liggen zorgen voor preventieve maatregelen. Daarom is het essentieel dat er wordt geoefend met realistische scenario’s en getraind op de risico’s kenmerkend voor jouw organisatie.

de Veiligheidsambitie van jouw organisatie

JULLIE RISICO'S +  WENSEN + ONZE KENNIS = JOUW VEILIGHEIDSPROGRAMMA OP MAAT


Naast onze basisopleidingen voor de inrichting van jullie bedrijfsnoodorganisatie hebben we verschillende unieke bouwstenen. Hiermee kan je opleidingen uitbreiden of een programma op maat samenstellen. Zo bepaal jij zelf op welke risico’s jij de nadruk legt. Dit leggen wij vast in het veiligheidsambitieplan, jouw stappenplan om te werken aan de veiligheid in jouw organisatie!

JE EIGEN VEILIGHEIDSAMBITIEPLAN IN SLECHTS 5 STAPPEN

Ieder jaar kijken we samen waar jullie staan en welke trainingen en oefeningen we kunnen inplannen. De effecitiviteit van jullie bedrijfsnoodorganisatie toetsen we met de prestatiemeter en vervolgens evalueren we met elkaar wat de nieuwe speerpunten voor een volgend jaar worden. Veiligheid is een continu proces en zo werken we samen naar de veiligheidsambitie van jullie organisatie toe.
 

1. VEILIGHEIDSSCAN

Tijdens de intake bekijken we jullie huidige veiligheidssituatie. Samen stellen we vervolgens doelen op die we vastleggen in het veiligheidsambitieplan.

2. HET VEILIGHEIDSAMBITIEPLAN

De veiligheidsambitie van jouw organisatie krijgt vorm vanuit risicogericht denken. Samen kijken we naar de risico’s, de inrichting van jullie bedrijfsnoodorganisatie, de verschillende rollen en de benodigde competenties en vaardigheden. Op basis van jullie veiligheidsambitie bepalen we een aanpak voor meerdere jaren en kijken we per jaar wat nodig is. Zo werken we naar een veiligheidsprogramma op maat.

3. Opleiden en risicogericht trainen

Naast de standaard basisopleidingen op het gebied van hulpverlening hebben wij verschillende unieke bouwstenen, modules. Hiermee kunnen we incompany opleidingen modulair uitbreiden of een programma op maat en risicogericht samenstellen. Zo ontwikkelen jullie gerichte kennis en vaardigheden die nodig is voor jullie werkpraktijk.

4. OEFENEN ALS TEAM

Om te toetsen of alles wat geleerd is in de praktijk goed toegepast kan worden gaan we oefenen. We werken met realistische scenario’s die van toepassing zijn op jouw organisatie. Het oefenen laat zien of de bedrijfsnoodorganisatie aan de gestelde verwachtingen voldoet en of de noodprocedures werken.

5. JAARLIJKSE PRESTATIE METER

Met de jaarlijkse prestatiemeter maken we inzichtelijk wat het effect is geweest van verschillende activiteiten op het veiligheidsbewustzijn en veilig werken in jouw organisatie. In het veiligheidsambitieplan stellen we vervolgens samen doelen op voor het komende jaar. Zo borgen we het continu verbeteren van het veiligheidsbeleid van jouw organisatie.

Jouw team modulair trainen

Wil je nog niet direct aan de slag met het veiligheidsambitieplan maar jouw team of organisatie wel graag risicogericht laten trainen en/of oefenen. Ook dat kan! Kijk dan eens verder op onze pagina over modulair trainen.

 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.