BHV.NL behaalt derde jaar op rij fantastische scores van 96,2% en 89,1% in Cedeo klanttevredenheidsonderzoek

donderdag 5 maart 2020
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleiding aanbieden. Voor veel mensen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk, en in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Om inzicht te bieden in de wijze waarop wij onze dienstverlening invulling geven, laten wij de tevredenheid van inkopers van bedrijven en organisaties waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies hebben verzorgd, onderzoeken door Cedeo.
Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre BHV.NL erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. 'Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en na-traject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning'

CEDEO

Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden''. Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit:
 • De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers
 • De organisatie is minimaal drie jaar actief.
 • De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000
Kwalitatieve criteria:
 • De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt
 • De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hánd van een Klanttevredenheidsonderzoek
 • De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn

Score 96,2: Wat onze klanten over de incompany trainingen van BHV.NL vertelden:


Voortraject
De meeste referenten in dit onderzoek naar de maatwerkopleidingen geven aan al meerdere jaren zaken te doen met BHV.NL. Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop het voortraject verloopt. Zij vertellen daarover het volgende: "Wij hebben op alle 18 locaties een aparte aanpak nodig. BHV maakt voor ieder filiaal een specifiek programma met eigen doelstellingen” en "Er wordt uitgebreid doorgevraagd naar wat wij van plan zijn en waar onze behoeftes liggen".

Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma roept tevreden tot zeer tevreden reacties op. Naar de mening van de (zeer) tevreden referenten wordt de inhoud van de trainingen in het programma op goede wijze omschreven. Zo vertelt een referent: “Het programma geeft een helder beeld van de doelstellingen en de aanpak per locatie. Het is duidelijk en gedetailleerd genoeg. We hoeven er meestal niet veel aan bij te stellen.”

Uitvoering
Over de uitvoering van de incompany opleidingen zijn alle geïnterviewden tevreden tot zeer tevreden. De opleidingen voldoen wat betreft interactief gehalte en balans tussen theorie en praktijk ruimschoots aan de verwachtingen. Referenten vertellen: “Het is heel praktijkgericht. Ze gaan onder andere het gebouw rond om de vluchtroutes en nooduitgangen te bekijken”, “Het is een op maat gemaakt programma, aangepast aan onze wensen” en “De training is speciaal gericht op de nautische sector. Er wordt bijvoorbeeld gefocust op ongevallen met mensen die van bruggen en sluizenvallen.”

Opleiders
Over de opleiders is men unaniem positief. Zowel over hun deskundigheid als hun didactische en persoonlijke kwaliteiten. Opdrachtgevers waarderen het ook dat de docenten met zorg worden uitgekozen. Enkele citaten van de opdrachtgevers: “Ik krijg alleen maar positieve reacties over de trainers”, Wij hebben meestal wisselende docenten. Dat is de kracht van de training. De ene keer is het een ambulancebroeder en de andere keer een brandweerman. Dit om de mensen een zo breed mogelijk spectrum aan te beiden.”

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat onder andere uit een e-learning, oefenmateriaal en lesboeken. Alle referenten die het trainingsmateriaal een score toekennen, zijn er tevreden tot zeer tevreden over. Enkele referenten: "Er worden boeken beschikbaar gesteld en ze nemen alles mee zoals reanimatiepoppen, portofoons en EHBO-spullen” en “Al het EHBO-materiaal sluit inhoudelijk goed aan bij de training.” Ook wordt er gebruikgemaakt van eigen materiaal zoals ontruimingsplattegronden van organisaties. De e-learning voldoet volgens de referenten goed en is veelal aangepast aan de situatie van het bedrijf. Eén referent geeft aan dat er wel wat meer diversiteit mag worden aangebracht in het praktijkmateriaal. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd op volwassen poppen geoefend.

Natraject
Op één neutrale score na, roept het natraject uitsluitend positieve reacties op. Na afloop van een incompany training ontvangen de deelnemers een certificaat en/of pasje. Deze wordt binnen korte tijd aan de opdrachtgever toegestuurd of kan worden gedownload op de portal van BHV.NL. De deelnemers evalueren mondeling met de trainer en krijgen, als de opdrachtgever dit wenst, een evaluatieformulier ter invulling aangereikt. De opdrachtgever ontvangt een rapportage. In veel gevallen vindt er ook een evaluatie met de opdrachtgever plaats: "We hebben standaard na elke training een telefonische evaluatie", "Er wordt altijd even besproken hoe de trainingen zijn bevallen en waar de docenten en wij eventueel tegenaan lopen. Ze houden goed rekening met onze feedback." Over de resultaten van de opleidingen zegt men onder meer: "We hebben helaas al een paar keer meegemaakt dat we de verworven kennis moesten inzetten. De collega's waren goed in staat om het op te lossen” en "De medewerkers staan een heel stuk steviger in hun schoenen bij agressie en geweld."

Organisatie en Administratie
Over de organisatie en administratie is negentig procent van de referenten (zeer) tevreden. Over de bereikbaarheid per telefoon en e-mail is men over het algemeen goed te spreken. Ook de facturering loopt naar wens. BHV.NL toont zicht accuraat en klantvriendelijk. Enkele reacties: “We kunnen altijd bij hen terecht. De samenwerking is heel fijn. Ze zijn zorgvuldig en snel van reactie", "Ze houden goed voor ons bij wanneer de collega's weer op herhaling moeten. Eén referent toont zich niet helemaal tevreden, omdat naar zijn mening het deel van de digitale omgeving waar hij mensen moet aanmelding voor een herhalingstraining aan een update toe is voor meer gebruiksgemak. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.
 
Relatiebeheer
Afgezien van een neutrale gestemde, is men over de wijze waarop de relatie word onderhouden (zeer) tevreden. Een enkeling geeft aan ook de nieuwsbrief te ontvangen: “Er staan vaak nuttige tips in over veiligheid.” BHV.NL stuurt de klant ook wel eens een uitnodiging voor een bijeenkomst. “Ik ga weleens naar zo’n relatiebijeenkomst. Er komen interessante sprekers en je kunt er netwerken,” zegt iemand. De meeste referenten geven aan dat zij een of meerdere keren per jaar een accountmanager spreken.
 
Prijs-kwaliteitverhouding
De prijs-kwaliteitverhouding roept bij alle referenten die op dit punt hun oordeel geven tevreden tot zeer tevreden reacties op. Een aantal daarvan: "Naar mijn idee is de prijs-kwaliteitverhouding goed. Ik krijg datgene geleverd waarvoor ik betaal" en "We hebben een paar jaar geleden nog een vergelijkend onderzoek gedaan waarbij BHV.NL opnieuw als beste uit de bus kwam."
 
Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van BHV.NL zijn alle referenten (zeer) tevreden. Gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingsaanbieder en de onderlinge samenwerking, spreekt men zich allereerst lovend uit over het maatwerk. Zo zegt men: "De mate waarin wordt meegedacht is groot", "We zijn heel tevreden over de communicatie en de manier waarop alles geregeld is", “Ze hebben heel veel middelen ter beschikking. Het aanbod is erg uitgebreid.” Allen bevestigen desgevraagd dat zij graag bereid zijn de maatwerkopleidingen van BHV.NL aan te bevelen bij derden.

Score 89,1: Wat onze klanten over de open opleidingen van BHV.NL vertelden:
 

Voortraject
De landelijke dekking van BHV.NL is voor de meerderheid van de geïnterviewden de reden dat de keuze op de opleidingsaanbieder is gevallen. In veel gevallen wordt er al langere tijd zaken gedaan met het instituut. Met uitzondering van één neutraal gestemde zijn alle referenten tevreden of zeer tevreden over het voortraject. De aanmelding verloopt over het geheel genomen naar wens: "De deelnemers melden zich zelf aan en kunnen daarbij een locatie en een datum kiezen." Enkele overigens tevreden gestemde plaatsen nog een kritische noot. Zo kan een cursus soms niet doorgaan vanwege een gebrek aan deelnemers. Een neutraal gestemde zou graag een overzicht willen ontvangen van de mensen die voor de cursus staan ingeschreven, om te zien of daar misschien mensen tussen staan die daar niet meer werken.
 
Opleidingsprogramma
De inhoud van het opleidingsprogramma wordt volgens de referenten helder omschreven en wekt de juiste verwachtingen. Enkele reacties: “BHV.NL is heel goed in het bijhouden wat er allemaal gedaan moet worden met het oog op de Arbowetgeving" en "Het is een duidelijk programma, compleet met tijdschema." Degene die neutraal stemt, geeft aan de website druk en chaotisch te vinden en dat cursuslocaties alleen in Chrome tevoorschijn komen.
 
Uitvoering
Over de uitvoering van de open opleiding is men unaniem positief. Over de uitvoering is men unaniem positief. De opleidingen voldoen wat betreft interactief gehalte, afwisseling in werkvormen en balans tussen theorie en praktijk goed aan de verwachtingen. Enkele reacties: "Ik ben er zelf bij geweest. De presentatie was boeiend, interactief en praktijkgericht", "Je krijgt een stukje uitleg en gaat vervolgens oefenen. De theorie en de praktijk zijn mooi met elkaar in evenwicht" en "Bij mijn vorige aanbieder zat ik soms te slapen tijdens de trainingen maar dat is hier beslist niet het geval." De referenten geven aan dat ze merken dat de mensen met interesse aan een training deelnemen en dit ook terugnemen naar de praktijk: “Dan hebben ze iets geleerd en zeggen ze: ‘Daarom moeten wij ook hier ook eens naar kijken’. Dan gaat het bijvoorbeeld over ontruimingsplannen die moeten worden aangepast.”

Opleiders
De opleiders roepen uitsluitend (zeer) tevreden reacties op. Men beoordeelt de opleiders als deskundig en didactisch vaardig: "De docenten zijn veelal afkomstig uit de praktijk. Een referent: "Ze werken allemaal bij de brandweer of bij andere hulpdiensten en doen dit erbij. Het zijn gepassioneerde mensen. Dit soort trainers hebben wij nodig om mensen acht uur lang geboeid te houden.” Ze zijn er goed in om mensen te motiveren" en "De docenten zijn open en gericht op interactie. De cursisten hoeven bij hen nooit lang stil te zitten en te luisteren." Eén referent zet nog een kanttekening over het verschil in didactisch niveau tussen de docenten en dat dit er afhankelijk is van achtergrond en ervaring.
 
Trainingsmateriaal
Allen die het trainingsmateriaal een score toekennen, zijn er (zeer) tevreden over. Het praktijkmateriaal voldoet ruimschoots aan de verwachtingen: "Of het nu gaat om verbandjes of om een reanimatiepop: alles is prima in orde.” Ook over de kwaliteit van de e-learning is men tevreden. Volgens hen zit alle theorie erin verwerkt. Eén referent zet nog wel een kritische noot bij de geldigheidsduur van het linkje voor de e-learning. Deze is nu 14 dagen geldig. Hij geeft aan dat met het oog op het uitstelgedrag van hun doelgroep dit wel 28 dagen had mogen zijn. 

Accommodatie
Over de accommodatie is men in grote lijnen (zeer) tevreden. De parkeergelegenheid, de bereikbaarheid, de voorzieningen en de catering zijn naar wens. Mensen kunnen zelf kiezen uit de 70 cursuslocaties verspreid door heel Nederland. Enkele referenten: "De accommodaties zijn schoon en de lunch is er goed. De oefenruimtes zijn heel geschikt" en "Het zijn vaak A-locaties zoals grote sportaccommodaties met genoeg binnenruimte om te oefenen en een groot parkeerterrein.”

Natraject
De referenten zijn (zeer) goed te spreken over het natraject van de open opleidingen. De cursisten ontvangen via de werkgever een certificaat en een pasje. Meerdere laten weten dat er mondeling wordt geëvalueerd met de cursisten. In een enkel geval wordt er ook geëvalueerd met de opdrachtgever. Gevraagd naar de resultaten van de opleidingen, zegt met onder meer: "De mensen hebben steeds wel weer een 'o ja!' momentje", "De mensen komen gemotiveerder terug dan dat ze ernaartoe gaan" en "De collega's zijn goed geschoold. Dat is te merken aan de manier waarop er wordt geopereerd bij calamiteiten."

Organisatie en Administratie
De organisatie en administratie wordt door de referenten als (zeer) tevreden omschreven. De bereikbaarheid en de facturering zijn naar verwachting.  Enkele reacties: "Alles is op tijd en netjes in orde. De aanmelding loopt perfect. Je ontvangt keurig een mailtje met een herinnering" en "We hebben een vaste contactpersoon die onze situatie goed kent.” Een referent geeft aan het jammer te vinden dat er af en toe trainingen niet doorgaan, waardoor medewerkers dit pas maanden later kunnen inhalen.

Relatiebeheer
Van de zes referenten die een score toekennen aan het relatiebeheer is de helft (zeer) tevreden en de andere helft niet geheel tevreden. Meerdere referenten geven aan te beschikken over een vaste accountmanager met wie zij regelmatig contact hebben. Enkele reacties: "Ik neem ook maatwerk af bij BHV en heb derhalve een vaste contactpersoon" en "We maken twee keer per jaar een afspraak om de zaken door te nemen." Een ander geeft aan en telefoontje of mailtje eens per jaar wel op prijs te stellen.

Prijs-kwaliteitverhouding
Ook over de prijs-kwaliteitverhouding is men over het algemeen positief: "De goede prijs-kwaliteitverhouding is onze reden om voor hen te kiezen.” Een positief gestemde referent vraagt zichzelf wel af om misschien elders te oriënteren vanwege de recente prijsverhoging. Twee van de tien referenten onthouden zich van het geven van een score, bij gebrek aan informatie.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
Alle referenten zijn over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over de open opleidingen van BHV.NL. Vooral over de uitvoering is men goed te spreken: "Ik vind het een groot voordeel dat er ieder jaar een ander topic wordt toegelicht", "BHV.NL hanteert een goede balans tussen theorie en praktijk”, en "Ze houden de aandacht goed vast." Andere pluspunten die genoemd worden zijn de flexibiliteit en klantgerichtheid. Allen tonen zich desgevraagd graag bereid de open opleidingen van BHV.NL aan te bevelen bij derden

Bedankt voor de mooie waardering

Namens BHV.NL heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de waardevolle beoordeling. Wij zijn trots op de eindcijfers waarmee wij beoordeeld worden op onze incompany en open opleidingen en doen ons uiterste best om onze kwaliteit en klanttevredenheid te behouden. Ontdek hiernaast waarmee wij je van dienst kunnen zijn of bekijk de zakelijke dienstverlening van BHV.NL

Lees meer

 • Vanaf 1 juni trainen we weer veilig!
  Vanaf 1 juni trainen we weer veilig!
  Bij BHV.NL® volgen we de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Ontdek hoe wij ervoor zorgen dat we weer veilig kunnen trainen.
 • Vernieuwd programma voor de cursus ploegleider met e-learning
  Vernieuwd programma voor de cursus ploegleider met e-learning
  We hebben het lesprogramma van de cursus Ploegleider Basis met e-learning aangepast. Waarom onze afdeling productontwikkeling deze training heeft aangepast en wat er zoal nieuw is in deze cursus, lees je hieronder.
 • Daarom BHV.NL!
  Daarom BHV.NL!
  Stapje voor stapje gaan we allemaal weer opstarten en mogen we weer trainen! Dat is fijn, want juist nu is veiligheid extra belangrijk. En bedrijfsveiligheid staat of valt met de inzet en het handelen van de BHV’ers en de samenwerking van jullie veiligheidsorganisatie. 
 • Protocol EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen gereed!
  Protocol EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen gereed!
  Het protocol om EHBO-, BHV- en reanimatiecursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij is gereed. Het protocol is opgesteld door De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN).
 • Vanaf september ook op zaterdag trainen mogelijk!
  Vanaf september ook op zaterdag trainen mogelijk!
  Vanaf september hebben wij ook trainingen op zaterdagen gepland. Plan je cursus zo snel mogelijk in zodat je zeker weet dat je kan trainen wanneer het jou uitkomt.
 • Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  We mogen weer trainen! We snappen dat dit bij onze klanten en cursisten veel vragen oproept over hoe wij onze trainingen gaan organiseren. Daarom geven we hieronder antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot de getroffen maatregelen voor onze trainingen. 
 • NIEUW: BHV herhalingsprogramma 20/21
  NIEUW: BHV herhalingsprogramma 20/21
  Normaal gesproken lanceren wij ieder jaar in september een nieuw BHV herhalingsprogramma. Dit jaar doen we het even helemaal anders en kunnen onze klanten en cursisten al vanaf juni kennismaken met het nieuwe lesprogramma voor de herhalingscursus BHV. ​
 • Brancheprotocol in de maak voor het geven van EHBO en BHV cursussen
  Brancheprotocol in de maak voor het geven van EHBO en BHV cursussen
  ​BHV.NL is aangesloten bij Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), de landelijke vertegenwoordiger van Opleiding- en Adviesbedrijven op het gebied van BHV en brandveiligheid in het maatschappelijk verkeer. Met zijn allen maken we nederland een stukje veiliger.
 • EEN VEILIG 2020 MET BHV.NL!
  EEN VEILIG 2020 MET BHV.NL!
  Ook in 2020 wil je jouw collega's én bezoekers een veilige(re) omgeving bieden. Wij helpen je graag op weg om het jaar goed te beginnen!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
BHV.NL maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Daarnaast vind je sneller wat je zoekt en bieden we jou relevante informatie. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor de instellingen, meer informatie en onze privacyverklaring.
Cookies uitschakelen