Nieuwe Arbowet per 1 juli: wat verandert er?

donderdag 29 juni 2017
Per 1 juli 2017 verandert de Arbowet. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en op de positie van de preventiemedewerker. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje. Naar aanleiding van deze wijzigingen hebben wij onze workshop Preventiemedewerker aangepast.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verandert door de nieuwe Arbowet de rol van verschillende betrokkenen: de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook voor de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De wijzigingen waarin de preventiemedewerker een rol speelt, zijn als volgt:
 

Basiscontract

Met de nieuwe Arbowet wordt het basiscontract ingevoerd. Dit contract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. De rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners staan erin opgenomen. Maatwerkafspraken zijn uiteraard mogelijk als aanvulling op dit basiscontract.
 

Adviesrol bedrijfsarts

Preventie staat in de nieuwe Arbowet nog meer centraal. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen om werknemers gezond en veilig te laten werken. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding, in plaats van dat hij bijstand verleent. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de verzuimbegeleiding benadrukt.
 

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Zoals gezegd verandert de rol van de preventiemedewerker: hij krijgt een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De preventiemedewerker adviseert aan en werkt samen met de bedrijfarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie vindt vanaf 1 juli plaats met instemming van de OR of de OVT.
 

Grotere medewerkersbetrokkenheid

De OR krijgt meer betrokkenheid bij het arbobeleid door de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker. Ook hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om in overleg te gaan met de OR, PVT of andere betrokken medewerkers. Daardoor kunnen werknemers en arbodeskundigen beter samenwerken en zijn zij goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.
 

Meer weten over de nieuwe Arbowet?

In dit artikel is slechts een greep uit de veranderingen in de Arbowet opgenomen. Wil je meer weten over de wijzigingen, kijk dan op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: klik hier om naar de informatie te gaan.

Lees meer

 • BHV.NL behaalt fantastische score van 96,2% bij klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO.
  BHV.NL behaalt fantastische score van 96,2% bij klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO.
  Om inzicht te bieden in de wijze waarop wij onze dienstverlening invulling geven, laten wij de tevredenheid van inkopers van bedrijven en organisaties waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies hebben verzorgd, onderzoeken door Cedeo.
 • ​Veranderingen Wet IKK per 1 januari 2018 van kracht
  ​Veranderingen Wet IKK per 1 januari 2018 van kracht
  Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking. Deze wet stelt dat het voor kinderopvang verplicht is om EHBO-gecertificeerd personeel te hebben. Met dit besluit worden de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en gastouders verscherpt.
 • BHV.NL bemiddelt voor crisisondersteuning na incident relatie
  BHV.NL bemiddelt voor crisisondersteuning na incident relatie
  Met trots kunnen wij melden dat wij BHV'ers en EHBO'ers niet alleen zo goed mogelijk voorbereiden op calamiteiten, maar dat wij nu ook kunnen bemiddelen voor nazorg en evaluatie nadat zich een incident heeft voorgedaan. Onze partner Crisis24 is specialist op dit gebied.
 • Amsterdam Dance Event: Gemeente Amsterdam wijzigt regelgeving
  Amsterdam Dance Event: Gemeente Amsterdam wijzigt regelgeving
  De Gemeente Amsterdam heeft een aanpassing ingevoerd van de Nadere regels dance events in horeca. Een van de aanpassingen heeft betrekking op het kennisniveau van de hulpverleners die werkzaam zijn in horecagelegenheden.
 • BHV.NL is ISO9001:2015 gecertificeerd
  BHV.NL is ISO9001:2015 gecertificeerd
  Het continu verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en onze werkprocessen om dit te bewerkstelligen zien wij als een kwaliteitssysteem. BHV.NL is ISO9001:2015 gecertificeerd en daar zijn we trots op!
 • BHVassist de nieuwste innovatie van BHV.NL
  BHVassist de nieuwste innovatie van BHV.NL
  Met BHVassist kun je alarmeren, registreren en rapporteren, wil je weten hoe? Bekijk de nieuwe animatie!
 • BHVassist
  BHVassist
  Hoe mooi zou het zijn als je met een paar simpele handelingen direct medewerkers kunt alarmeren als zich een calamiteit voordoet in jouw organisatie, waarbij die juiste medewerkers meteen op de hoogte zijn van wat er is gebeurd en waar? Dat is nu mogelijk met het systeem BHVassist. 
 • Samenwerking Spinel Veiligheidscentrum & BHV.NL
  Samenwerking Spinel Veiligheidscentrum & BHV.NL
  Spinel Veiligheidscentrum en BHV.NL zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van veiligheidstrainingen, consultancy, kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling.

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.