Voldoet jouw festival wel aan de nieuwe wettelijke veiligheidseisen?

maandag 30 april 2018
Nog even en het festivalseizoen brandt los. Popconcerten, dance party’s en muziekfestivals trekken honderdduizenden bezoekers. Crowd management, brand, omgewaaide tenten, drank- en drugsgebruik, mensen die onwel worden: het hoort er – helaas - allemaal bij. Veruit de meeste festival- en evenementenorganisaties hebben dit prima onder controle. Dat geldt waarschijnlijk ook voor jouw organisatie. Maar weet je ook dat organisatoren van evenementen sinds 1 januari moeten voldoen aan het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen? 

​Minder regeldruk overheid, meer verantwoordelijkheid organisatie

Het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (een enorme mond vol ambtenarentaal, en daarom gebruiken de meeste betrokkenen de afkorting BGBOP) is bedoeld om uniformiteit te bereiken in de brandveiligheidseisen voor onder meer feesttenten, markten en openluchtpodia. Ook het organiseren van de basishulpverlening tijdens evenementen maakt deel uit van het BGBOP.

Voor activiteiten in tenten en marktkramen, recreatie- en evenemententerreinen bestonden nog geen algemene eisen. Gemeenten konden op basis van lokale brand- beveiligingsverordeningen zelf eisen opleggen voor het verlenen van een evenementenvergunning. Dat leidde tot een ratjetoe aan soms tegenstrijdige regels en voorschriften. Daar wilden zowel de overheid als de evenementenbranche van af: met de BGBOP is dat gelukt. 

De belangrijkste kenmerken van die BGBOP: minder regeldruk van de overheid, een sterke vermindering van het aantal vergunningplichtige activiteiten en een standaardformulier voor het melden van evenementen bij gemeenten. 

​Nieuwe beleid is risicogericht

Het nieuwe beleid is in sterkere mate dan voorheen risicogericht. De centrale vraag is: levert de combinatie van grotere groepen mensen op een evenementenlocatie, de aard van het evenement en de gebruikte materialen een risico op voor de aanwezigen? En is dat risico reëel genoeg voor de overheid om eisen te stellen aan de veiligheid? 

Net als bij het Bouwbesluit (dat geldt voor gebouwen) draait het bij het BGBOP (dat geldt voor tijdelijk ‘bouwsels’) primair om de veiligheid van personen. De belangrijkste eis is dat alle bezoekers bij brand de locatie, via vluchtroutes met voldoende capaciteit, tijdig kunnen verlaten. 

​Zorgen voor basishulpverlening

Het BGBOP schrijft ook voor dat de organisator van het evenement moet zorgen voor basishulpverlening die is afgestemd op de reële risico’s. Die basishulpverlening moet een snelle en veilige ontruiming kunnen faciliteren, kunnen alarmeren en informeren, zo nodig eerste hulpmaatregelen nemen en hulpdiensten opvangen en begeleiden. Met die beschrijving van minimumtaken regelt het BGBOP dus alleen dat er een basishulpverleningsorganisatie moet zijn, niet hoe die organisatie eruit moet zien en welke kwaliteitseisen daaraan gesteld moeten worden.

De organisatoren van jaarlijks terugkerende, grote evenementen met tienduizenden bezoekers, zoals Pink Pop en Low Lands, hebben hun zaken over het algemeen goed voor elkaar. Ze maken een veiligheidsplan, en werken met gediplomeerde hulpverleners, waaronder professionele verpleegkundigen en gecertificeerde BHV’ers
Het is nu nog niet duidelijk of de lat voor kleinere events ook zo hoog komt te liggen. Aan welke eisen moet een basishulpverlener bij een evenement nu precies voldoen? En hoe worden die competenties getoetst? Die onduidelijkheid maakt het lastig voor organisatoren van evenementen om te bepalen wie ze waarvoor moeten inzetten en hoe ze de hulpverlening het beste kunnen regelen. Als experts in bedrijfshulpverlening en veiligheid denken we graag met je mee. Schroom dan ook niet ons te bellen voor een adviesgesprek en ons te gebruiken als sparringpartner en denktank. 

​Drank en drugs

Los van crowd management en ontruimingen bij brand of noodweer heb je als organisator van festivals steeds vaker te maken met mensen die onwel raken of onhandelbaar worden doordat ze (teveel) drugs en drank hebben gebruikt. Ook in deze situaties moet en wil je zo goed en snel mogelijk hulp bieden. Dat kan alleen als de hulpverleners adequaat reageren en weten hoe ze moeten handelen. Ze moeten drank- en drugsgerelateerde gezondheidsproblemen kunnen herkennen, de juiste hulp kunnen verlenen en/of inschakelen. De cursus ‘Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit’ (EHBDu) is daarbij onmisbaar.

​Meer weten?

Wil je verder praten over de veiligheid op jouw festival? We denken graag met je mee.
Neem contact op met Manja van Marwijk per mail via: m.vanmarwijk@bhv.nl of telefonisch via 06 2074 9978 
Manja van Marwijk
Manja van Marwijk

Lees meer

 • Kiss-of-Life cadeau voor onze trouwe klanten
  Kiss-of-Life cadeau voor onze trouwe klanten
  Als waardering voor onze trouwe klanten, geven we cursisten die in de maanden december 2018 een herhalingscursus BHV volgen op een van onze locaties, een Kiss-of-Life sleutelhanger cadeau. 
 • Nieuwe samenwerking Albeda & BHV.NL
  Nieuwe samenwerking Albeda & BHV.NL
  Opleidingsinstituut Albeda en BHV.NL gaan een samenwerking aan voor de certificering van BHV-opleidingen. 
 • Veiligheidstrainingen.nl speelt met cursusaanbod in op campagne 'Ben je oké?'
  Veiligheidstrainingen.nl speelt met cursusaanbod in op campagne 'Ben je oké?'
  Met de cursus grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie speelt veiligheidstrainingen.nl in op de campagne 'Ben je oké?' van Rutgers. 
 • BHVcontinu, een innovatie die leren makkelijker maakt
  BHVcontinu, een innovatie die leren makkelijker maakt
  Herhaling is kracht. BHV.NL lanceert daarom BHVcontinu, een online platform dat ervoor zorgt dat het kennisniveau van de BHV’ers altijd up to date is, zonder dat daar veel tijd en energie in gaat zitten.
 • Nieuw programma voor herhalingstraining BHV
  Nieuw programma voor herhalingstraining BHV
  Jaarlijks vernieuwt BHV.NL het lesprogramma. Op die manier blijven we aansluiten bij wat speelt bij onze klanten en wat actueel is op het gebied van veiligheidszorg. 
 • BHV.NL beperkt bedrijfsrisico's tot het minimum met de overname van Risicomanagement Nederland
  BHV.NL beperkt bedrijfsrisico's tot het minimum met de overname van Risicomanagement Nederland
  Risicomanagement Nederland gaat door onder de naam VEILIGHEIDSTRAININGEN.NL
 • BHV.NL leidt EHBO instructeurs op voor het Rode Kruis
  BHV.NL leidt EHBO instructeurs op voor het Rode Kruis
  Vanaf heden verzorgt BHV.NL een opleiding tot erkend Rode Kruis instructeur Eerste Hulp; een opleiding voor iedereen die EHBO instructeur wil worden. 
 • BHV.NL behaalt fantastische score van 96,2% bij klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO.
  BHV.NL behaalt fantastische score van 96,2% bij klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO.
  Om inzicht te bieden in de wijze waarop wij onze dienstverlening invulling geven, laten wij de tevredenheid van inkopers van bedrijven en organisaties waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies hebben verzorgd, onderzoeken door Cedeo.
 • ​Veranderingen Wet IKK per 1 januari 2018 van kracht
  ​Veranderingen Wet IKK per 1 januari 2018 van kracht
  Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking. Deze wet stelt dat het voor kinderopvang verplicht is om EHBO-gecertificeerd personeel te hebben. Met dit besluit worden de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en gastouders verscherpt.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.