Adviesraad borgt de kwaliteit voor onze klanten

Elke dag maken wij ons sterk voor de bedrijfsveiligheid van organisaties. Daarvoor volgen we de ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We kijken naar de wereld om ons heen, naar de maatschappelijke, juridische en politieke veranderingen en naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de techniek. Wat voor gevolgen hebben die voor de bedrijfsveiligheid van onze klanten? Wat hebben zij nodig, nu en in de toekomst, en hoe kunnen wij hen daar zo goed mogelijk bij helpen? Wat betekenen die veranderingen voor hoe wij werken en trainen, en voor wat wij adviseren?

Vragen die voor ons essentieel zijn omdat we onszelf zien als partner van onze klanten als het aankomt op bedrijfsveiligheid. En voor partners loop je nu eenmaal een stapje harder. Omdat je oprecht wilt dat het goed met hen gaat. En blijft gaan. Daarom willen, nee moeten we goed geïnformeerd zijn en goed geïnformeerd blijven. Dat doen we door te luisteren naar onze klanten, te praten met experts in het veld, door relevante vakbladen te lezen, congressen te bezoeken én door een adviesraad op te richten die ons adviseert over ontwikkelingen en kansen.

Even voorstellen

> Johannes de Geus
Dé expert op het gebied van Learning en Development. Momenteel leerarchitect voor diverse bedrijven en scholen (CVO, ROCvA, RDW, VVN), teamcoach en executive coach, en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en academiebouw (het opzetten van bedrijfsinterne opleidingsorganisaties). Johannes ziet de adviesraad van BHV.NL vooral als een soort certificaat van betrouwbaarheid. Vanuit zijn eigen rol in de raad focust hij op twee aspecten: leren de cursisten werkelijk wat de klant wil dat ze leren? En is het leerbeleid van BHV.NL voor haar eigen mensen op orde? 

 
Johannes
 
> Raphaël Gallis     
Zelfstandig veiligheidskundig adviseur, gespecialiseerd in organisatorische aspecten van brandveiligheid en eigenaar van Stata Mater Advies. Raphaël werkt volgens de integrale benadering: hij bekijkt de bouwkundige (B), installatietechnische (I) en organisatorische (O) oplossingen in samenhang met elkaar. Minstens zo belangrijk is dat hij uitgaat van risicosturing en niet van normdenken (voldoen aan de wet). Raphaels inbreng in de adviesraad is niet alleen zijn brede ontwikkeling (van hogere veiligheidskunde tot diverse managementopleidingen) en jarenlange ervaring (in het bedrijfsleven en bij de overheid) maar vooral zijn innovatieve kijk op brandveiligheid. 

 


 
Raphael gallis
> Marko Redelijkheid
Hoofd Voorbereiding Veiligheidsregio ZHZ (Zuid-Holland Zuid) met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven (o.a. een directiefunctie bij PON). Deze ervaring in combinatie met zijn huidige functie bij de Veiligheidsregio ZHZ maakt dat Marko een unieke bijdrage kan leveren aan de adviesraad. Wat hem vooral aanspreekt in de adviesraad is dat BHV.NL pro-actief wil nadenken over haar productstrategie en niet pas reageert als de markt veranderd is. Marko kende BHV.NL al ‘van de buitenkant’: als klant en als partner: de Veiligheidsregio ZHZ is eigenaar van Spinel, het opleidingscentrum waar ook BHV.NL regelmatig traint. In zijn adviseursrol maakt hij BHV.NL nu ook ‘van de binnenkant’ mee. 
 

 
Marko Redelijkheid

De adviesraad houdt ons scherp

De adviesraad draagt bij aan de kennis- en productontwikkeling van BHV.NL door kritisch mee te denken, proactief handelen te bevorderen en een rol te spelen in het borgen van de kwaliteit. We hebben er bewust voor gekozen mensen van buiten BHV.NL te vragen zitting te nemen in onze adviesraad. Niet omdat onze ‘eigen’ mensen onvoldoende kennis zouden hebben, integendeel, maar wel omdat we ons willen laten voeden en uitdagen door dé experts van de deelterreinen (brand)veiligheid, veiligheidskunde en learning & development. Zo kwamen we uit bij Raphael Gallis, Marko Redelijkheid en Johannes de Geus. In de kaders in dit artikel stellen we ze aan je voor. Deze deskundigen, die hun sporen in hun vakgebied meer dan verdiend hebben, gaan ons helpen bij twee dingen:
 • Het ontwikkelen van producten en diensten die onze klanten echt verder helpen.
 • Het vertalen van kennis en inzichten in nieuwe leervormen en andere innovaties, zoals apps. 
Hans de Bruijn, directeur van BHV.NL, ziet de adviesraad als een ‘inhoudelijke, intellectuele gids voor de organisatie, een kwaliteitsorgaan dat ons informeert en adviseert over waar we naartoe moeten met de inhoud van onze producten en dienstverlening, en manier van lesgeven om op of the bill te blijven. We willen qua kwaliteit en innovaties vooroplopen, en daarvoor moet je uitgedaagd worden. Uit de waan van de dag worden gehaald. Experts houden je scherp. Stellen de juiste vragen, delen nieuwe kennis en inzichten, en sparren samen met ons over nieuwe producten en leervormen. Voor zover ik weet, zijn wij het enige BHV-bureau met een adviesraad, ja. Dat is natuurlijk niet de reden dat we een adviesraad hebben opgericht: we willen met de adviesraad de kwaliteit van onze dienstverlening borgen, nu en in de toekomst.’

Gevraagd en ongevraagd adviseren

De adviesraad komt tweemaal per jaar bijeen. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten informeert BHV.NL de drie leden, Raphael Gallis, Marko Redelijkheid en Johannes de Geus, over ontwikkelingen, innovaties en plannen die actueel zijn. Tijdens de bijeenkomsten geven zij hun visie op deze ontwikkelingen en plannen, en informeren BHV.NL over alle zaken die zij van belang of interessant achten. Natuurlijk staat het hen vrij ook buiten deze geplande bijeenkomsten BHV.NL te adviseren over interessante ontwikkelingen. Graag zelfs! En omgekeerd: BHV.NL kan altijd een beroep doen op de expertise van de leden. Vanuit BHV.NL onderhoudt Hans de Bruijn het contact met de adviesraad.
 

Meer weten?

Wil jij meer weten over onze adviesraad? Of wil jij weten wat BHV.NL voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 042 373 09 77. 

Daarom BHV.NL!

Het is belangrijk dat niet alleen jij, maar ook je collega's, patiënten, leerlingen en/of bezoekers zich veilig voelen in jouw organisatie en dat jouw veiligheidsorganisatie in actie komt als het erop aan komt. Niet alleen in fysieke noodsituaties, maar ook bijvoorbeeld als discussies dreigen te escaleren en er sprake is van ongewenst, agressief gedrag. Bij BHV.NL hebben wij oog voor wat jij nodig hebt om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit in jouw organisatie te waarborgen. 

Lees meer

 • Aangescherpte richtlijnen reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Aangescherpte richtlijnen reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Steeds meer hulpverleners vragen zich af hoe ze in deze tijd tijdens de COVID-19 crisis nog hulp kunnen verlenen. Lees snel verder.
 • Tips voor het organiseren van een toolboxmeeting
  Tips voor het organiseren van een toolboxmeeting
  Het succes van een goede toolboxmeeting zit in het bespreekbaar maken van werksituaties die impact hebben op de veiligheid en gezondheid van iedereen op de werkvloer. Een toolbox begin je met het bewust maken van onveilig werken en sluit je af met concrete afspraken die iedereen naleeft om veilig en gezond te werken. 
 • Wat is een toolboxmeeting?
  Wat is een toolboxmeeting?
  Met het inzetten van een toolboxmeeting kun je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie en de veiligheid op de werkplek vergroten. Maar wat is nou precies een toolboxmeeting en wanneer en waarom zet je het in?  
 • Tips voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer
  Tips voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer
  Als BHV-team ben je bewust van veiligheid op de werkvloer. Maar hoe krijg je veiligheid onder de aandacht van iedereen op de werkvloer? Bekijk hieronder onze tips en kijk wat past bij en werkt binnen jullie organisatie.
 • Veiligheid maak je samen met de nieuwe Veiligheidsgame van BHV.NL
  Veiligheid maak je samen met de nieuwe Veiligheidsgame van BHV.NL
  Bedrijven die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan weten: veiligheid maak je samen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van bhv’ers en leidinggevenden. Iedere werknemer draagt zijn steentje bij. Daarom introduceert BHV.NL de Veiligheidsgame, een leuke en effectieve manier om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers te vergroten.
 • taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  Een goed georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie is sterk afhankelijk van de kennis en kunde van de BHV’ers in een organisatie. 
 • De reden waarom je BHV'er wil worden!
  De reden waarom je BHV'er wil worden!
  Bedrijven zijn verplicht om de veiligheid te waarborgen en bedrijfshulpverlening goed geregeld te hebben. Om deze reden is een organisatie altijd blij met een medewerker die BHV’er wil worden want dan voldoet zij aan de wettelijke verplichting. Maar 
 • De werking van het BHV-team
  De werking van het BHV-team
  BHV’ers zijn opgeleid om te handelen in geval van calamiteiten, maar opleiden alleen is niet voldoende. Hoe zorg je nou voor een goed werkend, op elkaar ingespeeld en actief en betrokken BHV-team? 
 • BHV: dat wil je toch geregeld hebben?
  BHV: dat wil je toch geregeld hebben?
  Wij vinden het de normaalste zaak van de wereld dat veiligheid voor je werknemers, bezoekers en klanten goed geregeld is, omdat wij hier dagelijks mee bezig zijn. Helaas merken wij dat er nog veel onduidelijkheid is over welke verplichtingen je als organisatie hebt.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.
Cookies uitschakelen