Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026

donderdag 23 februari 2023
Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026. Natuurlijk vanuit de missie van de organisatie: gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden voor iedereen. Dat werkgevers en werknemers hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben, staat als een paal boven water. Hoe actief draag jij uit wat een veilige cultuur is, wat eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn en goede arbeidsomstandigheden? In dit artikel vind je de speerpunten uit het Meerjarenplan 2023-2026. Zo ben je in no-time up-to-date.
Als onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) werkgevers en opdrachtgevers bij drie uitgangspunten. Ook wel de drie domeinen van hun missie:
 • Eerlijk werk
 • Veilig en gezond werk
 • Bestaanszekerheid
Dit doet de organisatie actief, door het maken van de programma’s en het houden van toezicht, en reactief door het aanpakken van meldingen en verzoeken. Omdat de dynamiek en doelen per domein verschillen, zet de Arbeidsinspectie een brede interventiemix in. Wil je precies weten wat de rol van de NLA is? Lees dan het artikel ‘De rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie’.

De thema's voor 2023-2026

Het plan van de NLA voor 2023-2026 ligt klaar. Hierin staat verschillende programma’s met ieder hun eigen thema. Het doel van zo’n programma? Een groep risico’s rondom het thema aanpakken. Voor 2023-2026 benoemt de inspectie de volgende programma’s:
 • Arbeidsuitbuiting & Ernstige benadeling
 • Uitzendbureaus
 • Internationaal, Schijn-constructies en Cao-naleving
 • Toezicht Suwi/Toezicht Sociaal Domein
 • PSA, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting
 • Blootstelling gevaarlijke stoffen
 • Asbest
 • Procesveiligheid Brzo/ARIE
 • Certificatie & Markttoezicht
 • Goed werkgeverschap in sectoren en ketens
 • Trends en ontwikkelingen
Hiermee gaat de arbeidsinspectie de komende jaren aan de slag. Als aanvulling hierop maakt de organisatie een jaarplan met concrete speerpunten per thema. Deze kun je vinden in het artikel 'De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2023'. Hieronder zoomen we verder in op het meerjarenplan.

De wet (niet) naleven

Het doel van de NLA voor de komende drie jaar? Dat werkgevers de regels beter naleven en voorkomen van het structureel overtreden van regels. De wet wordt nu namelijk niet altijd nageleefd. De reden? Die varieert. Sommige bedrijven hebben niet de juiste kennis en vaardigheden in huis. De NLA grijpt dan in door een waarschuwing te geven, voorlichting te bieden, verbetering te eisen en wanneer nodig een boete uit te delen. Een andere groep volgt bewust de regels niet op. Meestal om financiële redenen. Hier hanteert de NLA een stevige aanpak, door het opleggen van boetes, het stilleggen van een organisatie en eventueel zelfs een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Om al deze acties – bij beide groepen -  doelgericht te kunnen uitvoeren, is een speciale interventiemix ontwikkeld. 

Complete interventiemix

De NLA wil op tijd en effectief kunnen ingrijpen. Dit doet de arbeidsinspectie (in 2023) op drie niveaus. 

Voorlichting en communicatie
De organisatie zet ‘nalevingscommunicatie’ in. Dat betekent dat de inspectie bedrijven benadert die te weinig kennis en bewustzijn hebben als het gaat om wet- en regelgeving. De NLA wil deze werkgevers informeren en het (risico)bewustzijn vergroten. De aanpak? Met campagnes zoals #daspasveilig, #daspaseerlijk en #daspasgezond, maar ook met gerichte branchevoorlichting, zelfinspectietools en checklists. En dat doet de NLA niet voor niets, want uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van handelingsperspectief werkgevers aanzet tot actie. Verder houdt de arbeidsinspectie toezicht op de verplichte RI&E. Maar ook op een plan van aanpak voor preventie van ongevallen, gezondheidsschade en overtredingen op het gebied van veilig en gezond werk. Een hele mond vol? Dat is het zeker. Wij ontwikkelden daarom hiervoor een Veiligheidsambitieplan waarin al deze onderdelen aan bod komen. Dat biedt overzicht en rust!
 
Druk zetten op ketens en netwerken
De Arbeidsinspectie zorgt graag voor korte lijntjes met grote opdrachtgevers en brancheorganisaties. Zo kunnen ze hen beïnvloeden en stimuleren om de arbeidswetgeving beter na te leven. De NLA benadert instanties die vanuit hun rol potentiële arbeidsuitbuiting in beeld kunnen krijgen én signalen kunnen doorgeven. Heel waardevol! Zo kan de organisatie vroegtijdig en doelgericht optreden.
 
Inspecteren en opsporen
Het Openbaar Ministerie stuurt dit aan: de opsporingsdienst die inspecteert of regels worden nageleefd. Als dit niet het geval is, volgt er een waarschuwing, eis, boete of zelfs stillegging van de activiteiten van de organisatie. Ook bezoekt de NLA regelmatig werkgevers waar eerder een overtreding is geconstateerd voor een her-inspectie. Het doel? Een gedragsverandering waarbij meer dan 50% van de bedrijven alsnog de regels naleeft. 

Effectiever dan ooit

De NLA wil impact maken de komende jaren. En dus de effectiviteit van de activiteiten zo groot mogelijk maken. Alles om de situatie op werkvloeren verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen, focust de arbeidsinspectie zich de komende jaren op:
 • Datagericht werken
 • Strategische communicatie
 • Samenwerken met partners
Werken met data
Relevante data zijn goud waard, ook voor de arbeidsinspectie. De NLA werkt met interne en externe bronnen, die ingezet kunnen worden voor strategische communicatie. Natuurlijk houdt de organisatie hierbij rekening met de borging van ethische, juridische en privacy afwegingen. Het team werkt toe naar informatiegestuurd werken in 2026. ​Met de juiste data kan de NLA het maatschappelijk effect van het werk inzichtelijk maken, én betere keuzes maken voor de aan te pakken risico’s en interventies. 
 
Transparantie
Door data goed te organiseren, kan dit ondersteuning bieden in het meldingenproces. Denk aan het structureren van beoordelingen en het doorsturen van meldingen. Dit draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.
 
Reflectieve en signaleringsfunctie
Als toezichthouder wil de NLA signalen oppikken over trends, fenomenen, ontwikkelingen en bijzonderheden die zich voordoen in de samenleving. Hoe eerder hoe beter. Door zowel de online als offline media te analyseren, krijg je vaak in een vroeg stadium een beeld van de risico’s die ontstaan of evolueren. Deze signalen zijn waardevol voor beleidsmakers en de Tweede Kamer. Inzicht hebben in de juiste data versterkt dus de rol als toezichthouder.
 
Samenwerken
Samen sta je sterker. De NLA wil daarom actief de samenwerking opzoeken met organisaties die kunnen helpen om effectiever op te treden. Nationaal én internationaal, en op regionaal, sectoraal en gemeentelijk niveau. Denk aan het Europees Openbaar Ministerie, uitvoerende organisaties in het sociaal domein, brancheorganisaties, andere rijksinspecties en vakbonden.

Kerncijfers
De NLA willen blijven leren. Daarom vindt de inspectiedienst het belangrijk om inzicht te hebben in de inzet en het effect van de inspectie, om vervolgens te kunnen sturen op de beoogde resultaten. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt de NLA met verschillende indicatoren en kerncijfers. Zo wil de organisatie onder andere een evenwichtige balans creëren tussen reactieve onderzoeken en actieve inspecties voor ‘Gezond en Veilig’. Uit het reactieve onderzoek volgen lessen om veiliger en gezonder te kunnen werken. Om bij te dragen aan preventie van ongevallen is juist een actieve aanpak nodig. Het streven is een balans van 50-50%.

Aan de slag met bedrijfsveiligheid!

Wil jij moeiteloos door een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie komen, en nog liever de veiligheid binnen jouw organisatie goed op orde hebben? Dat begrijpen wij. Hiermee voldoe je aan de regels en bescherm je jouw medewerkers. BHV.NL heeft een uitgebreid dienstenpakket om jouw bedrijfsveiligheid goed te regelen. Denk aan trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van BHV, EHBO en omgaan met ongewenst gedrag. Op maat, incompany of individueel: jij kiest. Behoefte aan sparren of advies? Ook dat doen we graag. 

Lees meer

 • BHV.NL is BVBN-erkend opleider
  BHV.NL is BVBN-erkend opleider
  In Nederland speelt de Branchevereniging voor Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) een belangrijke rol in het bevorderen van de kwaliteit van BHV-opleidingen en fungeert als een erkenningsregeling voor gekwalificeerde opleiders in bedrijfsveiligheid. BHV.NL is een BVBN-erkend opleider. 
 • BHV.NL geeft 30 gratis veiligheidscursussen weg aan sportclubs!
  BHV.NL geeft 30 gratis veiligheidscursussen weg aan sportclubs!
  Dit jaar bestaat BHV.NL 30 jaar en om dit te vieren geven we 30 gratis veiligheidscursussen cadeau aan sportclubs en verenigingen. Zo zorgen wij samen voor de veiligheid van jouw sportclub. Wil jouw sportclub gratis door ons getraind worden? Meld je direct aan!
 • Nieuw vanaf april: BHV-basis met leerplatform Veiligheidsimpuls
  Nieuw vanaf april: BHV-basis met leerplatform Veiligheidsimpuls
  In april 2024 lanceert BHV.NL een vernieuwende leermethode voor BHV-opleidingen. Het afgelopen jaar hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een BHV-leerreis en een bijbehorend nieuw leerplatform: Veiligheidsimpuls. 
 • Laat je inspireren voor 2024
  Laat je inspireren voor een veilig 2024
  Maken jullie als organisatie van bedrijfsveiligheid het goede voornemen in 2024?
 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenarioís
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.