Missie, visie en kernwaarden

Missie:
Elke organisatie heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar we voor gaan'. Wij hebben onze missie kort en bondig geformuleerd: BHV.NL voor continuïteit en veiligheid.

​Visie:

De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die máák je. En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus beeld van de toekomst. Onze visie is:

Één vraag staat bij ons centraal. Hoe kunt ú veiligheid beter organiseren? Dit vertalen wij sinds 1994 naar passende oplossingen. De invulling hiervan wordt deels bepaald door wetgeving en deels door uw ambitie. Met andere woorden; hoe veilig wilt u het geregeld hebben?

In hechte samenwerking met onze partners en (toekomstige) klanten werken wij aan duurzame en kwalitatief goede dienstverlening. Met een risicogestuurde aanpak dragen wij bij aan continuïteit en veiligheid. We willen onze toonaangevende positie vergroten door de unieke combinatie van gedrevenheid, kennis en netwerk optimaal te benutten.

​Kernwaarden

Betrokken
Betrokken: er toe doen. Meedenken en oog hebben voor wat de ander nodig heeft en wat wij kunnen bieden. We zijn betrokken bij de klant, bij elkaar en bij de organisatie. Met elkaar delen we de verantwoordelijkheid en werken we aan innovatie en het optimaliseren van onze dienstverlening. Hierbij maken we gebruik van ons netwerk en zijn we bereid te investeren in benodigde kennis en vaardigheden.

Deskundigheid
Deskundigheid halen en brengen. BHV.NL is toonaangevend op het gebied van continuïteit en veiligheid. Goed luisterend en met ervaring en kennis willen we inspirerend zijn. Oplossingsgericht helpen een juiste koers te bepalen. Onze veelzijdigheid en flexibiliteit geven wij aan met de vraag; Hoe veilig wilt u het hebben? Of u nu een grote of een kleine vraag heeft, wij helpen u altijd vol overgave.

Vertrouwen
BHV.NL is integer in gedrag en handelen. Daarbij kijken wij kritisch naar onszelf en naar anderen. Voorop staat dat wij in al ons handelen betrouwbaar en transparant zijn. Met respect contacten aangaan met als uitgangspunt daarbij open en eerlijk te zijn. Met ons kun je dus gerust een langdurige relatie aangaan.

Duurzaam
Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: mens, milieu en meerwaarde. Wij streven bij al onze activiteiten naar een goede balans tussen deze drie pijlers. Dit heeft zowel betrekking op onze kernactiviteiten als op de organisatie als geheel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid vertalen zich in alle facetten van ons bedrijf. Zowel bestaande activiteiten als nieuwe ideeën op het gebied van duurzaamheid trachten wij te bundelen tot één manier van denken en doen.

Ambitieus
BHV.NL wil vooruitstrevend en uitdagend zijn. Lef tonen en vernieuwend zijn. Daarbij nemen we soms risico’s en beseffen we dat we fouten kunnen maken. Dit hoort bij ontwikkeling en hier leren wij van. Zo komt groei tot stand. We zoeken partners die ons helpen te innoveren en die bij onze visie en missie passen

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen