Grote organisaties veel veiliger dan kleine bedrijven

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat grote organisaties de Arbo-verplichtingen veel beter naleven dan de kleintjes. De verschillen zijn enorm: zo voldoet slechts 19% van de kleine bedrijven aan de vier kernverplichtingen tegenover 83% van de grotere bedrijven. De gevolgen daarvan zie je helaas ook terug in het aantal ongevallen: bij kleine bedrijven komen relatief veel meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en vooral grote bedrijven.

De vier kernverplichtingen:

 1. Een RI&E (laten) opstellen en actueel houden
 2. Een contract hebben met een arbozorgdienstverlener
 3. Adequate bedrijfshulpverlening organiseren
 4. Een preventiemedewerker aanstellen

Iedereen moet veilig kunnen werken

Natuurlijk ken je de Arbowet. Een Nederlandse wet voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Met als uiteindelijke doel ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Maar weet je ook dat deze wet geldt voor alle bedrijven met ten minste één werknemer? Dus niet alleen voor de grote jongens? En dat het daarbij niet uitmaakt in welke branche de bedrijven opereren noch wat de specifieke risico’s zijn?
 
De Arbowet maakt geen verschil tussen een groot chemieconcern met honderden werknemers, een bouwbedrijf met dertig man personeel of een administratiekantoor met vier mensen: elk bedrijf met één of meer werknemers moet voldoen aan de negen algemene verplichtingen uit de Arbowet. En zo gek is dat natuurlijk niet: het mag voor de veiligheid en gezondheid van mensen niet uitmaken waar ze werken: elke organisatie moet alle mogelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te kunnen borgen.

Grote organisaties veel veiliger dan kleine bedrijven

Maar helaas is dat in de praktijk niet zo: uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat de grote organisaties aanmerkelijk beter voldoen aan de Arbo-verplichtingen dan de kleinere bedrijven: slechts 19% van de kleine bedrijven houdt zich aan de vier kernverplichtingen tegenover 83% van de bedrijven met meer dan honderd werknemers. Dat consequenties daarvan zijn duidelijk: bij kleine bedrijven komen relatief veel meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en vooral grote bedrijven. Gemiddeld is het aantal ernstige arbeidsongevallen bij kleine bedrijven 64 per 100.000 werknemers, bij middelgrote 47 en grote bedrijven ‘slechts’ 11 per 100.000 werknemers, berekend over de periode 2012 tot en met 2016.¹

Gelukkig is het beeld iets minder zorgelijk als we kijken naar het aantal werknemers dat werkt bij bedrijven die wel aan de Arboverplichtingen voldoen (simpelweg omdat er nu eenmaal veel meer mensen bij grote dan bij kleine bedrijven werken): 27% van alle bedrijven voldoet aan de vier kernverplichtingen, en bij deze bedrijven werkt 71% van alle werknemers. 11% van de bedrijven voldoet aan geen enkele verplichting. Dit zijn vrijwel allemaal kleine bedrijven met minder dan vijf werknemers. Slechts 2% van de werknemers werkt hier, maar dat zijn nog altijd zo’n 170.000 mensen.

Zeker geen onwil

Natuurlijk is het in veruit de meeste gevallen geen onwil dat kleinere bedrijven zich minder vaak houden aan de verplichtingen die de Arbowet stelt. Het is veel vaker onwetendheid. En het is voor kleinere bedrijven waarin geen arbospecialisten en andere veiligheidsdeskundigen rondlopen veel lastiger om alle kennis en expertise in huis te hebben om bijvoorbeeld een RI&E op te stellen. Dat is ook in Europees verband vastgesteld; de Europese Commissie heeft daarom voor kleinere bedrijven een speciale aanpak beschreven voor een betere toepassing van de RI&E. Die aanpak omvat onder andere sectorspecifieke handleidingen, de uitwisseling van best practices en de ontwikkeling en het gebruik van sectorspecifieke webtools.² 

Regel het!


Het maakt niet uit hoe je het regelt, als je het maar regelt. Want de cijfers liegen er niet om: hoe meer de bedrijven aan de arbobepalingen voldoen, hoe beter zij hun arbeidsrisico’s beheersen en hoe veiliger hun werknemers kunnen werken. Ongevallen kun je nooit helemaal uitsluiten, maar je kunt er wel heel veel aan doen om de risico’s te beperken. Hoe klein je organisatie ook is!

1. Inspectie SZW, Arbo in Bedrijf 2017
2. Ministerie van EZ, Implemenataire RI&E, Een vergelijkend onderzoek in 10 Europese landen, 2017, p. 4 en 102

BHVassist

​Voor grote organsaties (met meerdere vestigingen) is het soms lastig om in geval van een calamiteit de BHV'ers in te zetten. Het is namelijk lang niet altijd duidelijk welke BHV'ers op een bepaald moment in huis zijn. Met BHVassist kun je met één druk op de digitale knop alle BHV'ers mobiliseren, details over een calamiteit delen en een exacte locatie doorgeven. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte (max. 6x per jaar) en vul je mailadres in. Of volg ons via social media:

Lees meer

 • Reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Steeds meer hulpverleners vragen zich af hoe ze in deze tijd tijdens de COVID-19 crisis nog hulp kunnen verlenen. Lees snel verder.
 • De rol van preventiemedewerker
  De rol van preventiemedewerker
  In het kader van onze nieuwe cursus preventiemedewerker, gaan we wat dieper in op de rol van preventiemedewerker. Want weet jij wat er allemaal wordt verwacht van een preventiemedewerker? 
 • Rollen en taken binnen de bedrijfsnoodorganisatie
  Rollen en taken binnen de bedrijfsnoodorganisatie
  Een van je verantwoordelijkheden als organisatie is het inrichten van je bedrijfsnoodorganisatie. Met een adequaat ingerichte bedrijfsnoodorganisatie, afgestemd op de veiligheidsrisico's in jouw organisatie, ben je voorbereid op het moment dat zich tijdens werkzaamheden een calamiteit voordoet. Daardoor zijn de veiligheid en bedrijfscontinuïteit geborgd. Hierbij komen er verschillende vragen boven. Wat is een bedrijfsnoodorganisatie bijvoorbeeld, hoe ziet die eruit? Welke rollen zijn er en welke taken horen daarbij? Maar ook: hoe hou je de bedrijfsnoodorganisatie op peil? En hoe kan BHV.NL je daar dan bij helpen?
 • Modulair trainen: een betaalbare cursus op maat voor jouw organisatie
  Modulair trainen: een betaalbare cursus op maat voor jouw organisatie
  Alleen die modules volgen die voor jouw organisatie van belang zijn. Modulair trainen bij BHV.NL is niet duurder, maar wel effectiever.
 • Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?
  Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?
  Het antwoord op die vraag is duidelijk: ja, een RI&E is verplicht. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor alle werkgevers vanaf 1 FTE. 
 • Elke levensfase vraagt om andere hulpverlening
  Elke levensfase vraagt om andere hulpverlening
  Elke levensfase vraagt om andere hulpverlening. Op zowel emotioneel, communicatief en sociaal vlak. Ontdek welke aandachtspunten er zijn en waar je rekening mee moet houden.
 • taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  Een goed georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie is sterk afhankelijk van de kennis en kunde van de BHV’ers in een organisatie. 
 • scenario's waar je als BHV'er op voorbereid bent
  scenario's waar je als BHV'er op voorbereid bent
  BHV’er ben je niet alleen op je werk voor de veiligheid van je collega’s, maar ook privé is het relevant om BHV-kennis te hebben en te weten hoe je moet handelen. Want je wilt toch niet machteloos moeten toekijken als iemand in jouw omgeving iets overkomt? 
 • De reden waarom je BHV'er wil worden!
  De reden waarom je BHV'er wil worden!
  Bedrijven zijn verplicht om de veiligheid te waarborgen en bedrijfshulpverlening goed geregeld te hebben. Om deze reden is een organisatie altijd blij met een medewerker die BHV’er wil worden want dan voldoet zij aan de wettelijke verplichting. Maar 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.
Cookies uitschakelen