Voldoet jouw festival wel aan de nieuwe wettelijke veiligheidseisen?

maandag 30 april 2018
Nog even en het festivalseizoen brandt los. Popconcerten, dance party’s en muziekfestivals trekken honderdduizenden bezoekers. Crowd management, brand, omgewaaide tenten, drank- en drugsgebruik, mensen die onwel worden: het hoort er – helaas - allemaal bij. Veruit de meeste festival- en evenementenorganisaties hebben dit prima onder controle. Dat geldt waarschijnlijk ook voor jouw organisatie. Maar weet je ook dat organisatoren van evenementen sinds 1 januari moeten voldoen aan het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen? 

​Minder regeldruk overheid, meer verantwoordelijkheid organisatie

Het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (een enorme mond vol ambtenarentaal, en daarom gebruiken de meeste betrokkenen de afkorting BGBOP) is bedoeld om uniformiteit te bereiken in de brandveiligheidseisen voor onder meer feesttenten, markten en openluchtpodia. Ook het organiseren van de basishulpverlening tijdens evenementen maakt deel uit van het BGBOP.

Voor activiteiten in tenten en marktkramen, recreatie- en evenemententerreinen bestonden nog geen algemene eisen. Gemeenten konden op basis van lokale brand- beveiligingsverordeningen zelf eisen opleggen voor het verlenen van een evenementenvergunning. Dat leidde tot een ratjetoe aan soms tegenstrijdige regels en voorschriften. Daar wilden zowel de overheid als de evenementenbranche van af: met de BGBOP is dat gelukt. 

De belangrijkste kenmerken van die BGBOP: minder regeldruk van de overheid, een sterke vermindering van het aantal vergunningplichtige activiteiten en een standaardformulier voor het melden van evenementen bij gemeenten. 

​Nieuwe beleid is risicogericht

Het nieuwe beleid is in sterkere mate dan voorheen risicogericht. De centrale vraag is: levert de combinatie van grotere groepen mensen op een evenementenlocatie, de aard van het evenement en de gebruikte materialen een risico op voor de aanwezigen? En is dat risico reëel genoeg voor de overheid om eisen te stellen aan de veiligheid? 

Net als bij het Bouwbesluit (dat geldt voor gebouwen) draait het bij het BGBOP (dat geldt voor tijdelijk ‘bouwsels’) primair om de veiligheid van personen. De belangrijkste eis is dat alle bezoekers bij brand de locatie, via vluchtroutes met voldoende capaciteit, tijdig kunnen verlaten. 

​Zorgen voor basishulpverlening

Het BGBOP schrijft ook voor dat de organisator van het evenement moet zorgen voor basishulpverlening die is afgestemd op de reële risico’s. Die basishulpverlening moet een snelle en veilige ontruiming kunnen faciliteren, kunnen alarmeren en informeren, zo nodig eerste hulpmaatregelen nemen en hulpdiensten opvangen en begeleiden. Met die beschrijving van minimumtaken regelt het BGBOP dus alleen dat er een basishulpverleningsorganisatie moet zijn, niet hoe die organisatie eruit moet zien en welke kwaliteitseisen daaraan gesteld moeten worden.

De organisatoren van jaarlijks terugkerende, grote evenementen met tienduizenden bezoekers, zoals Pink Pop en Low Lands, hebben hun zaken over het algemeen goed voor elkaar. Ze maken een veiligheidsplan, en werken met gediplomeerde hulpverleners, waaronder professionele verpleegkundigen en gecertificeerde BHV’ers
Het is nu nog niet duidelijk of de lat voor kleinere events ook zo hoog komt te liggen. Aan welke eisen moet een basishulpverlener bij een evenement nu precies voldoen? En hoe worden die competenties getoetst? Die onduidelijkheid maakt het lastig voor organisatoren van evenementen om te bepalen wie ze waarvoor moeten inzetten en hoe ze de hulpverlening het beste kunnen regelen. Als experts in bedrijfshulpverlening en veiligheid denken we graag met je mee. Schroom dan ook niet ons te bellen voor een adviesgesprek en ons te gebruiken als sparringpartner en denktank. 

​Drank en drugs

Los van crowd management en ontruimingen bij brand of noodweer heb je als organisator van festivals steeds vaker te maken met mensen die onwel raken of onhandelbaar worden doordat ze (teveel) drugs en drank hebben gebruikt. Ook in deze situaties moet en wil je zo goed en snel mogelijk hulp bieden. Dat kan alleen als de hulpverleners adequaat reageren en weten hoe ze moeten handelen. Ze moeten drank- en drugsgerelateerde gezondheidsproblemen kunnen herkennen, de juiste hulp kunnen verlenen en/of inschakelen. De cursus ‘Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit’ (EHBDu) is daarbij onmisbaar.

​Meer weten?

Wil je verder praten over de veiligheid op jouw festival? We denken graag met je mee.
Neem contact met ons op. 

Lees meer

 • Laat je inspireren voor 2024
  Laat je inspireren voor een veilig 2024
  Maken jullie als organisatie van bedrijfsveiligheid het goede voornemen in 2024?
 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenario’s
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  ​Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.
 • Laat je inspireren voor een veilig 2023 | BHV.NL
  Laat je inspireren voor een veilig 2023
  Laat je inspireren voor een veilig 2023 door de veiligheidsaanpak van andere organisaties! 
 • BHV.NL gaat partnership aan met de Dag van de BHV
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL sluit zich als partner aan bij dit mooie initiatief van Stichting Dag van de BHV, en daar zijn we trots op!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Welkom, fijn dat je onze website bezoekt.
Ook wij voldoen aan de Europese privacy wetgeving. Met cookies en technieken zorgen wij dat we je beter en persoonlijker kunnen helpen.

 Met technologie volgen we jouw gedrag (geheel anoniem) binnen en buiten onze website. Alle data samen geeft ons waardevolle inzichten over jouw interesses zodat wij ervoor kunnen zorgen dat onze website de juiste waardevolle informatie biedt, optimaal werkt en we nuttige advertenties kunnen laten zien.

Meer weten? Lees hier alles over ons cookie- en privacybeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies.
Weigeren