Het BHV-plan

Met een BHV-plan toon je als organisatie aan dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn onderneming en welke maatregelen er zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het BHV-plan, bedrijfshulpverleningsplan ook wel het BHV noodplan genoemd.
Wat is een BHV-plan? Het BHV-plan beschrijft de organisatie van de BHV, welke BHV opleidingen de bedrijfshulpverleners hebben gevolgd en hoe de bekwaamheid wordt geborgd. Maar ook de hulpmaterialen die ingezet kunnen worden, de vluchtroutetekeningen, instructiekaarten, het BHV ontruimingsplan en een registratie van de incidenten. Het kan zijn dat je organisatie ook bijzondere risico’s heeft die opgenomen moeten worden in het BHV-plan zoals hoe gevaarlijke stoffen of brandgevaarlijke materialen worden gebruikt en opgeslagen en hoe jullie omgaan met het melden van incidenten zoals brand of lekkage.

De eerste stap voor het opzetten van een BHV-plan

Om inzicht te krijgen in de risico’s binnen jouw organisatie kun je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. Op basis van de rest risico’s van jouw organisatie kun je een BHV-plan maken en bekijk je welke BHV-functies, opleidingen en trainingen je nodig hebt en welke oefeningen je kan doen om te zorgen voor een optimaal getrainde BHV-organisatie die adequaat kan handelen in geval van een incident.

Wat staat er in een BHV-plan?

 • Organisatiegegevens en belangrijke telefoonnummers
 • Hoe de BHV-organisatie is ingericht:
 • Het aantal BHV’ers
 • Beschrijving van de bedrijfsnoodorganisatie: contactgegevens van de BHV’er, de BHV-functie van de werknemer, de beschikbaarheid (aanwezigheid), de bereikbaarheid, registratie van de gevolgde trainingen en oefeningen en de frequentie daarvan.
 • Beschrijving van de BHV-materialen
 • Alarmering
 • Instructies voor alle medewerkers
 • Noodkaarten en Plattegronden (inclusief voorbeelden)
 • Registratieformulier incident

Restrisico’s

In het BHV-plan worden ook restrisico’s benoemd. Restrisico’s worden als scenario beschreven, bijvoorbeeld “Wat te doen bij brand”. In elk scenario staat hoe de organisatie en de medewerkers (vanuit hun rol als: bedrijfshulpverlener (BHV’er), Ploegleider en eventueel zelfs de receptiemedewerker) moeten handelen. Op deze manier is je BHV-plan ingericht volgens de richtlijn NEN8112:2017 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening.

Beheerder van het BHV-plan

Om het BHV-plan actueel te houden benoem je een beheerder. De beheerder van het BHV-plan zorgt dat het plan up-to-date blijft en toetst jaarlijks of bijstelling nodig is.

Veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers

Het is belangrijk dat de medewerkers van de BHV-organisatie de inhoud van het BHV-plan kennen en weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval, brand of andere gebeurtenis. Bespreek het plan daarom in het BHV-overleg met alle betrokkenen en laat zien waar het BHV-plan ter inzage staat. Bewaar het BHV-plan op een centrale plaats in de organisatie en zorg ook voor reserve-exemplaren. Bij een incident is het handig als het op een toegankelijke plaats staat.

De opzet van de bedrijfshulpverlening en alarmering wordt besproken met alle medewerkers (vanuit de directie, een personeelsvertegenwoordiger of ondernemingsraad, maar bijvoorbeeld ook met bedrijven in uw nabije omgeving. Een BHV plan voorbeeld is dan van belang.

Arbeidsinspectie

Als de Arbeidsinspectie de BHV van jouw organisatie wil inspecteren, dan letten zij erop of de restrisico’s binnen jouw organisatie bekend zijn. Daarnaast kijken ze naar het aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) en of ze beschikbaar, bereikbaar en geoefend zijn. Er wordt door de Arbeidsinspectie gekeken of jouw BHV-organisatie in staat is om adequate hulp te bieden wanneer een restrisico realiteit wordt.

BHV-plan of BHV noodplan

Wordt het tijd om jullie bedrijfsveiligheid op te zetten, goed in te richten of zijn jullie toe aan het actualiseren van de RI&E of het BHV-plan? BHV.NL helpt jullie graag verder met:

Veelgestelde vragen

Wat is een BHV-plan?

Een BHV-plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en procedures die gevolgd moeten worden als er een incident is.

Hoeveel BHV’ers moet ik aanstellen?

Wettelijk zijn er geen specifieke aantallen vastgelegd. Het is verstandig om op basis van de RI&E het juiste aantal BHV’ers vast te stellen.

Wanneer ben ik verplicht een BHV’er aan te stellen?

Hoe lang is een BHV certificaat geldig?

Het BHV certificaat is 1 jaar geldig. Daarna moet je een BHV herhalingscursus volgen om het certificaat te verlengen.

Lees meer

 • hesjes bhv
  Hesjes voor de bedrijfsnoodorganisatie: Hoe zit dat?
  Bedrijfshulpverlening is een belangrijk onderdeel van de veiligheid op de werkvloer in Nederland. (Hoofd-)BHV’er, en ploegleiders en zijn getrainde medewerkers die bij een noodsituatie zoals brand, ontruiming, of een medisch incident, direct kunnen ingrijpen om de veiligheid van andere werknemers te waarborgen. Een belangrijk aspect van de herkenbaarheid en effectiviteit van de bedrijfsnoodorganisatie is het dragen van een hesje in een specifieke kleur. In dit artikel beschrijven we de kleuren van hesjes, wat er precies verplicht is, en welke kleur geassocieerd wordt met verschillende rollen binnen de bedrijfsnoodorganisatie.
   
 • 10x handige hulpmiddelen voor BHV-teams bij een ontruiming
  10x handige hulpmiddelen voor BHV-teams bij een ontruiming
  Whoooop. Het alarm in het bedrijfspand gaat loeiend af. Tijd voor de getrainde BHV’ers om te gaan ontruimen. De slow whoop, noodverlichting, vluchtwegaanduiding en verzamelplaats zijn meestal wel aanwezig. Maar wist je dat er nog meer handige hulpmiddelen zijn die de taak van BHV’ers tijdens een ontruiming een stuk makkelijker maken? We delen ze hier met je!
 • Dit zijn de verschillen tussen een hartinfarct, hartstilstand en hartfalen
  Dit zijn de verschillen tussen een hartinfarct, hartstilstand en hartfalen
  In de volksmond worden de termen hartinfarct, hartfalen en hartstilstand vaak door elkaar gehaald. Ontdek in dit artikel de verschillen. 
 • Dit zijn de verschillende soorten brandwonden
  Dit zijn de verschillende soorten brandwonden
  Brandwonden worden ingedeeld in verschillende gradaties, elk met hun eigen kenmerken. In dit artikel gaan we dieper in op deze gradaties en hun onderscheidende eigenschappen.
 • Schaafwond? Een kusje erop helpt niet altijd, lees daarom deze tips!
  Schaafwond? Een kusje erop helpt niet altijd, lees daarom deze tips!
  In je kinderjaren heb je vast wel eens een schaafwond opgelopen. Een kusje erop van je moeder of vader kon de ergste pijn verzachten. Maar voor een goede behandeling van schaafwonden is meer nodig dan alleen dat. We vertellen je graag wat erbij komt kijken.
 • Vechten, vluchten of bevriezen: hoe reageer jij als BHV’er op angst?
  Vechten, vluchten of bevriezen: hoe reageer jij als BHV’er op angst?
  Iedereen reageert anders op angst. Maar hoe reageer jij in een noodsituatie? Gelukkig kun je deze automatische reacties trainen door noodsituaties regelmatig te oefenen. Het resultaat? Minder kans op bevriezen, aarzeling of paniek en meer zekerheid in handelen.
 • 5 redenen waarom microlearning jouw organisatie veiliger maakt
  5 redenen waarom microlearning jouw organisatie veiliger maakt
  In de moderne wereld is tijd schaars en uitgebreide cursussen zijn niet altijd haalbaar of effectief. Voor essentiële kennis, zoals veiligheid en bedrijfshulpverlening, is er nu een oplossing: microlearning.
 • Als bhv’er maak jij het verschil, ook thuis en onderweg!
  Als bhv’er maak jij het verschil, ook thuis en onderweg!
  In dit artikel nemen we je mee in vier situaties buiten werk waarin jouw BHV vaardigheden van onschatbare waarde zijn.
 • Waarom bhv jouw beste goede voornemen is!
  Waarom bhv jouw beste goede voornemen is!
  Verrassingen zijn onvermijdelijk, maar met de juiste voorbereiding sta jij altijd stevig in je schoenen. Ontdek in dit artikel waarom BHV jouw goede voornemen zou moeten zijn voor 2024.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.