Arbeidsinspectie meldt 60 dodelijke arbeidsongevallen in 2021

maandag 23 mei 2022
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Helaas gebeuren er in Nederland iedere dag arbeidsongevallen waarbij medewerkers gewond raken of zelfs overlijden. Als werkgever ben je verplicht om de ernstige gevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. In sommige gevallen wordt de situatie dan verder onderzocht. Ook registreert de Arbeidsinspectie het aantal ongelukken om te monitoren of dit cijfer stijgt of daalt. Het resultaat in 2021: een daling van het aantal gemelde arbeidsongevallen, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers gelijk blijft. Dit toont opnieuw aan dat het van levensbelang is om bedrijfsveiligheid hoog op de agenda te zetten. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?
Een korte samenvatting van het Arbeidsinspectierapport: er zijn 3.482 ongevallen op de werkvloer gemeld. Dat is 5% minder dan in 2020 en 18% minder dan in 2019. Daarbij werden er 60 dodelijke slachtoffers geregistreerd. De coronapandemie heeft een rol gespeeld in het lagere aantal arbeidsongevallen en verklaart ook waarom het aantal doden gelijk is gebleven. Hoe? In dit artikel zoomen we verder in op deze cijfers. 

Meest risicovolle sectoren

In iedere sector spelen er andere risico’s. Een kantoorbaan is over het algemeen minder risicovol, dan een fysieke baan in de industrie. Dat zie je ook terug in de cijfers. De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen werken in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. In verhouding met het aantal banen in de sector Afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) vielen daar in 2021 relatief gezien de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. De bouw en landbouw, bosbouw en visserij volgen.

Minder ongevallen door lockdowns

In 2021 waren er dus minder arbeidsongevallen dan de jaren ervoor. Opmerkelijk is dat het aantal dodelijke slachtoffers gelijk is gebleven. De verklaring hiervoor is dat sectoren waar weinig ernstige ongevallen voorkomen gesloten waren, of dat medewerkers thuiswerkten door de lockdown. Het is dan ook niet gek dat de grootste afname van meldingen zichtbaar is in de sectoren cultuur, sport en recreatie (-39%), horeca (-43%), onderwijs (-33%) en het openbaar bestuur en overheidsdiensten
(-40%). Bij risicosectoren die wel konden doorwerken, zien we een verdere afname van het aantal ongevalsmeldingen in 2021. Dit zijn de sectoren: landbouw, bosbouw en visserij (-7%), vervoer en opslag (-14%) en bouw (-15%).
Bron: Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie
Bron: Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie

60 dodelijke slachtoffers

In de afgelopen periode worden er ieder jaar zo’n 50 tot 70 dodelijke slachtoffers gemeld. In 2021 waren dit er 60. De meeste dodelijke ongevallen vonden plaats in de sectoren vervoer en opslag (12), industrie (11) en handel (9). De afname van het aantal arbeidsongevallen vertaalt zich dus niet in een afname van het aantal dodelijke slachtoffers. Dit komt waarschijnlijk doordat deze bedrijven konden blijven doorwerken tijdens de lockdown.

Meldingsplicht

Ondanks dat het verplicht is om een arbeidsongeval te melden, doen bedrijven dit niet altijd. Ook dit onderzoekt de Arbeidsinspectie. Met een scan kijkt de instantie naar klachten en signalen vanuit burgers, bedrijven, medewerkers en de inspectie zelf. Daaruit blijkt dat iets meer dan 50% van de arbeidsongevallen niet bij de Arbeidsinspectie terecht is gekomen. Een aanzienlijk hoog percentage. De organisatie gaat dan ook aan de slag om het aantal ondermeldingen terug te dringen.

Tip: Registreer elk ongeval, klein of groot. Dit geeft je de mogelijkheid om de veiligheid binnen jouw organisatie analyseren en gepaste maatregelen te nemen. Bij BHV.NL kun je modulair trainen volledig toegespitst op de risico’s binnen jouw organisatie.

Aan de slag met bedrijfsveiligheid!

60 dodelijke slachtoffers in één jaar. Dat zijn er 60 te veel, vinden wij. We doen er dan ook alles aan om bedrijfsongevallen en dodelijke ongelukken terug te dringen. We zijn op de goede weg, maar ieder slachtoffer is er één te veel. Daarom is het voor organisaties essentieel om aan de slag te gaan met bedrijfsveiligheid. Denk aan het aanstellen van een preventiemedewerker, het up to date houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het goed trainen van BHV’ers en andere medewerkers. Samen werken aan een gezonde veiligheidscultuur is in deze snel veranderende wereld belangrijker dan ooit.

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. BHV.NL heeft een uitgebreid dienstenpakket om jouw bedrijfsveiligheid goed te regelen. Denk aan trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van BHV, EHBO en omgaan met ongewenst gedrag. Op maat, in-company of individueel: jij kiest. Behoefte aan sparren of advies? Ook dat doen we graag. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?

Samen zorgen voor veiligheid

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. BHV.NL heeft een uitgebreid dienstenpakket om jouw bedrijfsveiligheid goed te regelen. Denk aan trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van BHV, EHBO en omgaan met ongewenst gedrag. Op maat, in-company of individueel: jij kiest. Behoefte aan sparren of advies? Ook dat doen we graag. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?

Lees meer

 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 20 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Aandacht RI&E vanuit het ministerie SZW
  Aandacht voor de RI&E vanuit het ministerie SZW
  Deze week valt er bij ondernemers een brief in de brievenbus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ze extra aandacht vestigen op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • BHV.NL scoort opnieuw hoog in CEDEO klanttevredenheidsonderzoek, met 91,8% EN 96,4%
  BHV.NL scoort opnieuw hoog in CEDEO klanttevredenheidsonderzoek, met 91,8% EN 96,4%
  Bij BHV.NL maken we onze beloften graag waar, zodat onze klanten tevreden zijn. Het liefst nog méér dan tevreden. Om er zeker van te zijn dat dat zo is, vragen we één keer per twee jaar aan Cedeo om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 
 • Het belang van risicogericht trainen belicht in het Tv-programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z.
  Het belang van risicogericht trainen belicht in het Tv-programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z.
  Op 12, 13 en 14 maart was BHV.NL te zien in het programma ‘Doe maar duurzaam’, van RTL Z.
 • Trainen tijdens de coronapandemie
  Trainen tijdens de coronapandemie
  Nieuws 17-02-2022: We trainen veilig volgens ons veiligheidsprotocol en de richtlijnen van het RIVM.
   
 • De focuspunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2022
  De focuspunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2022
  ​Bij BHV.NL focussen we ons op gezonde en veilige werkomstandigheden. Net zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen SZW) dat doet. Naast dat het belangrijk is om veiligheid goed op orde te hebben voor de gezondheid van je eigen mensen, klanten en bezoekers is het ook slim: want zo kun je boetes voorkomen.
 • Nieuw! Cursus omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen
  Nieuw! Cursus omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen
  Intimidatie, agressie, discriminatie en kwetsende scheldpartijen. Allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag dat steeds vaker voorkomt. Het is belangrijk dat je voorbereid bent en weet hoe je hiermee om moet gaan. Om dit voor iedereen mogelijk te maken is de cursus omgaan met ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen.
 • Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Aanvullende maatregelen arbeidsomstandighedenbesluit om kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en beperken.
 • Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  We blijven veilig trainen volgens ons veiligheidsprotocol en de richtlijnen van het RIVM. Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. 

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen