Opleiden, Trainen, Oefenen

Jouw veiligheidsambities centraal


Veiligheid in je organisatie is een levensbelangrijk en breed begrip. Complex? Voor ons gelukkig niet. Wij helpen je bij het creëren van een veilige organisatie. Daarin gaan we veel verder dan alleen bedrijfshulpverlening en het voldoen aan wetgeving. Een flexibelere arbeidsmarkt, nieuwe technieken en een toename van het aantal veiligheidsrisico’s vragen inmiddels om een bredere, risicogerichte kijk op hulpverlening. Voor het handhaven van de continuïteit van je organisatie is een integraal veiligheidsbeleid en vertrouwen in je team onmisbaar. Nieuwsgierig? Lees verder en ontdek onze aanpak. Hoe maak jij jouw veiligheidsambities waar?

Het OTO-plan

De unieke aanpak van BHV.NL wordt gekenmerkt door 3 praktische onderdelen: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Deze onderdelen samen zorgen voor een plan van aanpak dat bijdraagt aan een integraal veiligheidsbeleid en een veilig klimaat binnen jouw organisatie.
>> Direct naar alle praktische oplossingen voor jouw organisatie

OPLEIDEN

Wat is wettelijk verplicht?

Als werkgever ben je verantwoordelijk en soms zelfs aansprakelijk als het gaat om veiligheid. Daarom dien je aan verschillende verplichtingen te voldoen. Ook het beschermen van je werknemers, bezoekers, patiënten of studenten tegen psychosociale arbeidsbelasting is een verplichte norm voor iedere werkgever. Waar moet je in ieder geval aan denken: Naast een goed beleid en duidelijke afspraken, bestaat jouw bedrijfsnoodorganisatie uit een toegewijd team van medewerkers die bijdragen aan de veiligheid van jouw organisatie. Op basis van een het plan van aanpak uit de RI&E en jouw veiligheidsambities wordt een team samengesteld bestaande uit verschillende rollen.
Trainen

Op de juiste risico’s

Als je de risico’s van jouw organisatie kent en hebt vastgelegd, kun je gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het trainen van jouw BHV-team. Hierbij is het belangrijk dat er tijdens de trainingen goed wordt geoefend op jouw specifieke risico’s. Zo leert jouw BHV-team jouw procedures kennen en krijgen zij het zelfvertrouwen om te kunnen en durven handelen wanneer dat nodig is. Bovendien draagt deze manier van trainen bij aan teambuilding en het vertrouwen binnen het BHV-team.

Bij BHV.NL bepalen we de inhoud van jouw training aan de hand van modules. Zo stellen we gezamenlijk een maatwerkprogramma op, op basis van jouw bedrijfsnoodplan of RI&E. Zo zorgen we er samen voor dat jouw BHV’ers tot de juiste combinatie van kennis, houding, vaardigheden en inzichten komen om adequaat te kunnen handelen én dat de veiligheid binnen jouw organisatie wordt gewaarborgd. Samen maken we werken veilig!
Oefenen

Samenwerken als team

Een goede samenwerking is essentieel tijdens het beheersen van een calamiteit of crisis in je organisatie. Alleen als iedereen precies weet wat hij of zij moet doen en goed communiceert, is een gestructureerde samenwerking mogelijk. Veel en vaak oefenen als team is daarom een vereiste. Oefenen kun je op verschillende manieren doen, zoals bijvoorbeeld: De resultaten van het oefenen neem je mee naar een volgende oefening en in je veiligheidsbeleid. Was de onderlinge communicatie goed? En de eventuele communicatie met de hulpdiensten? Was het team goed voorbereid? Kloppen de procedures nog? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bedrijfsnoodplan moet worden aangepast of dat het beter is om de teams in je organisatie anders in te richten. 
Een continu proces

Bedrijfsveiligheid is een continu proces. Het kan zijn dat je je bedrijfspand aanpast, waardoor weer nieuwe risico’s ontstaan. Ook kan verloop in personeel ervoor zorgen dat je je bedrijfsnoodorganisatie anders moet inrichten. Door jaarlijks goed jouw veiligheidsbeleid te evalueren, weet je zeker dat alles nog aan de veiligheidseisen voldoet en dat iedereen in staat is om te doen wat ze moeten doen. Samen kijken we of jouw doelen zijn behaald en of er nog aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld door extra trainen of oefenen van scenario’s. Zo helpen we je jouw organisatie elk jaar een stukje veiliger te maken.

Iedereen veiligheidsbewust!

De toename van het hybride werken en leren, zoals werken in de avonduren, flexwerkers en online studies, heeft gevolgen voor de samenstelling en bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie. Het is daarom belangrijk dat ook iedereen binnen jouw organisatie helpt om veiligheid te garanderen. Wij noemen dit BHVbewust zijn. Wij hebben hiervoor verschillende, innovatieve oplossingen geïntroduceerd, zoals de Veiligheidsgame. Maak veiligheid zichtbaar, bespreekbaar en zorg samen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Daarom BHV.NL!

Wil je meer weten onze aanpak? Of wil je weten wat BHV.NL voor jouw organisatie kan betekenen? Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties op het gebied van bedrijfsveiligheid. Daardoor hebben we enorm veel ervaring opgedaan. Even sparren of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact met ons op.

>>
Lees meer over wat BHV.NL uniek maakt 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen