BHV.NL scoort opnieuw hoog in CEDEO klanttevredenheidsonderzoek, met 91,8% EN 96,4%

maandag 21 maart 2022
Bij BHV.NL maken we onze beloften graag waar, zodat onze klanten tevreden zijn. Het liefst nog méér dan tevreden. Om er zeker van te zijn dat dat zo is, vragen we één keer per twee jaar aan Cedeo om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 
Ook dit keer werd aan opdrachtgevers waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies verzorgen de vraag gesteld: in hoeverre is BHV.NL erin geslaagd om gewekte verwachtingen en gedane beloften waar te maken? Zeer geslaagd, is de conclusie. Toch handig om te weten, als je een keuze moet maken uit de ongeveer 8.500 commerciële opleidingsinstituten met een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen. In dit artikel nemen we je mee in de resultaten.  
16087 beoordelingen 98% van onze klanten beveelt ons aan!
Feedback Company

De criteria van Cedeo

Wil je in aanmerking komen voor een Cedeo-erkenning? Dan zijn er vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Je moet dan ook aan deze kwalitatieve en kwantitatieve eisen voldoen: 
 • De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers.
 • ​De organisatie is minimaal drie jaar actief.
 • De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000,-.
 • De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt.
 • ​De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn.
Als je hieraan voldoet, is het tijd voor het onderzoek. Om een erkenning te krijgen, moet tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers 'tevreden' tot 'zeer tevreden' zijn. Hieronder vind je de scores van onze incompany trainingen en open opleidingen, mét toelichting.
 

Score 91,8: lees hieronder wat onze klanten vinden van de incompany trainingen:


Voortraject
De meeste klanten die in dit onderzoek vragen beantwoorden over de maatwerkopleidingen werken al jaren samen met BHV.NL. Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop het voortraject verloopt. Zij vertellen het volgende: “Als bedrijf zijn we enorm gegroeid. Dat betekent ook dat we veel meer gecertificeerde BHV-medewerkers moeten hebben. Per jaar maken we een planning waarbij we ook rekening houden met de instroom van nieuwe mensen. Alles gaat via de mail en loopt prima. De lijnen zijn open en kort” en “Onze afdeling Inkoop heeft een aantal leveranciers met elkaar vergeleken en BHV.NL kwam daar het beste uit”.

Opleidingsprogramma
De wensen uit het voortraject worden (zeer) goed weergegeven in het opleidingsprogramma, zeggen de onderzochte organisaties. Ook hier tevreden reacties dus. De meesten melden dat er met meerjarige overeenkomsten en een jaarplanning voor trainingen wordt gewerkt. “Om het echt maatwerk te laten worden, maken we altijd een rondje door het gebouw en kijken we of alles nog voldoet. Ook dat staat prima weergegeven”, vertelt één van de referenten. Een andere reactie: “Alles staat vermeld in het contract, zowel de EHBO- als de BHV-cursussen. En als we nog een andere training willen uitvoeren, kunnen we een aanvraag indienen die dan conform de overeenkomst plaatsvindt. Wat ik ook op prijs stel, is dat BHV.NL meekijkt bij specifieke vraagstukken zoals een ontruimingsoefening.”

Uitvoering
Over de uitvoering zijn alle referenten goed te spreken. Zelfs in de coronaperiode is het goed opgepakt door online theorielessen te combineren met praktijkdagen. Een paar reacties van klanten: “We hebben met BHV.NL een goede band opgebouwd. Een aantal keren per jaar hebben we overleg. Daar waar nodig, wordt er ook bijgestuurd”, “Van de cursisten hoor ik dat zij veel vragen kunnen stellen en dat het echt praktijkgericht is. De scores in de evaluatie zijn dan ook goed te noemen” en “De wensen worden echt meegenomen. Trainers zijn vaak mensen die uit de praktijk komen en daarmee hun expertise goed kunnen overbrengen.”

Opleiders
Negen van de tien referenten zijn enthousiast over de opleiders. Het zijn mensen uit de praktijk die aansluiten bij de deelnemers en met aansprekende voorbeelden komen. Het kunnen inschakelen van vaste trainers wordt ook zeer op prijs gesteld, omdat deze zich goed kunnen verplaatsen in de organisatie. Klanten vertellen: “We hebben voor BHV.NL gekozen omdat het een grotere organisatie is met de expertise die wij zoeken. Mocht een trainer uitvallen, dan kan er snel vervanging worden ingezet”, “Op onze locaties beschikken we over dezelfde vaste trainers. Dat is fijn want daardoor wordt de uitvoering echt maatwerkgericht” en “Het zijn ervaren vakmensen.”

Trainingsmateriaal
Op één neutrale score na, zijn alle referenten die het trainingsmateriaal een score toekennen tevreden tot zeer tevreden. Het trainingsmateriaal bestaat onder andere uit een e-learning, oefenmateriaal en lesboeken. Ook wordt het gewaardeerd dat BHV.NL alle benodigde materialen meeneemt naar de locatie. Een geïnterviewde vertelt: “Ze maken ook gebruik van externe partners zodat wij als klant optimaal gefaciliteerd worden.” Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat BHV.NL gebruikmaakt van een power-app. “Die werkt heel goed. Mensen worden gestimuleerd om hier eens in de zoveel tijd iets mee te doen”, verklaart een respondent. “Het hele jaar door kan men de theorie daarin terugvinden”, zegt een volgende. Tot slot: “We hebben onze eigen online omgeving. We kijken waar de focus op moet komen te liggen. Eventueel vullen we dat aan met extra materiaal.”

Natraject
Ook het natraject roept positieve reacties op. De opdrachtgevers zitten meerdere keren per jaar met BHV.NL om tafel om de uitgevoerde trainingen te bespreken en vooruit te kijken naar komende cursussen. Deze gesprekken zijn altijd constructief, geven de referenten aan. Ook vinden ze het fijn dat wordt bijgehouden wie in aanmerking komt voor een (herhalings-)cursus, wie present is geweest en wie het certificaat heeft behaald. Daarnaast stellen deze organisaties het erg op prijs dat BHV.NL inzoomt op de specifieke wensen: “Als opdrachtgever krijg ik frequent feedback. Zowel tijdens ons periodiek overleg als in het jaaroverzicht. Ik ervaar BHV.NL als proactief mocht er iets niet helemaal conform verwachting zijn verlopen. We hebben een keer een klacht ontvangen vanuit een locatie. BHV.NL is vervolgens met een delegatie langs gekomen om te kijken hoe het opgelost kon worden. Binnen een week is het geheel vlot getrokken” en “Ik krijg keurig een rapportage van de ingevulde evaluatieformulieren.”

Organisatie en administratie
De meeste respondenten zijn te spreken over de organisatie en administratie van BHV.NL. Zij ervaren dat ze binnen redelijk snelle termijn antwoord krijgen op de mail en dat men de afspraken nakomt. Een reactie: “Ook ten tijde van corona heb ik BHV.NL als heel flexibel en klantvriendelijk ervaren.” Toch zijn er vier referenten neutraal in hun oordeel. Zij hebben nog wat verbetertips voor het systeem, als het gaat om het verzenden van automatische mails en een efficiëntere inrichting.

Relatiebeheer
Op één referent na is iedereen (zeer) tevreden, mede dankzij de meerdere aanspreekpunten. Zo is er een vaste accountmanager, maar ook een contactpersoon speciaal voor logistieke zaken. Daarmee kunnen de klanten snel schakelen: “Het contact komt van twee kanten. De weg naar hen is prima”, “Men denkt echt met je mee in oplossingen. En als onze vaste contactpersoon er niet is, dan weet zijn vervanger ook snel en goed te schakelen”, “Alles is met BHV.NL bespreekbaar” en “Het is bij hen nooit een probleem. Alles wordt snel aangepast of in gang gezet. Ook als er nieuwe richtlijnen vanuit de vakvereniging komen, wordt daarop geanticipeerd”, vertellen de geïnterviewden.

Prijs-kwaliteitverhouding
Alle referenten die zicht hebben op de prijs spreken hun goedkeuring uit over de prijs-kwaliteitverhouding. Sommigen melden zelfs dat de prijsstelling vooral van doorslaggevende betekenis is geweest in de aanbestedingsprocedure. Anderen melden kort en krachtig: “Prima”, “Goed” en “Marktconform.” Eén van hen geeft aan: “De verhouding is goed te noemen. We hebben afspraken over aantallen. Ze houden ook netjes onze bedrijfsnoodplannen bij. Dus ook op dat gebied zorgt BHV.NL voor een stuk ontzorging.”
Tevredenheid opleiding en samenwerking totaal
In het eindoordeel over de maatwerkopleidingen van BHV.NL zijn alle referenten (zeer) tevreden. Ze waarderen de deskundigheid van de instructeurs en het meebewegen met de wensen van de klant. Een paar reacties: “De lijnen zijn kort en de afspraken helder. Ze denken mee en anticiperen daar waar nodig”, “Ze hebben deskundigheid op meerdere gebieden en zorgen voor een stuk ontzorging”, “Men is ook bereid om mee te kijken in de organisatie bij mensen die geen BHV’er zijn”, “We werken echt als partners samen. Ik vind dat ze openstaan voor innovatie en echt maatwerk leveren. Ze houden ons ook goed op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving”. Voor alle deelnemers van dit onderzoek een reden om de maatwerktrainingen van BHV.NL zeker aan te bevelen aan anderen.
 

Score 96,4%: lees hier wat onze klanten vinden van onze open inschrijvingstrainingen: 


Voortraject
BHV.NL scoort 100% op (zeer) tevreden als het gaat om het voortraject. Dit komt met name door het heldere aanmeldproces en de landelijke dekking. Zo vertellen de geïnterviewden: “Aan het eind van een jaar plannen wij alles in en geven dat door aan BHV.NL. Zo maken wij elk jaar de nieuwe afspraken”, “Zelf heb ik de cursus gevolgd en ik schrijf ook collega’s in. Dat loopt altijd goed. Wel jammer dat mijn vaste contactpersoon is vertrokken” en “Wij nemen zowel maatwerktrajecten als losse trainingen af. Vooral bij dit laatste vinden we het belangrijk dat ze snel kwaliteit kunnen leveren. Omdat wij een netwerk aan klanten verspreid over het land hebben, is het voor ons ook van belang dat er veel cursuslocaties zijn. BHV.NL kan dit bieden.”

Opleidingsprogramma
De communicatie over de cursussen en de kosten zijn heel helder, vinden de referenten. Het opleidingsprogramma voldoet aan hun verwachting. Ook hier een 100% score op (zeer) tevreden. Enkele reacties: “Ik weet de weg te bewandelen die nodig is”, “Gezien de goede ervaringen die we met hen hebben, keer ik altijd bij hen terug en krijg ik zicht op de informatie die ik nodig heb.” Ook de samenwerkingsafspraken bevallen goed: “Omdat ik nu wat meer een coördinerende rol heb, krijg ik ook de melding wanneer collega’s een herhalingscursus moeten volgen omdat anders hun certificering verloopt”, vertelt een klant.

Uitvoering
Twee referenten staan te ver van de uitvoering af om een oordeel te kunnen geven. De anderen zijn unaniem positief. Zij ervaren dat de theorie in balans is met de praktijk. Als deelnemers zich moeten voorbereiden, wordt de theorie via e-learning aangeboden. “Het is een hele prettige, leerzame en afwisselende cursus waarbij interactie wordt gestimuleerd”, “Er wordt veel ruimte gelaten voor het stellen van vragen”, “De cursisten geven terug dat er veel aandacht is voor hun eigen praktijk” en “Ik hoor alleen maar positieve geluiden”, zijn de reacties. Wel maken enkelen de kanttekening dat trainingen soms worden geannuleerd door corona of door te weinig deelnemers, dat vinden zij jammer. Daar zit nog ruimte voor verbetering.

Opleiders
De opleiders roepen uitsluitend (zeer) tevreden reacties op: “Perfect, het zijn mensen uit de praktijk die hun eigen ervaring inbrengen. Dat wordt erg gewaardeerd. Bovendien nodigen zij uit tot het stellen van vragen”, “Didactisch zijn zij erg goed. Het zijn experts op een bepaald gebied, zoals een voormalig brandweerman of militair”, “Ze hebben niet alleen ervaring op hun vakgebied maar beschikken ook over de nodige levenservaring”, “Het zijn enthousiaste professionals” en “We hebben goede ervaringen met bepaalde trainers en die vragen we ook altijd terug. Meestal lukt dat.” Enkele geïnterviewden geven wel aan dat trainers kunnen verschillen, waardoor sommigen meer aanspreken dan anderen.

Trainingsmateriaal
Iedereen die het trainingsmateriaal een score geeft, is (zeer) tevreden. Dat trainers en instructeurs alle benodigde materialen zoals EHBO-kits bij zich hebben, vinden zij prettig. Dit geldt ook voor de extra middelen die nodig zijn door de coronamaatregelen, zoals handschoentjes. Bij sommige cursussen worden deelnemers uitgenodigd om vooraf de e-learning te bestuderen, deze aanvulling met online materiaal werkt goed. De referenten geven aan dat dit goed functioneert.

Accommodatie
Zeven respondenten geven geen oordeel, omdat zij geen beeld hebben bij de gebruikte locaties. De andere drie zijn tevreden en van mening dat de accommodaties in orde zijn, zowel qua faciliteiten als bereikbaarheid. Belangrijk is namelijk dat deze goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en met de auto. Wat erg positief opvalt, is dat BHV.NL beschikking heeft over veel locaties verspreid door heel het land.

Natraject
Acht geïnterviewden zijn (zeer) tevreden, omdat zij goed op de hoogte worden gehouden na de cursus. Ook als het gaat om bijvoorbeeld presentielijsten. Bij één van de opdrachtgevers ontbreekt de terugkoppeling vanuit BHV.NL: “Ik hoef niet na elke cursus feedback te ontvangen, maar bijvoorbeeld één keer per kwartaal een samenvatting zou ik wel prettig vinden.” Dat is de reden voor zijn neutrale score op dit onderdeel. Op de vraag wat de cursussen, naast certificering, als extra toegevoegde waarde hebben, wordt geantwoord: “Mensen staan steviger in hun rol” en “Met name de informatie over calamiteiten is interessant.”

Organisatie en Administratie
BHV.NL heeft de organisatie en administratie goed op orde, vinden alle tien de referenten. Er komt snel antwoord op de mail en afspraken worden goed nagekomen. In een enkel geval gaat er wel eens iets mis, maar dan wordt er tijdig en flexibel geschakeld. Wel melden sommigen dat ze in de coronaperiode langer op antwoord moesten wachten, maar daarvoor is er alle begrip. Enkele reacties: “Er is een wisseling van de wacht geweest, maar nu loopt het weer prima”, “Het was even zoeken bij wie we moesten zijn, maar nu is het helder” en “Per mail volgt er heel snel een reactie.”

Relatiebeheer
Van de tien referenten die een score geven aan het relatiebeheer zijn er negen (zeer) tevreden en is er één neutraal. Uit de interviews blijkt dat opdrachtgevers een vaste contactpersoon hebben of vaak met dezelfde personen corresponderen. Dat is een groot pluspunt. Zo vertellen zij: “Ik stuur altijd alles door naar de cursusadministratie en krijg dan snel alles ook weer terug. Dat loopt prima”, “Zij schakelen heel snel. Meestal heb ik binnen een dag antwoord”, “De lijnen zijn over en weer kort en goed te noemen”, “Alle contacten die ik heb, lopen soepel en makkelijk” en “Mijn vaste contactpersoon is vertrokken, maar nu schakel ik alweer een maand of drie met een nieuw iemand. Dat loopt goed.” Voor een andere opdrachtgever was dit wel even zoeken, en dat zorgde voor een neutrale score.

Prijs-kwaliteitverhouding
Ook over de prijs-kwaliteitverhouding zijn de opdrachtgevers positief. Ze geven aan dat er vaste afspraken zijn of dat de prijsstelling duidelijk vermeld staat op de site. Afgezet tegen de waarde die ze ervoor terugkrijgen, wordt de verhouding als ‘marktconform’ en ‘goed’ getypeerd. Eén respondent geeft een neutraal oordeel en meldt dat de prijzen omhoog zijn gegaan.

Tevredenheid opleiding en samenwerking totaal
De eindconclusie: alle respondenten zijn (zeer) tevreden met de trainingen en de samenwerking met BHV.NL. Als positieve punten benoemen zij: “Het zijn leuke en aansprekende trainingen”, “De spreiding van de locaties is een pré”, “Alles is duidelijk en er zijn korte lijnen”, “We kunnen snel en makkelijk schakelen”, “BHV.NL denkt goed mee en de trainers worden als heel enthousiast ervaren”, “Het hele pakket is goed te noemen. Zij verbeteren zichzelf ook continu”, “Ik ervaar hen als klantvriendelijk en flexibel. Bovendien anticiperen ze op omstandigheden en denken mee in oplossingen”. Ook wordt vaak genoemd dat BHV.NL correct, snel en betrouwbaar is waarbij de menselijke maat voorop staat. Verbetersuggesties zijn minder last-minute annuleringen en de opdrachtgever in CC een melding sturen van annulering. Op de vraag of ze BHV.NL voor trainingen met een open inschrijving zouden aanbevelen aan anderen, zeggen alle geïnterviewden volmondig ja.

Bedankt voor deze mooie waardering!

Wij willen alle deelnemers bedanken voor het vertrouwen en de waardevolle beoordeling van onze incompany en open opleidingen. Wij zijn trots op deze eindcijfers en doen ons uiterste best om onze kwaliteit en klanttevredenheid te behouden. Ontdek hiernaast waarmee wij je van dienst kunnen zijn of bekijk de zakelijke dienstverlening van BHV.NL.  

Trainingen

Het CEDEO onderzoek heeft zowel de incompany cursussen als de open inschrijf cursussen meegenomen in het onderzoek. Hiernaast lees je welke cursussen wij incompany aanbieden en welke cursussen wij aanbieden voor individuele inschrijvingen.

Lees meer

 • Laat je inspireren voor 2024
  Laat je inspireren voor een veilig 2024
  Maken jullie als organisatie van bedrijfsveiligheid het goede voornemen in 2024?
 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenario’s
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  ​Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.
 • Laat je inspireren voor een veilig 2023 | BHV.NL
  Laat je inspireren voor een veilig 2023
  Laat je inspireren voor een veilig 2023 door de veiligheidsaanpak van andere organisaties! 
 • BHV.NL gaat partnership aan met de Dag van de BHV
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL sluit zich als partner aan bij dit mooie initiatief van Stichting Dag van de BHV, en daar zijn we trots op!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen