Het RI&E stappenplan

Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s. En dus het opstellen van een Risico Inventarisatie & evaluatie (RI&E). Maar hoe komt een RI&E tot stand en welke stappen zijn er nodig om tot een RI&E te komen? Onze veiligheidskundigen doorlopen een stappenplan om een zo compleet mogelijke risico inventarisatie te maken voor jouw bedrijf.

1. Inventarisatie van alle risico's binnen jouw organisatie

Na de offerteaanvraag voor een RI&E sturen wij je het inventarisatieformulier, een checklist met mogelijke risico’s voor de werknemers binnen jouw bedrijf. We verzoeken je dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Aan de hand van de ingevulde checklist kijkt onze veiligheidsdeskundige met wat voor een bedrijf we te maken hebben en welke werkzaamheden nodig zullen zijn. Misschien is er namelijk een al RI&E-instrument voor jouw branche of type bedrijf dat als basis gebruikt kan worden. Hierna ontvang je van ons een offerte. Ga je akkoord met het voorstel, dan gaat onze veiligheidskundige aan de slag met het inventariseren en evalueren van de risico’s.

Restrisico’s
We willen weten wat er daadwerkelijk speelt binnen jouw organisatie. Op die manier kunnen we de restrisico’s in kaart brengen. Dit zijn de risico’s die na het nemen van maatregelen niet verminderen of worden weggenomen. Restrisico’s blijven aanwezig na het uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Voorbeelden van restrisico’s die niet uit te sluiten zijn, zijn o.a. wateroverlast, blikseminslag, een overal, iemand die uitglijdt of een brand.  

Het in kaart brengen van de restrisico’s binnen jouw organisatie gebeurt aan de hand van interviews door onze veiligheidskundige. De belangrijkste aangewezen persoon hiervoor is de preventiemedewerker. In veel gevallen is dit iemand van HR, wat handig is want deze heeft vaak toegang tot bepaalde stukken die nodig zijn voor de RI&E, te denken aan verzuimbeleid, protocollen, huishoudelijk regelement, arbobeleid.

Daarnaast wil onze veiligheidskundige het hoofd of de coördinator BHV spreken om te checken: Afhankelijk van het soort bedrijf dat je bent, willen we ook graag spreken met een willekeurige medewerker. Dit kan ook een afgevaardigde van de medewerkersvertegewoordiging zijn, zoals de OR.Door een medewerker te spreken, krijgen wij inzicht in de veiligheid op de werkvloer, maar ook of de medewerker weet bij wie hij/zij waarvoor terecht kan.

Arbobeleid
Het eerste wat we willen weten is of er een arbobeleid is en zo ja, of er een arbobeleidsverklaring is gemaakt. In de arbobeleidsverklaring staat hoe jij als bedrijf omgaat met arbeidsveiligheid en hoe de directie denkt over veiligheid. Is er geen beleidsplan aanwezig, dan is dit meteen het eerste actiepunt in het Plan van Aanpak, want dat moet er komen

Rondje door het pand
Als we de preventiemedewerker, iemand van HR, iemand van de BHV en een medewerker gesproken hebben, is een groot deel van de RI&E al vormgegeven. Naast het afnemen van deze interviews gaat de veiligheidskundige ook een rondje door het pand. Hierbij wordt alles genoteerd wat we tegenkomen en wat niet volgens de richtlijnen van de Arbowet is. Eventueel doen we hier ook een fotoverslag bij om visueel duidelijk te maken dat er iets niet klopt. Dit kan zijn een brandslaghaspel die is geblokkeerd, een veiligheidsbordje dat ontbreekt of iets dat kapot is.

Zelf een RI&E opstellen? Onze veiligheidskundigen kunnen je begeleiden bij het opstellen van de RI&E en de uitvoering van het Plan van Aanpak. Of bekijk hier onze tips voor een optimale RI&E.
 

2. Evaluatie van de risico’s

Nadat alle risico’s binnen jouw bedrijf in kaart zijn gebracht, worden de risico’s gewogen en geprioriteerd.
 • Hoe groot is de kans op het risico?
 • Hoeveel medewerkers lopen er gevaar?
 • Hoe vaak worden medewerkers blootgesteld aan het risico?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen van het risico?
Op basis van de uitkomsten op deze vragen worden de risico’s gesorteerd. De belangrijkste risico’s met meer prioriteit komen bovenaan in een lijst met actiepunten. 

3. Plan van Aanpak

Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Alle punten waar we tijdens de inventarisatie geen of een negatief antwoord op krijgen, vormen als het ware het risico en daar moet wat aan gedaan worden. In het Plan van Aanpak staat concreet beschreven welke maatregelen er genomen worden om de arbeidsomstandigheden in jouw organisatie te verbeteren en wanneer dat gebeurt. Alles wat met veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting te maken heeft, wordt in het Plan van Aanpak genoteerd.

​Wie doet wat, en wanneer?
Het Plan van Aanpak is opgebouwd uit het probleem: het risico. Wat ga je eraan doen? Eventueel: wat zijn de kosten? Wie gaat ermee aan de slag en binnen welke termijn? Je kunt waarschijnlijk niet alles in een keer doen, want dat kost veel geld. In het Plan van Aanpak zet je daarom ook waarom je iets niet doet of waarom je het een jaar uitstelt. Zolang het maar in je Plan van Aanpak wordt bijgehouden. Het Plan van Aanpak heeft namelijk als doel dat je als organisatie continu met veiligheid bezig bent en het op deze manier actueel houdt.

4. Toetsing van de RI&E

Nadat de risico’s in jouw organisatie zijn geïnventariseerd en geëvalueerd en een Plan van Aanpak is opgesteld, is het tijd voor de toetsing van de RI&E. Toetsing van de RI&E is eigenlijk een soort controle op wat de veiligheidskundige heeft gedaan. Dit kan worden gedaan door de veiligheidskundige die de RI&E heeft opgesteld, op voorwaarde dat hij hiervoor gecertificeerd is, of door een onafhankelijke, gecertificeerde kerndeskundige. In veel gevallen brengt de veiligheidskundige voor de toetsing een bezoek aan het bedrijf. Tijdens dit bezoek checkt de veiligheidskundige of de RI&E actueel en volledig is. 

Niet in alle gevallen is een toetsing noodzakelijk. Of toetsing van de RI&E verplicht is hangt af van de grootte van jouw organisatie en het soort RI&E-instrument dat gebruikt wordt om de RI&E op te stellen. Bij meer dan 25 medewerkers in dienst, moet de RI&E getoetst worden. Maar ook dit verschilt per bedrijf.

5. Aan de slag!

Na het toetsen van de RI&E en het Plan van Aanpak, is het tijd om het Plan van Aanpak uit te voeren en aan de slag te gaan. In het PvA staat aangegeven welke stappen er genomen moeten worden om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Het is bekend wie er wat gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om hiermee aan de slag te gaan!

RI&E actueel houden

Vinden er grote veranderingen plaats binnen jouw bedrijf, te denken aan een verhuizing, nieuwe manier van werken of gebruik van nieuwe machines? Dan is het belangrijk om de RI&E actueel te houden en opnieuw de risico’s te inventariseren en evalueren. Op deze manier blijf je bezig met de veiligheid binnen jouw bedrijf.
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte (max. 6x per jaar) en vul je mailadres in. Of volg ons via social media:

Lees meer

 • De rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie
  De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt werken veiliger, gezonder en eerlijker
  De Nederlandse Arbeidsinspectie wil maar één ding: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Een stabiele inkomstenbron hebben en jezelf goed voelen dus. Deze organisatie is niet voor niets onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar hoe pakt de Nederlandse Arbeidsinspectie deze missie aan en wat is hun rol precies? En wat moet jij als werkgever of organisatie écht weten? Dat lees je hier. 
 • KEN ÉN TRAIN DE 5 FASES VAN BHV TIJDENS EEN CALAMITEIT
  Ken en train de 5 fasen van BHV tijdens een calamiteit
  Ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid binnen jouw organisatie of inzetbaar als BHV’er? Dan is het van belang dat je de vijf fases kent van een inzet van bedrijfshulpverlening. Voor de eerste drie fases is meestal genoeg aandacht, alleen de laatste twee worden nog weleens vergeten. Zonde! Want dat zijn precies de onderdelen waarmee jij goed voor BHV’ers en medewerkers zorgt. De oplossing? Trainen.
 • Brand kun je niet voorkomen. Dit kun we samen wél doen!
  Brand kun je niet voorkomen. Dit kun we samen wél doen!
  Voorkomen is beter dan genezen, luidt een in hulpverlenerskringen veelgebruikt spreekwoord. In het geval van brand is dat ook zo, maar helaas gaat die vlieger niet op. Een brand kun je namelijk niet voorkomen. Zoals de onzinkbaar geachte Titanic zonk, kan het veiligste gebouw ter wereld in vlammen opgaan. Daarom richten we ons bij BHV.nl op het zo klein mogelijk maken van de gevolgen van een brand.  Samen zorgen we voor veiligheid!
 • Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Een keer per jaar is het tijd om je BHV’ers eens extra in het zonnetje te zetten. En dit is niet helemaal onlogisch, aangezien alle BHV’ers er mede voor zorgen dat de veiligheid in de organisatie gewaarborgd blijft. De enige vraag die nu overblijft is: hoe zorg je ervoor dat je ze de waardering geeft die ze verdienen? In dit artikel delen wij een aantal tips om vóór en tijdens de Dag van de BHV jouw BHV’ers extra te bedanken.
 • Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Je kunt het echt overal lezen: een cultuur waarin veiligheid centraal staat, begint met het commitment van het (top)management. Maar wat als dat management niet zo betrokken is?
 • Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is, daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorg je er nou voor dat de veiligheid binnen de organisatie geborgd is? De veiligheidscultuur binnen jouw organisatie is allesbepalend voor of er veilig wordt gewerkt. 
 • Hybride werken? Zo houd je je bedrijfsnoodorganisatie toch scherp!
  De bedrijfsnoodorganisatie op orde houden in tijden van hybride werken
  Hybride werken: voor veel bedrijven is het na de coronacrisis blijvend gebleken. Maar de keuze om meer thuis te werken heeft nogal wat gevolgen voor de bezetting op afdelingen en de verschillende locaties waar wordt gewerkt. En dit geldt ook voor de zorg voor bedrijfsveiligheid.
 • Afbeelding stabiele zijligging
  De stabiele zijligging: niet moeilijk, wel van levensbelang
  De stabiele zijligging is wellicht niet de meest comfortabele positie die er is. Daar merkt degene die in de stabiele zijligging wordt gelegd als het goed is ook niets van. De stabiele zijligging wordt namelijk toegepast als iemand buiten bewustzijn is, maar nog wel gewoon ademt. Hiermee stabiliseer je het slachtoffer. In dit artikel vertellen we je meer over deze belangrijke houding.
 • Blaren voorkomen en behandelen doe je zo
  Blaren voorkomen en behandelen doe je zo
  Het zijn misschien wel de grootste vijanden van deelnemers aan de vierdaagse en andere wandeltochten: blaren. Zelfs de meest geoefende wandelaars, maar ook hardlopers, krijgen er soms last van. In dit artikel vertellen we je hoe blaren ontstaan, hoe je ze het beste kunt verzorgen en wat je kunt doen om ze te voorkomen.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen