Onze kijk op bedrijfsveiligheid

Elke dag maken wij ons sterk voor bedrijfsveiligheid in organisaties. Dat doen wij door een breed scala aan cursussen aan te bieden en te adviseren over bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening. Maar hoe kijken wij tegen deze onderwerpen aan? En hoe gaan wij om met veranderingen die aan de orde van de dag zijn, zoals veranderingen op de arbeidsmarkt en technische ontwikkelingen?
Hans de Bruyn
Hans de Bruyn

Minder voorschrijvend, meer risicogericht

Een terugtrekkende overheid, een flexibelere arbeidsmarkt, nieuwe technieken en een toename van het aantal veiligheidsrisico’s vraagt om een andere kijk op bedrijfshulpverlening. De overheid is minder voorschrijvend en minder bepalend daar waar het om veiligheid gaat. Zij pleit voor een procesgerichte aanpak waarbij organisaties kritieke noodsituaties in kaart brengen en daarop adequaat handelen. Flexibele arbeidskrachten bevolken steeds meer de werkvloer en hebben een steeds groter aandeel in de bezetting van een afdeling. Hoe worden zij op een effectieve manier opgeleid om resoluut te kunnen handelen in noodsituaties? En nieuwe technieken maken het steeds meer mogelijk om met minder mensen en meer op afstand te werken, waardoor de bezetting van de bedrijfsnoodorganisatie steeds meer onder druk komt te staan. Dat terwijl de veiligheidsrisico’s toenemen: agressievere cliënten en bezoekers, vergrijzing met de daarbij behorende ongevallen en ziekten, brand en rookontwikkeling, waterschade en dreigingen.

Focus op continuďteit van de bedrijfsactiviteiten

De primaire focus van organisaties is gericht op het continueren van de bedrijfsactiviteiten. In de zorg is dit het continueren van de zorg, in de industrie is dit het veiligstellen van het productieproces en in de dienstverlening het handhaven van het serviceniveau. Elke sector en elke organisatie kent zijn specifieke risico’s die de continuïteit van de activiteiten in gevaar brengen. Dit zijn de kritieke noodsituaties binnen de bedrijfsprocessen, de bedrijfsnoodsituaties in de breedste zin van het woord. Het handhaven van deze bedrijfscontinuïteit vraagt om een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de bedrijfshulpverlening steeds meer geïntegreerd wordt en onderdeel is van een breed veiligheidsbeleid met een andere rol en nieuwe taken.

De bedrijfshulpverlener 2.0 wordt een specialist

De bedrijfshulpverlener 2.0 wordt meer een specialist en moet meer noodhulp op maat kunnen leveren. Vanuit preventie en de signalering van risico’s wordt hij meer regisseur en ambassadeur van veiligheid. Op deze manier speelt deze bedrijfshulpverlener een belangrijke rol in het creëren van een veiligheidscultuur. Deze bedrijfshulpverlener 2.0 heeft dus een belangrijke taak in het voorkomen van bedrijfsnoodsituaties. En mocht er toch een bedrijfsnoodsituatie voorkomen, dan is hij goed voorbereid. Hij kent de specifieke risico’s, hij weet omstanders te activeren, bevordert hun zelfredzaamheid en treft de noodzakelijke maatregelen om de calamiteit te kunnen beheersen.

Risico-denken vraagt om een goed opgeleide bedrijfsnoodorganisatie

Dit vraagt om een goed opgeleide en goed georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie waarin het risico-denken centraal staat. Welke mogelijke risico’s kent de organisatie en welke noodscenario’s kunnen er gemaakt worden? En welke bouwkundige of technische maatregelen kan de organisatie treffen om deze noodscenario’s te voorkomen? Vervolgens, welke preventieve maatregelen kan de organisatie treffen ter voorkoming van de noodscenario’s en hoe ziet de organisatie er dan op toe? Maar de vraag die elke organisatie zich zou moeten stellen is: hoe veilig wil ik het hebben? Want, wat zijn de kosten van imagoschade bij calamiteiten, de hoogte van de kosten van arbeidsongeschiktheid, de kosten van een lagere productiviteit door onveiligheid of de mogelijke materiële schade gerelateerd aan de kosten van optimale veiligheid? En hoe weegt dit dan tegen elkaar op? Daarbij kan de afweging gemaakt worden tussen de risico’s verzekeren of de noodzakelijke maatregelen nemen. Om hiermee uiteindelijk te kunnen bepalen wat de bedrijfsnoodorganisatie zou moeten kennen en kunnen om de schade te kunnen beperken of te voorkomen.

RI&E, bedrijfsnoodplan en opleiden & leren

BHV.NL kan jou helpen de risico's in jouw organisatie te minimaliseren. Stap voor stap helpen we je op weg. Ben je al wat verder in het organiseren van jouw bedrijfsveiligheid? Wij sluiten aan op de fase waar jij je in bevindt. Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft informatie over de risico's die er zijn in jouw organisatie en wat nodig is om deze te verkleinen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stel je een bedrijfsnoodplan op: een handboek waarin precies staat beschreven wat jouw organisatie moet doen bij een calamiteit. Ook kun je door de RI&E in kaart brengen wat nodig is ten aanzien van opleiden en leren. Waar de organisatiebehoefte ook ligt; wij denken graag met je mee.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen