De focuspunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2022

donderdag 23 december 2021
Het belang van gezonde en veilige werkomstandigheden.

Bij BHV.NL focussen we ons op gezonde en veilige werkomstandigheden. Net zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen SZW) dat doet. Naast dat het belangrijk is om veiligheid goed op orde te hebben voor de gezondheid van je eigen mensen, klanten en bezoekers is het ook slim: want zo kun je boetes voorkomen. Wat komt er allemaal kijken bij veilig en gezond werken, waar liggen de aandachtspunten vanuit de overheid en waar kun je op letten? In dit artikel lees je alles over de Nederlandse Arbeidsinspectie, hun taken en verantwoordelijkheden en de speerpunten voor 2022. Op naar een cultuur van veilig en gezond werken! 

Wat is de Nederlandse Arbeidsinspectie en wat doet dit orgaan?

Vanaf 1 januari krijgt de inspectie SZW een nieuwe naam, namelijk: de Nederlandse Arbeidsinspectie.Het doel van dit orgaan? Het aanpakken en terugdringen van onveilige en ongezonde werksituaties, het blootleggen van de achterliggende oorzaken en het ontwikkelen van een effectieve aanpak. Daarom controleert deze inspectie of bedrijven en organisaties zich aan de wet houden. Het vergroten van de bewustwording bij werkgevers als het gaat om risico’s en de gevaren van ongezond en onveilig werken, is daarbij een belangrijk onderdeel. De Nederlandse Inspectie werkt met meerjarige strategische doelstellingen (2019-2022). Wat kun je in 2022 verwachten van deze inspectie? We hebben alles op een rij gezet. 

Werkwijze en doelen

De Inspectie bepaalt de prioriteiten op basis van ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het beleid. In hoofdlijnen zijn de doelen en activiteiten voor 2022 gericht op eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid. Een breed domein dus. Daarom moeten er steeds keuzes worden gemaakt. Hoe ze dat doen? Ze kijken naar risicoanalyses en het verwachte effect. Daarbij zijn er steeds nieuwe manieren van interveniëren en van inspecteren op afstand. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt informatie gestuurd: met dataexperimenten onderzoeken ze waar eigen data én nieuwe bronnen kunnen helpen om regelovertreders en risicobedrijven slimmer en sneller te vinden. Om de doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.

Nieuwe risico's

Tijdens de coronacrisis werden nieuwe risico’s zichtbaar. Denk aan het massaal thuiswerken, ook wel hybride werken genoemd. Of arbeidsrisico’s in sectoren waar de productie vanwege corona sterk moest worden opgevoerd, zoals de pakketbezorging. Maar ook in sectoren waar besmetting een groter risico vormde, zoals in de voedselverwerkende industrie. Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Een deel van onze economie wordt steeds afhankelijker van deze werknemers, die soms onderbetaald worden, te lang werken en slechte huisvesting hebben. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Dit kan strafrechtelijk zijn, bij een verdenking van arbeidsuitbuiting. Of bestuursrechtelijk, als het gaat om ernstige overtredingen van de arbeidswetten.

Gezond werken begint met een RI&E

Reden genoeg om dit soort situaties te voorkomen. Waarmee gezond werken begint? Met een goede Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de RI&E is: risico’s in beeld brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken is van (levens)belang. Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast wordt onder meer ingezet op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting, en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Ook werk door jongeren en kinderen blijft een aandachtspunt. Wil je hier meer over weten? Check dan de website van de Inspectie.

Wat er allemaal komt kijken bij veilig werken en wat jij kan of moet doen, lees je op onze website in de artikelen ‘rollen en taken’ en ‘wat is verplicht’.

Inspectie Control Framework

Handhaving is belangrijk. Er zijn dan ook extra middelen vrijgemaakt om de handhavingsketen te versterken. Onder de naam ‘Inspectie Control Framework’ is er structureel € 50,5 miljoen extra beschikbaar in 2022. Dit wordt ingezet voor:
 • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
 • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
 • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
 • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
 • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
 • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Overtreding arbeidswetten

Wat gebeurt er als je de arbeidswetten overtreedt? De Inspectie heeft de bevoegdheid om bij overtreding een sanctie op te leggen in de vorm van een geldboete of een last onder dwangsom. Soms gaat het om waarschuwingen en het preventief stilleggen van de werkzaamheden. Oog hebben voor het individu, maatwerk en het opleggen van een evenredige boete is actueler dan ooit. Daarbij wordt gekeken naar de mate van verwijtbaarheid van de overtreder en de aard en ernst van de overtreding. De interventies zijn gericht op preventie, bewustwording, druk op ketens en handhaving. Er zijn dus geen doelstellingen voor het aantal af te handelen boeterapporten. Je leest hierover meer op de website van de Inspectie.

Wil je veilig werken goed organiseren?

Dat begrijpen wij. Bij BHV.NL helpen en ondersteunen we graag bij het in kaart brengen van en voldoen aan alle verplichtingen. Ook kunnen we samen met jou aan de slag met een RI&E en geven we een breed scala aan relevante cursussen en trainingen. Zo weet je zeker dat je probleemloos, veilig én gezond verder kunt bouwen aan jouw organisatie.

Lees meer

 • Aandacht RI&E vanuit het ministerie SZW
  Aandacht voor de RI&E vanuit het ministerie SZW
  Deze week valt er bij ondernemers een brief in de brievenbus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ze extra aandacht vestigen op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • BHV.NL scoort opnieuw hoog in CEDEO klanttevredenheidsonderzoek, met 91,8% EN 96,4%
  BHV.NL scoort opnieuw hoog in CEDEO klanttevredenheidsonderzoek, met 91,8% EN 96,4%
  Bij BHV.NL maken we onze beloften graag waar, zodat onze klanten tevreden zijn. Het liefst nog méér dan tevreden. Om er zeker van te zijn dat dat zo is, vragen we één keer per twee jaar aan Cedeo om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 
 • Het belang van risicogericht trainen belicht in het Tv-programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z.
  Het belang van risicogericht trainen belicht in het Tv-programma ‘Doe maar duurzaam’ van RTL Z.
  Op 12, 13 en 14 maart was BHV.NL te zien in het programma ‘Doe maar duurzaam’, van RTL Z.
 • Trainen tijdens de coronapandemie
  Trainen tijdens de coronapandemie
  Nieuws 17-02-2022: We trainen veilig volgens ons veiligheidsprotocol en de richtlijnen van het RIVM.
   
 • Nieuw! Cursus omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen
  Nieuw! Cursus omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen
  Intimidatie, agressie, discriminatie en kwetsende scheldpartijen. Allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag dat steeds vaker voorkomt. Het is belangrijk dat je voorbereid bent en weet hoe je hiermee om moet gaan. Om dit voor iedereen mogelijk te maken is de cursus omgaan met ongewenst gedrag nu ook individueel te volgen.
 • Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit vanwege bestrijding coronavirus (SARS-CoV-2)
  Aanvullende maatregelen arbeidsomstandighedenbesluit om kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en beperken.
 • Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  Veelgestelde vragen tijdens het coronavirus
  We blijven veilig trainen volgens ons veiligheidsprotocol en de richtlijnen van het RIVM. Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. 
 • NIEUW: BHV herhalingsprogramma 21/22
  NIEUW: BHV herhalingsprogramma 21/22
  Het is weer september. Dat betekent dat het weer tijd is voor de lancering van het nieuwe BHV herhalingsprogramma. In dit artikel lees je wat je kan verwachten als je dit jaar een BHV herhalingscursus volgt om je kennis en vaardigheden op te frissen.
 • Nieuwe Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp
  Nieuwe Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp
  Als het gaat om eerstehulpverlening, is het belangrijk dat iedereen in Nederland dezelfde richtlijnen volgt. Dit zorgt ervoor dat de hulpverlening goed aansluit op de professionele hulpverlening en dat een slachtoffer de beste zorg krijgt.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen