Gebouw en werkplek

De arbeidsomstandighedenwet stelt heel wat eisen aan de inrichting van gebouwen en werkplekken voor je medewerkers. Die wetten en regels zijn er allemaal op gericht om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers zo min mogelijk risico lopen ten aanzien van hun gezondheid. Ook de werkomstandigheden moeten daaraan bijdragen, bijvoorbeeld het klimaat in je gebouw. En zijn de materialen waarmee gewerkt wordt nog veilig? Wij kunnen ze voor je keuren.
Gebouw en werkplek
ArbeidshygiŽne
Hoe is het klimaat in jouw kantooromgeving? Lopen jouw medewerkers in de bouw het risico op gehoorbeschadiging? Is er sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Zomaar enkele voorbeelden van onderwerpen die arbeidshygiëne betreffen.
 
Gebouw en werkplek
Ergonomie en werkplekinrichting
In nauwe samenwerking met bewegingswetenschappers kunnen wij je adviseren over de optimale inrichting van de werkplekken in jouw organisatie. Daarnaast lichten wij je medewerkers voor, bijvoorbeeld over fysieke belastbaarheid.
 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.