Hoe veilig werkt Nederland?

Ieder jaar publiceert het Ministerie van SZW een onderzoek naar de veiligheid in bedrijven: de Staat van de arbeidsveiligheid. Het rapport opent met een voorwoord van Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij stelt:
 
‘Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. In ernst en omvang anders dan in het verre verleden, maar nog steeds doen te veel werknemers ongezond en onveilig werk. Voor de werknemers die het treft zijn de consequenties groot en heeft het ook een blijvende impact op hun directe omgeving. Bedrijven ondervinden er schade van en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.
Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers én werknemers. Want het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen en de jaren daarna.’
In dit artikel geven we je een samenvatting van het onderzoek van 2018 en de belangrijkste conclusies. 

1. Het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten moet de komende jaren omlaag

Bijna 11% van de werknemers (dat zijn zo rond de 700.000 mensen) kampt met een beroepsziekte. 30% daarvan, dus 210.000 werknemers, waren nieuw in deze statistieken: zij werden het afgelopen jaar ziek als gevolg van hun werk. Ongeveer tweederde van hen werkt in de zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening. De meest voorkomende beroepsziekten zijn burn-outklachten, depressies, rugaandoeningen en klachten aan knie, arm, nek en schouder.
 
Circa 4.100 mensen overleden als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80% van die 4.100 slachtoffers is dan al gepensioneerd. Veel beroepsziekten komen namelijk pas na lange tijd aan het licht. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartstof is de meest voorkomende oorzaak van deze ziektes. 

2. Beheersen risico’s op blootstellingen gevaarlijke stoffen niet op orde

Ten minste 57.000 mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) zonder dat het bedrijf de risico’s op die blootstelling adequaat beheerst.
Slechts 15% van de bedrijven waar deze risico’s zich voordoen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft 80% van de risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd naar de blootstelling van hun werknemers aan en de grenswaarden van die gevaarlijke stoffen. Bij grote bedrijven (> 100 werknemers) is het beeld gelukkig minder slecht.

3. Meer meldingen en gestarte ongevalsonderzoeken

In de afgelopen vijf jaar bleef het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen stijgen; in 2017 zelfs tamelijk fors met 12% naar 4.250. Ook het aantal gestarte ongevalsonderzoeken blijft stijgen; in 2017 met 7%.
 
In absolute zin vinden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de industrie, bouwnijverheid, handel, en vervoer en opslag. Dat is al jaren het geval. In relatieve zin komen de meeste (ernstige) ongevallen voor in de sector afvalverwerking en recycling; een sector die de laatste jaren een groei doormaakt. Ook dit beeld is helaas niet nieuw.

4. Jonge en oudere werknemers zijn oververtegenwoordigd in de statistieken

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vallen in de leeftijdscategorieën 15 t/m 24 jaar en 55 jaar en ouder (resp. gemiddeld 37 en 39 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren).
Dat veel jonge werknemers vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen toont overduidelijk aan hoe belangrijk het is in beroepsopleidingen veel aandacht te besteden aan veiligheid. De meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, komen voor in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep neemt door de vergrijzing en de steeds hogere pensioenleeftijd sterk toe. Dat vraagt extra aandacht voor hun veiligheid en duurzame inzetbaar.

5. Positief verband tussen adequate RI&E en veiligheid

Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Daar werkt 60% van alle werknemers, wat betekent dat 40% werkt bij bedrijven zonder een adequate RI&E. Dat is m.n. het geval bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Bedrijven met minder dan 10 werknemers nemen het überhaupt wat minder nauw met de arbozorgverplichtingen; het aantal ernstige ongevallen is bij deze bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven: gemiddeld 64 per 100.000 werknemers, tegen resp. 47 en 11.
 
Een goede RI&E, met een plan van aanpak én regulier overleg met werknemers zorgt voor de minste veiligheidsrisico’s. Helaas voldoet slechts 15% van de bedrijven aan deze combinatie van verplichtingen.

6. Veiligheidscultuur: een belangrijke sleutel tot minder ongevallen en beroepsziekten

De wil om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen, moet uit de bedrijven zelf komen. Veiligheid moet als het ware zo geworteld zijn in de eigen bedrijfscultuur dat het breed gedragen wordt door management én werknemers. Daarom moet naast compliance (= het opvolgen van regels en protocollen) de nadruk liggen op het bevorderen van een cultuur waarin arbeidsveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Branchegerichte oplossingen


Er zijn zoveel verschillende branches met evenzoveel verschillende veiligheidsrisico's. Daar zijn dus ook specifieke oplossingen voor nodig. BHV.NL werkt met professionals die gespecialiseerd zijn in specifieke branches. Zij gaan graag met jou in gesprek over passende veiligheidsoplossingen voor jouw organisatie. 

BHVcontinu, de kracht van herhalen

Veilig gedrag op de werkvloer valt of staat met BHV-kennis en -vaardigheden die op peil zijn. Herhaling is daarom kracht. Met BHVcontinu kunnen jouw medewerkers, naast de jaarlijke BHV herhalingscursus, waar en wanneer het hen uitkomt hun BHV-kennis opfrissen en vragen beantwoorden over brand, ontruiming en levensreddend handelen. Deze vragen kunnen we afstemmen op jouw specifieke branche, organisatie of zelfs locatie. Benieuwd wat BHVcontinu voor jouw organisatie kan betekenen?

Lees meer

 • 5 redenen waarom microlearning jouw organisatie veiliger maakt
  5 redenen waarom microlearning jouw organisatie veiliger maakt
  In de moderne wereld is tijd schaars en uitgebreide cursussen zijn niet altijd haalbaar of effectief. Voor essentiële kennis, zoals veiligheid en bedrijfshulpverlening, is er nu een oplossing: microlearning.
 • Als bhv’er maak jij het verschil, ook thuis en onderweg!
  Als bhv’er maak jij het verschil, ook thuis en onderweg!
  In dit artikel nemen we je mee in vier situaties buiten werk waarin jouw BHV vaardigheden van onschatbare waarde zijn.
 • Waarom bhv jouw beste goede voornemen is!
  Waarom bhv jouw beste goede voornemen is!
  Verrassingen zijn onvermijdelijk, maar met de juiste voorbereiding sta jij altijd stevig in je schoenen. Ontdek in dit artikel waarom BHV jouw goede voornemen zou moeten zijn voor 2024.
 • 5 inspirerende manieren om aan de slag te gaan met BHV
  Ter inspiratie: 5 manieren om aan de slag te gaan met BHV
  Wil je in jouw organisatie aan de slag met BHV omdat je veiligheid een belangrijk thema vindt, maar weet je niet hoe? Of besteed je al regelmatig aandacht aan dit waardevolle onderwerp en ben je op zoek naar ideeën voor de afwisseling? Dan is dit artikel voor jou. Hier vind je namelijk 5 manieren om op een leuke én effectieve manier aan de slag te gaan met BHV in jouw organisatie. Ter inspiratie!
 • Een efficiënt en goed georganiseerd BHV-team? Oefen samen!
  Een efficiënt en goed georganiseerd BHV-team? Oefen samen!
  Een goed georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie is onmisbaar bij het waarborgen van de veiligheid binnen een bedrijf. Ben jij als BHV’er, ploegleider, coördinator of hoofd BHV verantwoordelijk voor een veilige werkvloer? Dan weet je hoe belangrijk het is dat in noodsituaties BHV’ers blindelings op elkaar kunnen vertrouwen en het team als een geoliede machine functioneert. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door samen te oefenen.  
 • Veiligheid in het voortgezet onderwijs: De prioriteiten
  Veiligheid in het voortgezet onderwijs: De prioriteiten
  Het voortgezet onderwijs is een belangrijke fase in het leven van jongeren, waarin ze niet alleen academische vaardigheden ontwikkelen, maar ook hun identiteit vormgeven en sociale interacties aangaan. In hoeverre heb jij nagedacht over de verschillende aspecten van veiligheid op een middelbare school? Organiseer veiligheidstrainingen en zorg ervoor dat leerlingen en personeel vertrouwd raken met de noodprocedures. In dit artikel lichten we verschillenden vormen van veiligheid op school toe, om je te helpen ervoor te zorgen dat jouw school veilig is en blijft.
 • Waarom ontruimingsoefeningen nodig zijn in woonzorglocaties
  Waarom ontruimingsoefeningen belangrijk zijn in woonzorgcentra
  Woonzorglocaties bieden een thuisbasis aan verschillende doelgroepen, waar zorg en ondersteuning centraal staan. Met liefdevolle aandacht zorgen de medewerkers voor ouderen met verschillende zorgbehoeften, mensen met psychische aandoeningen, en hen die in de laatste fase van hun leven palliatieve zorg nodig hebben. Wat doe je als er brand uitbreekt in je woonzorglocatie? 112 bellen natuurlijk en de bewoners in veiligheid brengen. Maar hoe doe je dat snel en effectief? Bereid je organisatie goed voor op zo’n situatie en oefen een ontruiming regelmatig.
 • Een blik op bedrijfsveiligheid in de toekomst
  Een blik op bedrijfsveiligheid in de toekomst
  Wil je in de dynamische en complexe wereld van werk proactief kunnen reageren op veranderingen op het gebied van veiligheid? Ervoor zorgen dat jouw organisatie blijft voldoen aan de verplichtingen en dat het plan van aanpak up-to-date is? Dan is het belangrijk om te weten wat de toekomst brengt. In dit artikel zetten we mogelijke toekomstige ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de veiligheid op een rij.
 • Veiligheid blijvend op de agenda: in vijf stappen op weg naar jullie veiligheidsambitie
  Veiligheid blijvend op de agenda: in vijf stappen op weg naar jullie veiligheidsambitie
  Wil je ook een stap verderzetten en met een gedegen plan veiligheid nog meer op de kaart zetten in jouw organisatie? In dit artikel leggen we uit hoe je in vijf stappen aan de slag gaat met het behalen van jullie veiligheidsambities.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.