BHV.NL behaalt derde jaar op rij fantastische scores van 96,2% en 89,1% in Cedeo klanttevredenheidsonderzoek

donderdag 5 maart 2020
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleiding aanbieden. Voor veel mensen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk, en in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Om inzicht te bieden in de wijze waarop wij onze dienstverlening invulling geven, laten wij de tevredenheid van inkopers van bedrijven en organisaties waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies hebben verzorgd, onderzoeken door Cedeo.
Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre BHV.NL erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. 'Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en na-traject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning'

CEDEO

Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden''. Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit:
 • De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers
 • De organisatie is minimaal drie jaar actief.
 • De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000
Kwalitatieve criteria:
 • De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt
 • De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hánd van een Klanttevredenheidsonderzoek
 • De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn

Score 96,2: Wat onze klanten over de incompany trainingen van BHV.NL vertelden:


Voortraject
De meeste referenten in dit onderzoek naar de maatwerkopleidingen geven aan al meerdere jaren zaken te doen met BHV.NL. Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop het voortraject verloopt. Zij vertellen daarover het volgende: "Wij hebben op alle 18 locaties een aparte aanpak nodig. BHV maakt voor ieder filiaal een specifiek programma met eigen doelstellingen” en "Er wordt uitgebreid doorgevraagd naar wat wij van plan zijn en waar onze behoeftes liggen".

Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma roept tevreden tot zeer tevreden reacties op. Naar de mening van de (zeer) tevreden referenten wordt de inhoud van de trainingen in het programma op goede wijze omschreven. Zo vertelt een referent: “Het programma geeft een helder beeld van de doelstellingen en de aanpak per locatie. Het is duidelijk en gedetailleerd genoeg. We hoeven er meestal niet veel aan bij te stellen.”

Uitvoering
Over de uitvoering van de incompany opleidingen zijn alle geïnterviewden tevreden tot zeer tevreden. De opleidingen voldoen wat betreft interactief gehalte en balans tussen theorie en praktijk ruimschoots aan de verwachtingen. Referenten vertellen: “Het is heel praktijkgericht. Ze gaan onder andere het gebouw rond om de vluchtroutes en nooduitgangen te bekijken”, “Het is een op maat gemaakt programma, aangepast aan onze wensen” en “De training is speciaal gericht op de nautische sector. Er wordt bijvoorbeeld gefocust op ongevallen met mensen die van bruggen en sluizenvallen.”

Opleiders
Over de opleiders is men unaniem positief. Zowel over hun deskundigheid als hun didactische en persoonlijke kwaliteiten. Opdrachtgevers waarderen het ook dat de docenten met zorg worden uitgekozen. Enkele citaten van de opdrachtgevers: “Ik krijg alleen maar positieve reacties over de trainers”, Wij hebben meestal wisselende docenten. Dat is de kracht van de training. De ene keer is het een ambulancebroeder en de andere keer een brandweerman. Dit om de mensen een zo breed mogelijk spectrum aan te beiden.”

Trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal bestaat onder andere uit een e-learning, oefenmateriaal en lesboeken. Alle referenten die het trainingsmateriaal een score toekennen, zijn er tevreden tot zeer tevreden over. Enkele referenten: "Er worden boeken beschikbaar gesteld en ze nemen alles mee zoals reanimatiepoppen, portofoons en EHBO-spullen” en “Al het EHBO-materiaal sluit inhoudelijk goed aan bij de training.” Ook wordt er gebruikgemaakt van eigen materiaal zoals ontruimingsplattegronden van organisaties. De e-learning voldoet volgens de referenten goed en is veelal aangepast aan de situatie van het bedrijf. Eén referent geeft aan dat er wel wat meer diversiteit mag worden aangebracht in het praktijkmateriaal. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd op volwassen poppen geoefend.

Natraject
Op één neutrale score na, roept het natraject uitsluitend positieve reacties op. Na afloop van een incompany training ontvangen de deelnemers een certificaat en/of pasje. Deze wordt binnen korte tijd aan de opdrachtgever toegestuurd of kan worden gedownload op de portal van BHV.NL. De deelnemers evalueren mondeling met de trainer en krijgen, als de opdrachtgever dit wenst, een evaluatieformulier ter invulling aangereikt. De opdrachtgever ontvangt een rapportage. In veel gevallen vindt er ook een evaluatie met de opdrachtgever plaats: "We hebben standaard na elke training een telefonische evaluatie", "Er wordt altijd even besproken hoe de trainingen zijn bevallen en waar de docenten en wij eventueel tegenaan lopen. Ze houden goed rekening met onze feedback." Over de resultaten van de opleidingen zegt men onder meer: "We hebben helaas al een paar keer meegemaakt dat we de verworven kennis moesten inzetten. De collega's waren goed in staat om het op te lossen” en "De medewerkers staan een heel stuk steviger in hun schoenen bij agressie en geweld."

Organisatie en Administratie
Over de organisatie en administratie is negentig procent van de referenten (zeer) tevreden. Over de bereikbaarheid per telefoon en e-mail is men over het algemeen goed te spreken. Ook de facturering loopt naar wens. BHV.NL toont zicht accuraat en klantvriendelijk. Enkele reacties: “We kunnen altijd bij hen terecht. De samenwerking is heel fijn. Ze zijn zorgvuldig en snel van reactie", "Ze houden goed voor ons bij wanneer de collega's weer op herhaling moeten. Eén referent toont zich niet helemaal tevreden, omdat naar zijn mening het deel van de digitale omgeving waar hij mensen moet aanmelding voor een herhalingstraining aan een update toe is voor meer gebruiksgemak. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.
 
Relatiebeheer
Afgezien van een neutrale gestemde, is men over de wijze waarop de relatie word onderhouden (zeer) tevreden. Een enkeling geeft aan ook de nieuwsbrief te ontvangen: “Er staan vaak nuttige tips in over veiligheid.” BHV.NL stuurt de klant ook wel eens een uitnodiging voor een bijeenkomst. “Ik ga weleens naar zo’n relatiebijeenkomst. Er komen interessante sprekers en je kunt er netwerken,” zegt iemand. De meeste referenten geven aan dat zij een of meerdere keren per jaar een accountmanager spreken.
 
Prijs-kwaliteitverhouding
De prijs-kwaliteitverhouding roept bij alle referenten die op dit punt hun oordeel geven tevreden tot zeer tevreden reacties op. Een aantal daarvan: "Naar mijn idee is de prijs-kwaliteitverhouding goed. Ik krijg datgene geleverd waarvoor ik betaal" en "We hebben een paar jaar geleden nog een vergelijkend onderzoek gedaan waarbij BHV.NL opnieuw als beste uit de bus kwam."
 
Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van BHV.NL zijn alle referenten (zeer) tevreden. Gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingsaanbieder en de onderlinge samenwerking, spreekt men zich allereerst lovend uit over het maatwerk. Zo zegt men: "De mate waarin wordt meegedacht is groot", "We zijn heel tevreden over de communicatie en de manier waarop alles geregeld is", “Ze hebben heel veel middelen ter beschikking. Het aanbod is erg uitgebreid.” Allen bevestigen desgevraagd dat zij graag bereid zijn de maatwerkopleidingen van BHV.NL aan te bevelen bij derden.

Score 89,1: Wat onze klanten over de open opleidingen van BHV.NL vertelden:
 

Voortraject
De landelijke dekking van BHV.NL is voor de meerderheid van de geïnterviewden de reden dat de keuze op de opleidingsaanbieder is gevallen. In veel gevallen wordt er al langere tijd zaken gedaan met het instituut. Met uitzondering van één neutraal gestemde zijn alle referenten tevreden of zeer tevreden over het voortraject. De aanmelding verloopt over het geheel genomen naar wens: "De deelnemers melden zich zelf aan en kunnen daarbij een locatie en een datum kiezen." Enkele overigens tevreden gestemde plaatsen nog een kritische noot. Zo kan een cursus soms niet doorgaan vanwege een gebrek aan deelnemers. Een neutraal gestemde zou graag een overzicht willen ontvangen van de mensen die voor de cursus staan ingeschreven, om te zien of daar misschien mensen tussen staan die daar niet meer werken.
 
Opleidingsprogramma
De inhoud van het opleidingsprogramma wordt volgens de referenten helder omschreven en wekt de juiste verwachtingen. Enkele reacties: “BHV.NL is heel goed in het bijhouden wat er allemaal gedaan moet worden met het oog op de Arbowetgeving" en "Het is een duidelijk programma, compleet met tijdschema." Degene die neutraal stemt, geeft aan de website druk en chaotisch te vinden en dat cursuslocaties alleen in Chrome tevoorschijn komen.
 
Uitvoering
Over de uitvoering van de open opleiding is men unaniem positief. Over de uitvoering is men unaniem positief. De opleidingen voldoen wat betreft interactief gehalte, afwisseling in werkvormen en balans tussen theorie en praktijk goed aan de verwachtingen. Enkele reacties: "Ik ben er zelf bij geweest. De presentatie was boeiend, interactief en praktijkgericht", "Je krijgt een stukje uitleg en gaat vervolgens oefenen. De theorie en de praktijk zijn mooi met elkaar in evenwicht" en "Bij mijn vorige aanbieder zat ik soms te slapen tijdens de trainingen maar dat is hier beslist niet het geval." De referenten geven aan dat ze merken dat de mensen met interesse aan een training deelnemen en dit ook terugnemen naar de praktijk: “Dan hebben ze iets geleerd en zeggen ze: ‘Daarom moeten wij ook hier ook eens naar kijken’. Dan gaat het bijvoorbeeld over ontruimingsplannen die moeten worden aangepast.”

Opleiders
De opleiders roepen uitsluitend (zeer) tevreden reacties op. Men beoordeelt de opleiders als deskundig en didactisch vaardig: "De docenten zijn veelal afkomstig uit de praktijk. Een referent: "Ze werken allemaal bij de brandweer of bij andere hulpdiensten en doen dit erbij. Het zijn gepassioneerde mensen. Dit soort trainers hebben wij nodig om mensen acht uur lang geboeid te houden.” Ze zijn er goed in om mensen te motiveren" en "De docenten zijn open en gericht op interactie. De cursisten hoeven bij hen nooit lang stil te zitten en te luisteren." Eén referent zet nog een kanttekening over het verschil in didactisch niveau tussen de docenten en dat dit er afhankelijk is van achtergrond en ervaring.
 
Trainingsmateriaal
Allen die het trainingsmateriaal een score toekennen, zijn er (zeer) tevreden over. Het praktijkmateriaal voldoet ruimschoots aan de verwachtingen: "Of het nu gaat om verbandjes of om een reanimatiepop: alles is prima in orde.” Ook over de kwaliteit van de e-learning is men tevreden. Volgens hen zit alle theorie erin verwerkt. Eén referent zet nog wel een kritische noot bij de geldigheidsduur van het linkje voor de e-learning. Deze is nu 14 dagen geldig. Hij geeft aan dat met het oog op het uitstelgedrag van hun doelgroep dit wel 28 dagen had mogen zijn. 

Accommodatie
Over de accommodatie is men in grote lijnen (zeer) tevreden. De parkeergelegenheid, de bereikbaarheid, de voorzieningen en de catering zijn naar wens. Mensen kunnen zelf kiezen uit de 70 cursuslocaties verspreid door heel Nederland. Enkele referenten: "De accommodaties zijn schoon en de lunch is er goed. De oefenruimtes zijn heel geschikt" en "Het zijn vaak A-locaties zoals grote sportaccommodaties met genoeg binnenruimte om te oefenen en een groot parkeerterrein.”

Natraject
De referenten zijn (zeer) goed te spreken over het natraject van de open opleidingen. De cursisten ontvangen via de werkgever een certificaat en een pasje. Meerdere laten weten dat er mondeling wordt geëvalueerd met de cursisten. In een enkel geval wordt er ook geëvalueerd met de opdrachtgever. Gevraagd naar de resultaten van de opleidingen, zegt met onder meer: "De mensen hebben steeds wel weer een 'o ja!' momentje", "De mensen komen gemotiveerder terug dan dat ze ernaartoe gaan" en "De collega's zijn goed geschoold. Dat is te merken aan de manier waarop er wordt geopereerd bij calamiteiten."

Organisatie en Administratie
De organisatie en administratie wordt door de referenten als (zeer) tevreden omschreven. De bereikbaarheid en de facturering zijn naar verwachting.  Enkele reacties: "Alles is op tijd en netjes in orde. De aanmelding loopt perfect. Je ontvangt keurig een mailtje met een herinnering" en "We hebben een vaste contactpersoon die onze situatie goed kent.” Een referent geeft aan het jammer te vinden dat er af en toe trainingen niet doorgaan, waardoor medewerkers dit pas maanden later kunnen inhalen.

Relatiebeheer
Van de zes referenten die een score toekennen aan het relatiebeheer is de helft (zeer) tevreden en de andere helft niet geheel tevreden. Meerdere referenten geven aan te beschikken over een vaste accountmanager met wie zij regelmatig contact hebben. Enkele reacties: "Ik neem ook maatwerk af bij BHV en heb derhalve een vaste contactpersoon" en "We maken twee keer per jaar een afspraak om de zaken door te nemen." Een ander geeft aan en telefoontje of mailtje eens per jaar wel op prijs te stellen.

Prijs-kwaliteitverhouding
Ook over de prijs-kwaliteitverhouding is men over het algemeen positief: "De goede prijs-kwaliteitverhouding is onze reden om voor hen te kiezen.” Een positief gestemde referent vraagt zichzelf wel af om misschien elders te oriënteren vanwege de recente prijsverhoging. Twee van de tien referenten onthouden zich van het geven van een score, bij gebrek aan informatie.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
Alle referenten zijn over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over de open opleidingen van BHV.NL. Vooral over de uitvoering is men goed te spreken: "Ik vind het een groot voordeel dat er ieder jaar een ander topic wordt toegelicht", "BHV.NL hanteert een goede balans tussen theorie en praktijk”, en "Ze houden de aandacht goed vast." Andere pluspunten die genoemd worden zijn de flexibiliteit en klantgerichtheid. Allen tonen zich desgevraagd graag bereid de open opleidingen van BHV.NL aan te bevelen bij derden

Bedankt voor de mooie waardering

Namens BHV.NL heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de waardevolle beoordeling. Wij zijn trots op de eindcijfers waarmee wij beoordeeld worden op onze incompany en open opleidingen en doen ons uiterste best om onze kwaliteit en klanttevredenheid te behouden. Ontdek hiernaast waarmee wij je van dienst kunnen zijn of bekijk de zakelijke dienstverlening van BHV.NL

Lees meer

 • Laat je inspireren voor 2024
  Laat je inspireren voor een veilig 2024
  Maken jullie als organisatie van bedrijfsveiligheid het goede voornemen in 2024?
 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenario’s
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  ​Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.
 • Laat je inspireren voor een veilig 2023 | BHV.NL
  Laat je inspireren voor een veilig 2023
  Laat je inspireren voor een veilig 2023 door de veiligheidsaanpak van andere organisaties! 
 • BHV.NL gaat partnership aan met de Dag van de BHV
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL sluit zich als partner aan bij dit mooie initiatief van Stichting Dag van de BHV, en daar zijn we trots op!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Welkom, fijn dat je onze website bezoekt.
Ook wij voldoen aan de Europese privacy wetgeving. Met cookies en technieken zorgen wij dat we je beter en persoonlijker kunnen helpen.

 Met technologie volgen we jouw gedrag (geheel anoniem) binnen en buiten onze website. Alle data samen geeft ons waardevolle inzichten over jouw interesses zodat wij ervoor kunnen zorgen dat onze website de juiste waardevolle informatie biedt, optimaal werkt en we nuttige advertenties kunnen laten zien.

Meer weten? Lees hier alles over ons cookie- en privacybeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies.
Weigeren