De invloed van covid-19 op de RI&E

Corona, oftewel covid-19, is voorlopig een onderdeel van ons leven en dus een onderdeel van ons werk. Bij alles wat we doen, zullen we rekening moeten houden met Covid-19. Dat geldt dus ook voor aanpassingen en maatregelingen die we moeten nemen om iedereen op de werkvloer te beschermen. 

RI&E voor gezond en veilig werken

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daaronder valt ook het risico op besmettingen, zoals risico op besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus. Als werkgever heb je de verplichting om de gezondheid van je werknemers te waarborgen en dien je dus een beleid te voeren om de risico’s van Corona te beperken. Dit beleid moet regelmatig aangepast worden bij wijziging van de richtlijnen vanuit het RIVM / de Rijksoverheid.

Als er vanwege het coronavirus aanpassingen doorgevoerd worden op werkplekken en in werkprocessen, dan heeft dit ook effect op de RI&E en het Plan van Aanpak. Waarschijnlijk zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd doordat er minder mensen op hun werkplek zitten, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar door het doen van aanpassingen en het nemen van extra maatregelen binnen je bedrijf, kan het ook zijn dat er weer nieuwe risico’s ontstaan, bijvoorbeeld doordat medewerkers nu veel alleen werken of minder ruimte beschikbaar hebben om te werken.

Corona protocol

Alle aanpassingen die je doet om je medewerkers te beschermen, dienen schriftelijk te worden bevestigd in de RI&E. Door het risico en de genomen maatregelen (coronaprotocol) op te nemen in de RI&E, voldoe je aan de eisen uit de Arbowet. Het opstellen van een coronaprotocol dient niet als vervanging van een RI&E. Als bedrijf blijf je verplicht om een RI&E uit te voeren. Ben je toetsingsplichting, dan moeten de aanpassingen in de RI&E worden getoetst.

Voorbeelden van te nemen maatregelen:
  • Zorg voor ontsmettingsmiddelen voor handen, werkplek en gereedschappen
  • Beperk het aantal medewerkers op de werkvloer
  • Ventileer ruimtes regelmatig​
De Nederlandse Arbeidsinspect treedt handhavend op als er sprake is van risico op besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het niet toepassen van de arbeidshygiënische strategie.
De maatschappelijke gevolgen van besmetting met corona zijn groot. De inspectie benadrukt daarom het belang van het voldoen aan de zorgplicht in Arbowet. Heeft jouw bedrijf geen volledige en actuele RI&E en/of is deze niet getoetst? Dan loop je het risico op een boete.

 

Wij kunnen je helpen

Wil je zelf een RI&E opstellen? Onze veiligheidskundigen kunnen je begeleiden bij het opstellen van de RI&E en de uitvoering van het Plan van Aanpak. Of heb je hulp of ondersteuning nodig bij het opstellen, actualiseren of toetsen van de RI&E? Bekijk hier ons stappenplan hoe een RI&E tot stand komt of vraag vijblijvend een offerte aan. 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.