Veiligheid in woonzorgcentra

Woonzorg omvat allerlei voorzieningen, waaronder verzorgingshuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, hospices en meer. Het biedt zorg en ondersteuning op maat, afgestemd op de individuele behoeften en wensen van bewoners. Het belang van woonzorg kan niet genoeg worden benadrukt. Het biedt een veilige en beschermende omgeving voor mensen met specifieke zorgbehoeften, waarin ze zich thuis kunnen voelen en de zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die ze nodig hebben.
 
Het minimaliseren van risico's, zowel fysiek als psychosociaal, is cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van het welzijn van bewoners. Een goede risico-inventarisatie en een goed opgeleid en geoefend BHV-team zijn essentieel om snel en effectief te handelen bij calamiteiten zoals een ontruiming of een brand.

 

Fysieke veiligheid

Speciaal voor medewerkers in de zorgsector hebben wij de cursus 'BHV Basis Zorg' ontwikkeld.  Hier komen onder andere de basisvaardigheden van EHBO, brandbestrijding en ontruiming aan de orde. Bekijk de cursus.

Sociale veiligheid

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in de zorg regelmatig voor. Denk aan verbale of fysieke agressie, (seksuele) intimidatie, intimidatie of bedreiging. Ook hier hebben we een speciale cursus voor zorgmedewerkers voor ontwikkeld. Bekijk het aanbod.

Maatwerk

Wil je volledig risicogericht trainen? Dat kan door modulair te trainen. Dan stellen wij een passend programma samen aan de hand van de risicoanalyse zodat we jouw zorginstelling zo veilig mogelijk kunnen maken. Wil je meer weten over welke cursussen en trainingen het beste bij jouw zorginstelling passen?
Hoe ziet een voorbeeld van een modulair programma eruit voor woonzorgcentra?
  • Ontruimingsoefening
  • Brandmeldinstallatie 
  • Omgaan met ongewenst gedrag

 

Downloads & artikelen

Klantcase Zorggroep
Ter Weel
Ongewenst gedrag
in ziekenhuizen 
Veiligheids-
checklist 
Feiten & cijfers
zorgsector  

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.