Cursus preventiemedewerker

Het aanstellen van een (of meer) preventiemedewerker(s) is een wettelijke verplichting voor elke organisatie. De preventiemedewerker ondersteunt werkgever en werknemers bij het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit kan variëren van de hoogte van de bureaus tot het kleinste risico dat verzuim kan veroorzaken. Daarom loont het om goed op te leiden!
Heb jij interesse in de rol van preventiemedewerker? In de driedaagse cursus preventiemedewerker verbinden we de theorie met jouw praktijk én andersom en ontwikkel je soft-skills om meer toegevoegde waarde te creëren voor jou als preventiemedewerker en voor jouw organisatie. Je leert hoe je de belangrijkste arbeidsrisico’s voor jouw organisatie kunt signaleren en hoe je advies kunt geven over de aanpak hiervan. Ook geven we je handvatten voor het schrijven en onderhouden van een RI&E voor jouw organisatie.
 
Inschrijven Bekijk prijzen en data Offerte

Ik wil snel meer weten over

 
 • ​​Opdrachten en oefeningen gericht op jouw eigen organisatie
 • ​Theorie en praktijk in één
 • Leer ook hoe je een RI&E opstelt
 • Ontwikkel je adviesvaardigheden
 • Inclusief certificaat
spinner
Even geduld, de cursussen worden geladen...

Wat is een preventiemedewerker?

Als preventiemedewerker ondersteun je de werkgever bij het zorgen voor dagelijkse veiligheid op de werkvloer. De preventiemedewerker heeft kennis van de risico's die spelen in de organisatie. Hij of zij jaagt het opzetten en verbeteren van het arbobeleid aan en werkt aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet altijd een medewerker van het bedrijf zijn en mag niet iemand van buitenaf zijn. 

Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Als preventiemedewerker zijn jouw belangrijkste taken het ondersteunen van de directie bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden en het helpen om de arbo maatregelen uit te voeren. Hierbij speel je een actieve rol in zowel de uitvoering als het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daarnaast draag je bij aan het beperken van risico's op ongevallen op de werkvloer en gezondheidsklachten. Je vervult een brugfunctie tussen de directie en werknemers in het waarborgen van een veilige en gezond werkomgeving. Ook niet-eigen medewerkers zoals vrijwilligers en zzp'ers vallen onder de preventieve taak.

De duur van de cursus

De opleiding preventiemedewerker van BHV.NL bestaat uit drie lesdagen die duren van 08.30 tot 16.30 uur. 

Waaruit bestaat de cursus?

Tijdens de bijeenkomsten werk je actief met casussen en ontvang je hulpmiddelen die je helpen bij het uitvoeren van je taken als preventiemedewerker. Daarnaast oefen je met verschillende soft-skills zoals overtuigen, beïnvloeden, adviseren en presenteren om meer toegevoegde waarde te creëren voor jouw organisatie. Het resultaat van iedere bijeenkomst vormt de basis voor de opdracht die je in je eigen organisatie uitvoert. De uitkomst heb je nodig voor het schrijven van je RI&E. Zo ontwikkel je je in deze cursus tot een volwaardige preventiemedewerker. Niet zomaar iets doen, maar kwalitatief werk afleveren is wat centraal staat. Met als resultaat dat je een actieve bijdrage levert als preventiemedewerker.

Leer een RI&E opstellen voor jouw organisatie

RI&E is de afkorting voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hierin wordt beschreven wat de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn van de werknemers binnen jouw bedrijf. Deze is verplicht voor iedere organisatie, behalve ZZP’ers. Binnen ieder bedrijf zijn er namelijk risico’s en sommige liggen niet direct voor de hand. Denk aan werkdruk van het personeel, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of de mogelijke omgevingsrisico’s. In de cursus preventiemedewerker leer je hoe je een RI&E moet opstellen voor je bedrijf inclusief een Plan van Aanpak met de stappen die ondernomen moeten worden naar een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

Studieprogramma

Dag 1
 • Kennismaking, verwachting, leerdoelen,
 • Wetgeving,
 • Rol van de preventiemedewerker
 • Lunch
 • Veelvoorkomende knelpunten
 • Stappen, proces, onderdelen en toetsen RI&E
 • Opdracht: risico's
 • Organisatieopdracht
Dag 2
 • Introductie dag 2
 • Presentatieopdracht
 • Sociale kaart
 • Lunch
 • Adviseren, overtuigen en beïnvloeden
 • Organisatieopdracht
   
Dag 3
 • Introductie dag 3
 • Huiswerkopdracht bespreken 
 • Vervolgstappen RI&E
 • Lunch
 • Taak Risico Analyse (TRA) en Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
 • Actueel houden RI&E

Voor wie is de training bedoeld?

De cursus preventiemedewerker is geschikt voor iedereen die zich wil laten scholen tot preventiemedewerker en huidige preventiemedewerkers die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. 

Inclusief

 • Locatie- en lunchkosten
 • Cursusboek Preventiemedewerker
 • Bewijs van deelname
 • Acteur
 • Lesuren, reisuren en reiskosten docent

Na de cursus preventiemedewerker kun je:

 • Een RI&E schrijven en onderhouden
 • Knelpunten signaleren binnen je eigen organisatie
 • Met behulp van verschillende soft-skills resultaat behalen als preventiemedewerker
 • Een LMRA en TRA uitvoeren
 • Optimaal communiceren met je belangrijkste stakeholders
 • Risico’s ten aanzien van arbeidsomstandigheden minimaliseren

Wat maakt de cursus uniek?

 1. We verbinden het klaslokaal met jouw praktijk én andersom. Hierdoor volg je geen drie losse dagen maar één échte cursus.
 2. Het ontwikkelen van verschillende soft-skills heeft een centrale plek in het programma. Hiermee vergroten we de impact die je hebt als preventiemedewerker.
 3. Je gaat samen met een acteur op een leuke manier leren. Door in een veilige situatie te oefenen is de stap naar de praktijk kleiner.
 4. Je neemt een geschreven RI&E mee terug naar je eigen organisatie.

RI&E opstellen

De preventiemedewerker heeft niet alleen een rol bij het opstellen, maar is tevens medeverantwoordelijk voor het actueel houden van de RI&E. Bovendien ondersteunt de preventiemedewerker ook bij de daadwerkelijke uitvoering van het RI&E. Daarnaast helpt de preventiemedewerker ook
mee met het opstellen van het plan van aanpak. In de cursus preventiemedewerker leer je
precies hoe je een RI&E up to date houdt. Daarnaast wordt de preventiemedewerker in zijn
taakuitvoering gestuurd door de resultaten van de RI&E en het plan van aanpak. Vooral dat
laatste is een erg belangrijke rol voor de preventiemedewerker. De rol van de
preventiemedewerker is onmisbaar in elke organisatie. Bovendien is het hebben van een
preventiemedewerker verplicht sinds 2005. Wij als BHV.NL geven tools en handvatten om
een RI&E op te stellen, maar de werkgever blijft verantwoordelijk.

Om een goede RI&E op te stellen is het belangrijk om systematisch te werk te gaan. Dit
begint met het inventariseren van de risico's binnen jouw bedrijf. Vervolgens evalueer je
deze risico's en bepaal je welke maatregelen je kunt nemen om deze risico's te beperken of
te voorkomen. Het is belangrijk om hierbij niet alleen naar de direct zichtbare risico's te
kijken, maar ook naar de minder voor de hand liggende risico's. Vergeet ook niet om de
RI&E regelmatig te evalueren en indien nodig bij te stellen. Zo zorg je ervoor dat de
veiligheid op de werkvloer altijd gewaarborgd blijft. Na afronding van de cursus
preventiemedewerker kan diegene een RI&E opstellen voor jouw onderneming én deze ook
up to date houden. De rol van de preventiemedewerker is dus onmisbaar in elke organisatie.
Laat je werknemers de cursus volgen en profiteer direct van de vele voordelen.

 

Veelgestelde vragen

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met het bevorderen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij ondersteunt de werkgever bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid en adviseert en informeert werknemers over veilig werken, werkt nauw samen met de OR – MR en personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen en werkt samen met de arbodienst of bedrijfsarts bij vraagstukken. Ook overlegt de preventiemedewerker met de BHV over restrisico’s. Lees er alles over in ons artikel Wat doet een preventiemedewerker.

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is een werknemer die is aangewezen om de werkgever te ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (Arbobeleid). Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Daarnaast geeft een preventiemedewerker onafhankelijke advies over de arbeidsomstandigheden en verbeterplannen.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Ja, ieder bedrijf is verplicht om één of meer preventiemedewerkers te hebben. Lees er meer over op onze preventiemedewerker verplicht pagina. 

Wie kan de rol van preventiemedewerker uitvoeren?

In principe kan iedere medewerker deze rol vervullen. De preventiemedewerker mag niet iemand van buitenaf zijn en moet een medewerker van de organisatie zijn. Als er onvoldoende interne mogelijkheden zijn, kan een externe deskundige in uitzonderlijke gevallen worden overwogen. De organisatie moet deze beslissing om preventietaken extern uit te besteden goed kunnen onderbouwen. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf ook de preventiemedewerker zijn.

Hoe lang duurt de cursus preventiemedewerker?

De opleiding preventiemedewerker bij BHV.NL bestaat uit 3 lesdagen op locatie die duren van 08.30 tot 16.30 uur. 

Wat kost deze opleiding?

De kosten voor de driedaagse cursus zijn €1175,- 

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor medewerkers die zich willen laten opleiden tot preventiewerker of preventiemedewerkers die hun kennis rondom hun rol en takenpakket willen uitbreiden. 

Hoeveel preventiemedewerkers moet een organisatie hebben?

Het aantal preventiemedewerkers dat verplicht is binnen een organisatie, hangt af van de grootte van de organisatie en de aard van de erkzaamheden.

Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.
Bij bedrijven met 25 of meer werknemers is het verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Daarnaast geldt het advies om minimaal 1 preventiemedewerker per 50 werknemers aan te stellen, maar dit is niet verplicht.
Bij bedrijven met meerdere vestigingen is het niet wettelijk verplicht om op elke locatie een preventiemedewerker te hebben, maar de voorbereiding om de taken effectief uit te voeren is onvoldoende.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.