Hoe veilig werkt Nederland?

Ieder jaar publiceert het Ministerie van SZW een onderzoek naar de veiligheid in bedrijven: de Staat van de arbeidsveiligheid. Het rapport opent met een voorwoord van Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij stelt:
 
‘Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. In ernst en omvang anders dan in het verre verleden, maar nog steeds doen te veel werknemers ongezond en onveilig werk. Voor de werknemers die het treft zijn de consequenties groot en heeft het ook een blijvende impact op hun directe omgeving. Bedrijven ondervinden er schade van en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.
Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers én werknemers. Want het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen en de jaren daarna.’
In dit artikel geven we je een samenvatting van het onderzoek van 2018 en de belangrijkste conclusies. 

1. Het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten moet de komende jaren omlaag

Bijna 11% van de werknemers (dat zijn zo rond de 700.000 mensen) kampt met een beroepsziekte. 30% daarvan, dus 210.000 werknemers, waren nieuw in deze statistieken: zij werden het afgelopen jaar ziek als gevolg van hun werk. Ongeveer tweederde van hen werkt in de zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening. De meest voorkomende beroepsziekten zijn burn-outklachten, depressies, rugaandoeningen en klachten aan knie, arm, nek en schouder.
 
Circa 4.100 mensen overleden als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80% van die 4.100 slachtoffers is dan al gepensioneerd. Veel beroepsziekten komen namelijk pas na lange tijd aan het licht. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartstof is de meest voorkomende oorzaak van deze ziektes. 

2. Beheersen risico’s op blootstellingen gevaarlijke stoffen niet op orde

Ten minste 57.000 mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) zonder dat het bedrijf de risico’s op die blootstelling adequaat beheerst.
Slechts 15% van de bedrijven waar deze risico’s zich voordoen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft 80% van de risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd naar de blootstelling van hun werknemers aan en de grenswaarden van die gevaarlijke stoffen. Bij grote bedrijven (> 100 werknemers) is het beeld gelukkig minder slecht.

3. Meer meldingen en gestarte ongevalsonderzoeken

In de afgelopen vijf jaar bleef het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen stijgen; in 2017 zelfs tamelijk fors met 12% naar 4.250. Ook het aantal gestarte ongevalsonderzoeken blijft stijgen; in 2017 met 7%.
 
In absolute zin vinden de meeste ernstige arbeidsongevallen plaats in de industrie, bouwnijverheid, handel, en vervoer en opslag. Dat is al jaren het geval. In relatieve zin komen de meeste (ernstige) ongevallen voor in de sector afvalverwerking en recycling; een sector die de laatste jaren een groei doormaakt. Ook dit beeld is helaas niet nieuw.

4. Jonge en oudere werknemers zijn oververtegenwoordigd in de statistieken

De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vallen in de leeftijdscategorieën 15 t/m 24 jaar en 55 jaar en ouder (resp. gemiddeld 37 en 39 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren).
Dat veel jonge werknemers vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen toont overduidelijk aan hoe belangrijk het is in beroepsopleidingen veel aandacht te besteden aan veiligheid. De meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, komen voor in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep neemt door de vergrijzing en de steeds hogere pensioenleeftijd sterk toe. Dat vraagt extra aandacht voor hun veiligheid en duurzame inzetbaar.

5. Positief verband tussen adequate RI&E en veiligheid

Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn opgenomen. Daar werkt 60% van alle werknemers, wat betekent dat 40% werkt bij bedrijven zonder een adequate RI&E. Dat is m.n. het geval bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Bedrijven met minder dan 10 werknemers nemen het überhaupt wat minder nauw met de arbozorgverplichtingen; het aantal ernstige ongevallen is bij deze bedrijven verhoudingsgewijs veel hoger dan bij middelgrote en grote bedrijven: gemiddeld 64 per 100.000 werknemers, tegen resp. 47 en 11.
 
Een goede RI&E, met een plan van aanpak én regulier overleg met werknemers zorgt voor de minste veiligheidsrisico’s. Helaas voldoet slechts 15% van de bedrijven aan deze combinatie van verplichtingen.

6. Veiligheidscultuur: een belangrijke sleutel tot minder ongevallen en beroepsziekten

De wil om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen, moet uit de bedrijven zelf komen. Veiligheid moet als het ware zo geworteld zijn in de eigen bedrijfscultuur dat het breed gedragen wordt door management én werknemers. Daarom moet naast compliance (= het opvolgen van regels en protocollen) de nadruk liggen op het bevorderen van een cultuur waarin arbeidsveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Branchegerichte oplossingen


Er zijn zoveel verschillende branches met evenzoveel verschillende veiligheidsrisico's. Daar zijn dus ook specifieke oplossingen voor nodig. BHV.NL werkt met professionals die gespecialiseerd zijn in specifieke branches. Zij gaan graag met jou in gesprek over passende veiligheidsoplossingen voor jouw organisatie. 

BHVcontinu, de kracht van herhalen

Veilig gedrag op de werkvloer valt of staat met BHV-kennis en -vaardigheden die op peil zijn. Herhaling is daarom kracht. Met BHVcontinu kunnen jouw medewerkers, naast de jaarlijke BHV herhalingscursus, waar en wanneer het hen uitkomt hun BHV-kennis opfrissen en vragen beantwoorden over brand, ontruiming en levensreddend handelen. Deze vragen kunnen we afstemmen op jouw specifieke branche, organisatie of zelfs locatie. Benieuwd wat BHVcontinu voor jouw organisatie kan betekenen?

Lees meer

 • BHV’er worden als je al EHBO’er bent?
  BHV’er worden als je al EHBO’er bent?
  Heb je al een EHBO-diploma op zak en word je ook verantwoordelijk voor het ontruimen van je organisatie bij calamiteiten en het blussen van een beginnende brand? Volg dan een BHV-cursus Brand en Ontruiming en wordt allround BHV’er!   
 • Werken tijdens een hittegolf
  Werken tijdens een hittegolf
  Extreme hitte! Het werken in een te warme omgeving heeft invloed op onze werkprestaties en op onze gezondheid. Met onderstaande tips kunnen jij en je werknemers en/of collega’s deze hinder voor zijn of beperken tot een werkbare situatie.
 • Week van de teek
  Week van de teek
  Elk jaar krijgen mensen in Nederland ruim een miljoen tekenbeten! Lees snel onze tips over hoe je een tekenbeet voorkomt en wat je kan doen als je gebeten bent.
 • Wat is volgens de Arbowet verplicht?
  Wat is volgens de Arbowet verplicht?
  Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in het leven geroepen. In die wet zijn verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers vastgelegd. 
 • Is VCA verplicht?
  Is VCA verplicht?
  Nee, een VCA is niet verplicht. Maar een VCA-certificaat wordt wel steeds vaker door opdrachtgevers geëist. Dit heeft te maken met de regels die de Arbowet aan bedrijven stelt. 
 • BHV verplicht? Wat zegt de wet?
  BHV verplicht? Wat zegt de wet?
  Hoe zit het nu precies met bedrijfshulpverlening? Wat is wel en niet verplicht? En waar moet je aan voldoen als werkgever?
 • Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?
  Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?
  Het antwoord op die vraag is duidelijk: ja, een RI&E is verplicht. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor alle werkgevers vanaf 1 FTE. 
 • Is een bedrijfsnoodplan verplicht?
  Is een bedrijfsnoodplan verplicht?
  Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Elk bedrijf in Nederland is namelijk verplicht zich voor te bereiden op noodsituaties. Het is daarom handig, en wordt vaak geëist, om een bedrijfsnoodplan te hebben. Want met een bedrijfsnoodplan kan bedrijfsschade en menselijk leed zoveel mogelijk beperkt worden.
 • Is een ontruimingsoefening verplicht?
  Is een ontruimingsoefening verplicht?
  Je moet er toch niet aan denken: er breekt brand uit en de mensen in het gebouw – je collega’s en jullie bezoekers -  raken in paniek. Ze weten maar één ding: ze willen er zo snel mogelijk weg. Maar door de angst kunnen ze niet meer helder denken, door de rookontwikkeling zien ze de uitgangen niet meer en door hun haast om weg te komen duwen ze anderen omver.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.
Cookies uitschakelen