Adviesraad borgt de kwaliteit voor onze klanten

Elke dag maken wij ons sterk voor de bedrijfsveiligheid van organisaties. Daarvoor volgen we de ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We kijken naar de wereld om ons heen, naar de maatschappelijke, juridische en politieke veranderingen en naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de techniek. Wat voor gevolgen hebben die voor de bedrijfsveiligheid van onze klanten? Wat hebben zij nodig, nu en in de toekomst, en hoe kunnen wij hen daar zo goed mogelijk bij helpen? Wat betekenen die veranderingen voor hoe wij werken en trainen, en voor wat wij adviseren?

Vragen die voor ons essentieel zijn omdat we onszelf zien als partner van onze klanten als het aankomt op bedrijfsveiligheid. En voor partners loop je nu eenmaal een stapje harder. Omdat je oprecht wilt dat het goed met hen gaat. En blijft gaan. Daarom willen, nee moeten we goed geïnformeerd zijn en goed geïnformeerd blijven. Dat doen we door te luisteren naar onze klanten, te praten met experts in het veld, door relevante vakbladen te lezen, congressen te bezoeken én door een adviesraad op te richten die ons adviseert over ontwikkelingen en kansen.

Even voorstellen

> Johannes de Geus
Dé expert op het gebied van Learning en Development. Momenteel leerarchitect voor diverse bedrijven en scholen (CVO, ROCvA, RDW, VVN), teamcoach en executive coach, en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en academiebouw (het opzetten van bedrijfsinterne opleidingsorganisaties). Johannes ziet de adviesraad van BHV.NL vooral als een soort certificaat van betrouwbaarheid. Vanuit zijn eigen rol in de raad focust hij op twee aspecten: leren de cursisten werkelijk wat de klant wil dat ze leren? En is het leerbeleid van BHV.NL voor haar eigen mensen op orde? 

 
Johannes
 
> Raphaël Gallis     
Zelfstandig veiligheidskundig adviseur, gespecialiseerd in organisatorische aspecten van brandveiligheid en eigenaar van Stata Mater Advies. Raphaël werkt volgens de integrale benadering: hij bekijkt de bouwkundige (B), installatietechnische (I) en organisatorische (O) oplossingen in samenhang met elkaar. Minstens zo belangrijk is dat hij uitgaat van risicosturing en niet van normdenken (voldoen aan de wet). Raphaels inbreng in de adviesraad is niet alleen zijn brede ontwikkeling (van hogere veiligheidskunde tot diverse managementopleidingen) en jarenlange ervaring (in het bedrijfsleven en bij de overheid) maar vooral zijn innovatieve kijk op brandveiligheid. 

 


 
Raphael gallis
> Marko Redelijkheid
Hoofd Voorbereiding Veiligheidsregio ZHZ (Zuid-Holland Zuid) met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven (o.a. een directiefunctie bij PON). Deze ervaring in combinatie met zijn huidige functie bij de Veiligheidsregio ZHZ maakt dat Marko een unieke bijdrage kan leveren aan de adviesraad. Wat hem vooral aanspreekt in de adviesraad is dat BHV.NL pro-actief wil nadenken over haar productstrategie en niet pas reageert als de markt veranderd is. Marko kende BHV.NL al ‘van de buitenkant’: als klant en als partner: de Veiligheidsregio ZHZ is eigenaar van Spinel, het opleidingscentrum waar ook BHV.NL regelmatig traint. In zijn adviseursrol maakt hij BHV.NL nu ook ‘van de binnenkant’ mee. 
 

 
Marko Redelijkheid

De adviesraad houdt ons scherp

De adviesraad draagt bij aan de kennis- en productontwikkeling van BHV.NL door kritisch mee te denken, proactief handelen te bevorderen en een rol te spelen in het borgen van de kwaliteit. We hebben er bewust voor gekozen mensen van buiten BHV.NL te vragen zitting te nemen in onze adviesraad. Niet omdat onze ‘eigen’ mensen onvoldoende kennis zouden hebben, integendeel, maar wel omdat we ons willen laten voeden en uitdagen door dé experts van de deelterreinen (brand)veiligheid, veiligheidskunde en learning & development. Zo kwamen we uit bij Raphael Gallis, Marko Redelijkheid en Johannes de Geus. In de kaders in dit artikel stellen we ze aan je voor. Deze deskundigen, die hun sporen in hun vakgebied meer dan verdiend hebben, gaan ons helpen bij twee dingen:
 • Het ontwikkelen van producten en diensten die onze klanten echt verder helpen.
 • Het vertalen van kennis en inzichten in nieuwe leervormen en andere innovaties, zoals apps. 
Hans de Bruijn, directeur van BHV.NL, ziet de adviesraad als een ‘inhoudelijke, intellectuele gids voor de organisatie, een kwaliteitsorgaan dat ons informeert en adviseert over waar we naartoe moeten met de inhoud van onze producten en dienstverlening, en manier van lesgeven om op of the bill te blijven. We willen qua kwaliteit en innovaties vooroplopen, en daarvoor moet je uitgedaagd worden. Uit de waan van de dag worden gehaald. Experts houden je scherp. Stellen de juiste vragen, delen nieuwe kennis en inzichten, en sparren samen met ons over nieuwe producten en leervormen. Voor zover ik weet, zijn wij het enige BHV-bureau met een adviesraad, ja. Dat is natuurlijk niet de reden dat we een adviesraad hebben opgericht: we willen met de adviesraad de kwaliteit van onze dienstverlening borgen, nu en in de toekomst.’

Gevraagd en ongevraagd adviseren

De adviesraad komt tweemaal per jaar bijeen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten informeert BHV.NL de drie leden, Raphael Gallis, Marko Redelijkheid en Johannes de Geus, over ontwikkelingen, innovaties en plannen die actueel zijn. Tijdens de bijeenkomsten geven zij hun visie op deze ontwikkelingen en plannen, en informeren BHV.NL over alle zaken die zij van belang of interessant achten. Natuurlijk staat het hen vrij ook buiten deze geplande bijeenkomsten BHV.NL te adviseren over interessante ontwikkelingen. Graag zelfs! En omgekeerd: BHV.NL kan altijd een beroep doen op de expertise van de leden. Vanuit BHV.NL onderhoudt Hans de Bruijn het contact met de adviesraad.
 

Meer weten?

Wil jij meer weten over onze adviesraad? Of wil jij weten wat BHV.NL voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 042 373 09 77. 

Daarom BHV.NL!

Het is belangrijk dat niet alleen jij, maar ook je collega's, patiënten, leerlingen en/of bezoekers zich veilig voelen in jouw organisatie en dat jouw veiligheidsorganisatie in actie komt als het erop aan komt. Niet alleen in fysieke noodsituaties, maar ook bijvoorbeeld als discussies dreigen te escaleren en er sprake is van ongewenst, agressief gedrag. Bij BHV.NL hebben wij oog voor wat jij nodig hebt om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit in jouw organisatie te waarborgen. 

Lees meer

 • De Prestatiemeter: meet de effectiviteit en ontwikkeling van jouw bedrijfsnoodorganisatie
  De Prestatiemeter: meet de effectiviteit en ontwikkeling van jouw bedrijfsnoodorganisatie
  Jij wil de bedrijfsveiligheid in jouw organisatie verbeteren. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden om onze trainingen te volgen. Maar, vindt deze verbetering ook plaats? Is de bedrijfsveiligheid écht verbeterd en waardoor komt dat? En hoeveel is deze dan verbeterd? Wij kunnen ons voorstellen dat je behoefte hebt aan meer inzicht in de effectiviteit van jullie bedrijfsnoodorganisatie (BNO). Zodat je zeker weet dat je met de juiste dingen bezig bent en dat alle inzet het gewenste effect heeft. Speciaal hiervoor heeft BHV.NL de prestatiemeter ontwikkeld. Zo passen we ons programma nóg beter op jouw organisatie aan.
 • De voordelen van eigen veiligheidstrainers in jouw organisatie
  De voordelen van eigen veiligheidstrainers in jouw organisatie
  Wist jij dat je collega’s in jouw organisatie kunt laten opleiden tot trainer? Namelijk op het gebied van BHV, EHBO en ongewenst gedrag. Of misschien wil je zelf wel als BHV’er, ploegleider of coördinator trainer worden. Waar je ook voor kiest: het opleiden van eigen trainers in je organisatie biedt meerdere voordelen. Op het gebied van financiën, tijd, goed werkgeverschap én veiligheid. Benieuwd hoe dat zit? In dit artikel lees je er alles over.
 • Een ode aan alle BHV'ers
  Valentijnsgedicht
 • De rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie
  De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt werken veiliger, gezonder en eerlijker
  De Nederlandse Arbeidsinspectie wil maar één ding: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Een stabiele inkomstenbron hebben en jezelf goed voelen dus. Deze organisatie is niet voor niets onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar hoe pakt de Nederlandse Arbeidsinspectie deze missie aan en wat is hun rol precies? En wat moet jij als werkgever of organisatie écht weten? Dat lees je hier. 
 • KEN N TRAIN DE 5 FASES VAN BHV TIJDENS EEN CALAMITEIT
  Ken en train de 5 fasen van BHV tijdens een calamiteit
  Ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid binnen jouw organisatie of inzetbaar als BHV’er? Dan is het van belang dat je de vijf fases kent van een inzet van bedrijfshulpverlening. Voor de eerste drie fases is meestal genoeg aandacht, alleen de laatste twee worden nog weleens vergeten. Zonde! Want dat zijn precies de onderdelen waarmee jij goed voor BHV’ers en medewerkers zorgt. De oplossing? Trainen.
 • Brand kun je niet voorkomen. Dit kunnen we samen wl doen!
  Brand kun je niet voorkomen. Dit kunnen we samen wl doen!
  Voorkomen is beter dan genezen, luidt een in hulpverlenerskringen veelgebruikt spreekwoord. In het geval van brand is dat ook zo, maar helaas gaat die vlieger niet op. Een brand kun je namelijk niet voorkomen. Zoals de onzinkbaar geachte Titanic zonk, kan het veiligste gebouw ter wereld in vlammen opgaan. Daarom richten we ons bij BHV.nl op het zo klein mogelijk maken van de gevolgen van een brand.  Samen zorgen we voor veiligheid!
 • Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Een keer per jaar is het tijd om je BHV’ers eens extra in het zonnetje te zetten. En dit is niet helemaal onlogisch, aangezien alle BHV’ers er mede voor zorgen dat de veiligheid in de organisatie gewaarborgd blijft. De enige vraag die nu overblijft is: hoe zorg je ervoor dat je ze de waardering geeft die ze verdienen? In dit artikel delen wij een aantal tips om vóór en tijdens de Dag van de BHV jouw BHV’ers extra te bedanken.
 • Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Je kunt het echt overal lezen: een cultuur waarin veiligheid centraal staat, begint met het commitment van het (top)management. Maar wat als dat management niet zo betrokken is?
 • Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is, daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorg je er nou voor dat de veiligheid binnen de organisatie geborgd is? De veiligheidscultuur binnen jouw organisatie is allesbepalend voor of er veilig wordt gewerkt. 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op OK klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen