Wie zijn wij?

Met BHV.NL willen we werkend Nederland veiliger maken! Hierbij hebben wij de focus op bezoekers, bewoners en medewerkers van organisaties, bedrijven en publieke instellingen. Ongewild en onbedoeld worden zij dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden en beroepsrisico's. 

Met onze adviezen (BHV-scan, maatwerk RI&E, Bedrijfsnoodplan) helpen wij jouw organisatie deze mogelijke risico's in kaart te brengen en trainen wij de medewerkers van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) in het effectief handelen bij calamiteiten (BHV, Ploegleider, Coördinator, Hoofd BHV). Hierbij stemmen wij de trainingen volledig af op de risico's en ambities van jouw organisatie en houden we rekening met de wettelijke bepalingen. Samen met jou ontwerpen wij deze maatwerktrainingen (Ontwerpsessies). 

Met innovaties als de BHV-assist App vergroten we effectiviteit van de BNO door het alarmeren, het rapporteren van calamiteiten, het communiceren van protocollen, het controleren van noodzakelijke bezettingen en het bijhouden van kennis (e-learning) te vergemakkelijken. 

Wil je ook de inzetbaarheid van je BNO (bedrijfsnoodorganisatie) verbeteren? Of een keer geheel vrijblijvend in gesprek waarbij wij helpen met een helder advies? Neem dan contact mer ons op via 024-3730977.

Opleiden en leren
Onze instructeurs leren jou en je medewerkers alles over veiligheid en continuïteit. Dit kan door je individueel aan te melden (open cursus) of een cursus op je eigen locatie te organiseren (incompany).
Jouw contactpersoon

Hans de Bruyn

Hans de Bruyn

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.