Arbeidsinspectie meldt 60 dodelijke arbeidsongevallen in 2021

maandag 23 mei 2022
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Helaas gebeuren er in Nederland iedere dag arbeidsongevallen waarbij medewerkers gewond raken of zelfs overlijden. Als werkgever ben je verplicht om de ernstige gevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. In sommige gevallen wordt de situatie dan verder onderzocht. Ook registreert de Arbeidsinspectie het aantal ongelukken om te monitoren of dit cijfer stijgt of daalt. Het resultaat in 2021: een daling van het aantal gemelde arbeidsongevallen, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers gelijk blijft. Dit toont opnieuw aan dat het van levensbelang is om bedrijfsveiligheid hoog op de agenda te zetten. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?
Een korte samenvatting van het Arbeidsinspectierapport: er zijn 3.482 ongevallen op de werkvloer gemeld. Dat is 5% minder dan in 2020 en 18% minder dan in 2019. Daarbij werden er 60 dodelijke slachtoffers geregistreerd. De coronapandemie heeft een rol gespeeld in het lagere aantal arbeidsongevallen en verklaart ook waarom het aantal doden gelijk is gebleven. Hoe? In dit artikel zoomen we verder in op deze cijfers. 

Meest risicovolle sectoren

In iedere sector spelen er andere risico’s. Een kantoorbaan is over het algemeen minder risicovol, dan een fysieke baan in de industrie. Dat zie je ook terug in de cijfers. De meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen werken in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. In verhouding met het aantal banen in de sector Afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) vielen daar in 2021 relatief gezien de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen. De bouw en landbouw, bosbouw en visserij volgen.

Minder ongevallen door lockdowns

In 2021 waren er dus minder arbeidsongevallen dan de jaren ervoor. Opmerkelijk is dat het aantal dodelijke slachtoffers gelijk is gebleven. De verklaring hiervoor is dat sectoren waar weinig ernstige ongevallen voorkomen gesloten waren, of dat medewerkers thuiswerkten door de lockdown. Het is dan ook niet gek dat de grootste afname van meldingen zichtbaar is in de sectoren cultuur, sport en recreatie (-39%), horeca (-43%), onderwijs (-33%) en het openbaar bestuur en overheidsdiensten
(-40%). Bij risicosectoren die wel konden doorwerken, zien we een verdere afname van het aantal ongevalsmeldingen in 2021. Dit zijn de sectoren: landbouw, bosbouw en visserij (-7%), vervoer en opslag (-14%) en bouw (-15%).
Bron: Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie
Bron: Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie

60 dodelijke slachtoffers

In de afgelopen periode worden er ieder jaar zo’n 50 tot 70 dodelijke slachtoffers gemeld. In 2021 waren dit er 60. De meeste dodelijke ongevallen vonden plaats in de sectoren vervoer en opslag (12), industrie (11) en handel (9). De afname van het aantal arbeidsongevallen vertaalt zich dus niet in een afname van het aantal dodelijke slachtoffers. Dit komt waarschijnlijk doordat deze bedrijven konden blijven doorwerken tijdens de lockdown.

Meldingsplicht

Ondanks dat het verplicht is om een arbeidsongeval te melden, doen bedrijven dit niet altijd. Ook dit onderzoekt de Arbeidsinspectie. Met een scan kijkt de instantie naar klachten en signalen vanuit burgers, bedrijven, medewerkers en de inspectie zelf. Daaruit blijkt dat iets meer dan 50% van de arbeidsongevallen niet bij de Arbeidsinspectie terecht is gekomen. Een aanzienlijk hoog percentage. De organisatie gaat dan ook aan de slag om het aantal ondermeldingen terug te dringen.

Tip: Registreer elk ongeval, klein of groot. Dit geeft je de mogelijkheid om de veiligheid binnen jouw organisatie analyseren en gepaste maatregelen te nemen. Bij BHV.NL kun je modulair trainen volledig toegespitst op de risico’s binnen jouw organisatie.

Aan de slag met bedrijfsveiligheid!

60 dodelijke slachtoffers in één jaar. Dat zijn er 60 te veel, vinden wij. We doen er dan ook alles aan om bedrijfsongevallen en dodelijke ongelukken terug te dringen. We zijn op de goede weg, maar ieder slachtoffer is er één te veel. Daarom is het voor organisaties essentieel om aan de slag te gaan met bedrijfsveiligheid. Denk aan het aanstellen van een preventiemedewerker, het up to date houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het goed trainen van BHV’ers en andere medewerkers. Samen werken aan een gezonde veiligheidscultuur is in deze snel veranderende wereld belangrijker dan ooit.

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. BHV.NL heeft een uitgebreid dienstenpakket om jouw bedrijfsveiligheid goed te regelen. Denk aan trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van BHV, EHBO en omgaan met ongewenst gedrag. Op maat, in-company of individueel: jij kiest. Behoefte aan sparren of advies? Ook dat doen we graag. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?

Samen zorgen voor veiligheid

Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. BHV.NL heeft een uitgebreid dienstenpakket om jouw bedrijfsveiligheid goed te regelen. Denk aan trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van BHV, EHBO en omgaan met ongewenst gedrag. Op maat, in-company of individueel: jij kiest. Behoefte aan sparren of advies? Ook dat doen we graag. Welke stap zet jij vandaag om veiliger te werken en (dodelijke) bedrijfsongevallen te voorkomen?

Lees meer

 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenario’s
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  ​Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.
 • Laat je inspireren voor een veilig 2023 | BHV.NL
  Laat je inspireren voor een veilig 2023
  Laat je inspireren voor een veilig 2023 door de veiligheidsaanpak van andere organisaties! 
 • BHV.NL gaat partnership aan met de Dag van de BHV
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL sluit zich als partner aan bij dit mooie initiatief van Stichting Dag van de BHV, en daar zijn we trots op!
 • BHV.NL spreekt waardering uit voor BHV'ers
  BHV.NL spreekt waardering uit voor BHV'ers
  In het magazine van de Dag van de BHV vertelt directeur Hans de Bruyn waarom BHV.NL partner is geworden van deze dag en waarom deze dag zo belangrijk is.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen