Hoe veilig werkt Nederland?

Ieder jaar publiceert het Ministerie van SZW een onderzoek naar de veiligheid in bedrijven: de Staat van de arbeidsveiligheid. Het rapport opent met een voorwoord van Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij stelt:
 
‘Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. In ernst en omvang anders dan in het verre verleden, maar nog steeds doen te veel werknemers ongezond en onveilig werk. Voor de werknemers die het treft zijn de consequenties groot en heeft het ook een blijvende impact op hun directe omgeving. Bedrijven ondervinden er schade van en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.
Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers én werknemers. Want het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen en de jaren daarna.’
In dit artikel geven we je een samenvatting van het onderzoek van 2018 en de belangrijkste conclusies. 

1. Het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten moet de komende jaren omlaag

Bijna 11% van de werknemers (dat zijn zo rond de 700.000 mensen) kampt met een beroepsziekte. 30% daarvan, dus 210.000 werknemers, waren nieuw in deze statistieken: zij werden het afgelopen jaar ziek als gevolg van hun werk. Ongeveer tweederde van hen werkt in de zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening. De meest voorkomende beroepsziekten zijn burn-outklachten, depressies, rugaandoeningen en klachten aan knie, arm, nek en schouder.
 
Circa 4.100 mensen overleden als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80% van die 4.100 slachtoffers is dan al gepensioneerd. Veel beroepsziekten komen namelijk pas na lange tijd aan het licht. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartstof is de meest voorkomende oorzaak van deze ziektes. 

2. Beheersen risico’s op blootstellingen gevaarlijke stoffen niet op orde

Ten minste 57.000 mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) zonder dat het bedrijf de risico’s op die blootstelling adequaat beheerst.
Slechts 15% van de bedrijven waar deze risico’s zich voordoen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft 80% van de risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd naar de blootstelling van hun werknemers aan en de grenswaarden van die gevaarlijke stoffen. Bij grote bedrijven (> 100 werknemers) is het beeld gelukkig minder slecht.

3. Meer meldingen en gestarte ongevalsonderzoeken

In de afgelopen vijf jaar bleef het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen stijgen; in 2017 zelfs tamelijk fors met 12% naar 4.250. Ook het aantal gestarte ongevalsonderzoeken blijft stijgen; in 2017 met 7%.
 
In absolute zin vinden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de industrie, bouwnijverheid, handel, en vervoer en opslag. Dat is al jaren het geval. In relatieve zin komen de meeste (ernstige) ongevallen voor in de sector afvalverwerking en recycling; een sector die de laatste jaren een groei doormaakt. Ook dit beeld is helaas niet nieuw.

4. Jonge en oudere werknemers zijn oververtegenwoordigd in de statistieken

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vallen in de leeftijdscategorieën 15 t/m 24 jaar en 55 jaar en ouder (resp. gemiddeld 37 en 39 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren).
Dat veel jonge werknemers vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen toont overduidelijk aan hoe belangrijk het is in beroepsopleidingen veel aandacht te besteden aan veiligheid. De meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, komen voor in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep neemt door de vergrijzing en de steeds hogere pensioenleeftijd sterk toe. Dat vraagt extra aandacht voor hun veiligheid en duurzame inzetbaar.

5. Positief verband tussen adequate RI&E en veiligheid

Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Daar werkt 60% van alle werknemers, wat betekent dat 40% werkt bij bedrijven zonder een adequate RI&E. Dat is m.n. het geval bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Bedrijven met minder dan 10 werknemers nemen het überhaupt wat minder nauw met de arbozorgverplichtingen; het aantal ernstige ongevallen is bij deze bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven: gemiddeld 64 per 100.000 werknemers, tegen resp. 47 en 11.
 
Een goede RI&E, met een plan van aanpak én regulier overleg met werknemers zorgt voor de minste veiligheidsrisico’s. Helaas voldoet slechts 15% van de bedrijven aan deze combinatie van verplichtingen.

6. Veiligheidscultuur: een belangrijke sleutel tot minder ongevallen en beroepsziekten

De wil om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen, moet uit de bedrijven zelf komen. Veiligheid moet als het ware zo geworteld zijn in de eigen bedrijfscultuur dat het breed gedragen wordt door management én werknemers. Daarom moet naast compliance (= het opvolgen van regels en protocollen) de nadruk liggen op het bevorderen van een cultuur waarin arbeidsveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Branchegerichte oplossingen


Er zijn zoveel verschillende branches met evenzoveel verschillende veiligheidsrisico's. Daar zijn dus ook specifieke oplossingen voor nodig. BHV.NL werkt met professionals die gespecialiseerd zijn in specifieke branches. Zij gaan graag met jou in gesprek over passende veiligheidsoplossingen voor jouw organisatie. 

BHVcontinu, de kracht van herhalen

Veilig gedrag op de werkvloer valt of staat met BHV-kennis en -vaardigheden die op peil zijn. Herhaling is daarom kracht. Met BHVcontinu kunnen jouw medewerkers, naast de jaarlijke BHV herhalingscursus, waar en wanneer het hen uitkomt hun BHV-kennis opfrissen en vragen beantwoorden over brand, ontruiming en levensreddend handelen. Deze vragen kunnen we afstemmen op jouw specifieke branche, organisatie of zelfs locatie. Benieuwd wat BHVcontinu voor jouw organisatie kan betekenen?

Lees meer

 • Aangescherpte richtlijnen reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Aangescherpte richtlijnen reanimatie en hulpverlening tijdens de Corona COVID-19 pandemie
  Steeds meer hulpverleners vragen zich af hoe ze in deze tijd tijdens de COVID-19 crisis nog hulp kunnen verlenen. Lees snel verder.
 • Tips voor het organiseren van een toolboxmeeting
  Tips voor het organiseren van een toolboxmeeting
  Het succes van een goede toolboxmeeting zit in het bespreekbaar maken van werksituaties die impact hebben op de veiligheid en gezondheid van iedereen op de werkvloer. Een toolbox begin je met het bewust maken van onveilig werken en sluit je af met concrete afspraken die iedereen naleeft om veilig en gezond te werken. 
 • Wat is een toolboxmeeting?
  Wat is een toolboxmeeting?
  Met het inzetten van een toolboxmeeting kun je het veiligheidsbewustzijn binnen je organisatie en de veiligheid op de werkplek vergroten. Maar wat is nou precies een toolboxmeeting en wanneer en waarom zet je het in?  
 • Tips voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer
  Tips voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer
  Als BHV-team ben je bewust van veiligheid op de werkvloer. Maar hoe krijg je veiligheid onder de aandacht van iedereen op de werkvloer? Bekijk hieronder onze tips en kijk wat past bij en werkt binnen jullie organisatie.
 • Veiligheid maak je samen met de nieuwe Veiligheidsgame van BHV.NL
  Veiligheid maak je samen met de nieuwe Veiligheidsgame van BHV.NL
  Bedrijven die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan weten: veiligheid maak je samen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van bhv’ers en leidinggevenden. Iedere werknemer draagt zijn steentje bij. Daarom introduceert BHV.NL de Veiligheidsgame, een leuke en effectieve manier om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers te vergroten.
 • taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  taken en verantwoordelijkheden van een BHV'er
  Een goed georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie is sterk afhankelijk van de kennis en kunde van de BHV’ers in een organisatie. 
 • De reden waarom je BHV'er wil worden!
  De reden waarom je BHV'er wil worden!
  Bedrijven zijn verplicht om de veiligheid te waarborgen en bedrijfshulpverlening goed geregeld te hebben. Om deze reden is een organisatie altijd blij met een medewerker die BHV’er wil worden want dan voldoet zij aan de wettelijke verplichting. Maar 
 • De werking van het BHV-team
  De werking van het BHV-team
  BHV’ers zijn opgeleid om te handelen in geval van calamiteiten, maar opleiden alleen is niet voldoende. Hoe zorg je nou voor een goed werkend, op elkaar ingespeeld en actief en betrokken BHV-team? 
 • BHV: dat wil je toch geregeld hebben?
  BHV: dat wil je toch geregeld hebben?
  Wij vinden het de normaalste zaak van de wereld dat veiligheid voor je werknemers, bezoekers en klanten goed geregeld is, omdat wij hier dagelijks mee bezig zijn. Helaas merken wij dat er nog veel onduidelijkheid is over welke verplichtingen je als organisatie hebt.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.
Cookies uitschakelen