BHV.NL behaalt fantastische score van 96,2% bij klanttevredenheidsonderzoek van CEDEO.

donderdag 28 december 2017
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 2000 opleidingsbedrijven die een diversiteit aan veiligheidscursussen en aanverwante diensten aanbieden. Voor veel mensen vormt dit enorme aanbod een onoverzichtelijk, en in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Om inzicht te bieden in de wijze waarop wij onze dienstverlening invulling geven, laten wij de tevredenheid van inkopers van bedrijven en organisaties waarvoor wij cursussen, trainingen, opleidingen of organisatieadvies hebben verzorgd, onderzoeken door Cedeo.
Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre BHV.NL erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. 'Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en na-traject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning'
16098 beoordelingen 98% van onze klanten beveelt ons aan!
Feedback Company

CEDEO

Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden'' Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit:
 • De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers
 • De organisatie is minimaal drie jaar actief.
 • De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000
Kwalitatieve criteria:
 • De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt'
 • De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hánd van een Klanttevredenheidsonderzoek
 • De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn

Wat onze klanten over BHV.NL vertelden:

Voortraject
De meeste referenten in dit onderzoek naar de maatwerktrainingen van BHV.NL werken al jaren met hen samen. BHV.NL verzorgt voor hen de (herhalings-) opleidingen voor de bedrijfshulpverlening en doen dat incompany. Tachtig procent van de referenten is tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop het voortraject verloopt. Zij vertellen daarover het volgende: "De samenwerking is al van jaren terug.”, "De samenwerking met BHV.NL bestond al voordat ik in dienst bij de organisatie kwam. Het afgelopen jaar zijn wij met meer partijen in gesprek geweest. Toch hebben wij geen reden gezien om naar een andere organisatie over te stappen. Wij zijn heel tevreden. Qua mogelijkheden en ideeën denken zij met ons mee. Dat is fijn!" 

Opleidingsprogramma
Hoewel er standaard onderdelen in de opleidingsprogramma's zitten wordt er toch zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgevers. Zo vertelt een referent "Wij hebben in overleg het programma iets weten in te korten. Doordat de medewerkers eerst online een e-learning programma hebben doorlopen konden we daarna volstaan met een praktijkmiddag. Dat scheelt veel tijd. Ook anderen vertellen dat BHV.NL meedenkt en flexibel is in de vormgeving van het opleidingsprogramma. Zo is bij één van de opdrachtgevers een deel van de cursus in de avonduren uitgevoerd en bij een ander het programma in tijdsduur flexibel aangepast. Een geïnterviewde vertelt  "BHV.NL speelt goed in op onze wensen. Zij houden goed rekening met onze doelgroep. Daarmee leveren ze echt maatwerk. Dat is prettig. Wij hebben onze voorkeur voor de trainer kunnen aangeven. Die was in in te passen." Ook andere referenten vertellen dat er accenten in het programma kunnen worden aangebracht die op een specifieke situatie zijn gericht, bijvoorbeeld een ontruimingsoefening voor een bijzondere doelgroep.'; 'Zij proberen variatie in het programma aan te brengen, zodat de cursus niet elk jaar hetzelfde is', vertellen enkelen van hen. De afspraken met de opdrachtgevers worden vastgelegd in een offerte. Deze wordt duidelijk, helder en overzichtelijk genoemd. Het financiële plaatje komt daarin goed aan bod. De meeste-referenten hebben vaste prijsafspraken gemaakt. De offertes voldoen aan de verwachtingen. Over de informatieverstrekking naar de deelnemers toe vertelt men het volgende: De informatie naar onze deelnemers toe verzorgen wij zelf. De deelnemers moeten een onlíne module doorlopen ter voorbereiding op de cursus." Op dit onderdeel scoort één referent niet, omdat hij niet bij het offertetraject betrokken is geweest. Alle overige referenten zijn (zeer) tevreden over de opleidingsprogramma's.

Uitvoering
Over de uitvoering van de opleidingen zijn alle geïnterviewden (zeer) tevreden. Naast een stuk theorie worden er ontruimingsoefeningen, brandblusoefeningen, reanimatieoefeningen en dergelijke gedaan. De theorie kan door middel van een e-learning programma worden geleerd. Referenten vertellen: "De uitvoering voldeed aan de verwachtingen. Er is prima aangesloten bij het niveau van de deelnemers. De nadruk lag op nieuwe ontwikkelingen. Het verliep lekker vlotjes", "Het was goed en boeiend. Wij hebben een rondje door het pand gemaakt om de knelpunten te bespreken, Er werd goed ingehaakt op de inbreng van de deelnemers vanuit onze eigen organisatie en situatie" en "Het programma was voldoende afwisselend en praktijkgericht. Er was een leuke sfeer. We hebben veel ervaringen kunnen delen en besproken wat je in de praktijk tegen zou kunnen komen." "Eindelijk een bedrijf dat doet wat ze zegt. Daar zijn we erg blij mee", zegt één van hen tot slot.

Opleiders
Ook over de kwaliteiten van de opleiders niets dan lof. Zowel theoretisch als didactisch zijn zij goed onderlegd. Zij weten de stof duidelijk uit te leggen en veel afwisseling aan te brengen. Daarnaast zijn in staat een gezellige, prettige sfeer te creëren, waardoor het gemakkelijk is de kennis tot je te nemen. Dat vinden de opdrachtgevers belangrijk omdat er op deze manier geen weerzin tegen de jaarlijks terugkerende bedrijfshulpverleningscursussen ontstaat. Ter illustratie enkele citaten: "Wij werken al jaren met BHV.NL en alle trainers zijn goed. Zij zijn goed in hun vak. Zij zijn accuraat en gaan prettig om met ons personeel. Onze medewerkers zijn ook positief over hen", "Het is prettig dat wij niet elk jaar dezelfde trainer krijgen. Zo blijft er een beetje afwisseling in het programma dat qua inhoud jaarlijks op hetzelfde neerkomt. Elke trainer legt ietwat andere accenten. Allen zijn zeer deskundig'" Eén van de opdrachtgevers vertelt dat eventuele feedback op de docenten door het opleidingsinstituut ter harte wordt genomen.

Trainingsmateriaal
Het opleidingsinstituut biedt de mogelijkheid gebruik te maken van een e-learning module in een elektronische leeromgeving. Daarover zegt een van de geïnterviewden: "De e-learning module was heel compleet. Er stond ongeveer drie tot vier uur voorbereidingstijd voor, maar veel medewerkers zijn daar langer mee bezig geweest. Het bevat veel leeswerk, maar ook veel beeldend materiaal." over de oefenmaterialen die tijdens de cursussen worden gebruikt is men tevreden. Het voldoet aan de eisen. Alle referenten zeggen dat er goede afspraken zijn gemaakt over de te gebruiken lesmaterialen. Eén referent geeft het trainingsmateriaal geen beoordeling omdat er geen gebruik van is gemaakt. Alle overige referenten zijn ook hierover (zeer) tevreden.

Natraject
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat en krijgen deze binnen korte tijd toegestuurd. De geïnterviewde zijn van mening dat daarmee het opleidingsdoel is behaald. ln een computersysteem wordt bijgehouden aan wie een certificaat is uitgereikt. Die administratie is goed op orde. Enkele referenten vertellen dat het opleidingsínstituut de cursussen evalueert met de deelnemers en/of de opdrachtgever. Zij vertellen daarover: "BHV.NL belt altijd even na om te vragen hoe het is gegaan. Wij vragen ook onze deelnemers om feedback en hebben nog nooit een slechte opmerking over het opleidingsinstituut gehad' en "Omdat wij een grote organisatie zijn met veel vestigingen hebben wij een vaste accountmanager met wie wij een aantal keer per jaar alle punten bespreken en de cursussen plannen. Ook de verbeterpunten komen dan aan bod. De accountmanager maakt daar een bezoekverslag van. Wij kunnen alles bespreekbaar maken. Het contact verloopt goed." Alle referenten zijn (zeer) tevreden over het natraject.

Organisatie en Administratie
De organisatie en administratie wordt in orde bevonden. Negentig procent van de referenten is hierover (zeer) tevreden. Over de organisatie en administratie zegt men het volgende: 'Alles is altijd goed geregeld”, De mensen die werken op het secretariaat zijn erg toegankelijk, duidelijk en vriendelijk. Ook de facturen kloppen met de gemaakte afspraken. lk vind hen prima werken", "Wij hebben best veel last minute wijzigingen. Dat wordt altijd goed opgepakt" en "De organisatie is goed bereikbaar. Wij hebben een vast contactpersoon en krijgen altijd een snelle reactie. De lijnen zijn kort', aldus enkele uitspraken van (zeer) tevreden referenten. Eén referent geeft een neutrale score op dit onderdeel omdat er naar zijn mening nogal wat wisselingen in het personeel zijn geweest. Een ander zegt juist te bemerken dat de organisatie de laatste tijd professioneler is geworden'

Relatiebeheer
Ook over de wijze waarop de relatie wordt onderhouden is men (zeer) tevreden. Twee referenten zijn van mening dat er geen sprake is van relatiebeheer en geven daarom geen score op dit onderdeel. De overige referenten zijn van mening dat er voldoende contact met de organisatie is. Soms is dit alleen per mail en telefoon maar dit wordt voldoende bevonden. Zij zeggen dat zij elkaar over en weer weten ie vinden als dat nodig is. De herinneringsmelding voor de herhalingscursus bedrijfshulpverlening is voor hen voldoende. Anderen bespreken regelmatig de ontwikkelingen in de organisatie met een vaste accountmanager. Veelal hangt de intensiteit van de gesprekken af van de grootte van de organisatie. Ook vertelt één referent dat hij onlangs nog is gewezen op een nieuwe app die is ontwikkeld en die op termijn de e-learning module moet gaan vervangen.

Prijs-kwaliteitverhouding
Men is van mening dat de prijs van de opleidingen in verhouding is tot de kwaliteit daarvan. De meeste geïnterviewden geven aan de prijs weleens te hebben vergeleken met andere aanbieders en vinden de prijzen van BHV.NL reëel. Twee geïnterviewde geven aan geen zicht te hebben op de prijs/kwaliteitverhouding en geven daarom geen score. Eén referent geeft een neutrale beoordeling. Deze referent vindt het opleiden van medewerkers sowieso duur. Gezien de lage opleidingsbudgetten in de branche van deze referent probeert hij altijd kosten te besparen en blijft het vergelijken van opleidingsprijzen noodzakelijk.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
Allen geïnterviewden geven aan tevreden te zijn over de cursussen van BHV.NL en de samenwerking met hén. Zo zegt men" Wij zijn heel tevreden. Het contact verloopt prettig en ook onze deelnemers zijn tevreden. Het voldoet éxáct aan de verwachtingen. Dat is belangrijk" en' De cursussen verlopen goed. Er werken aardige mensen bij BHV.NL die weten waar ze het over hebben. Ze verzinnen elke keer weer iets nieuws. Wij staan er helemaal achter!" Allen zijn van harte bereid het instituut aan anderen aan te bevelen of hebben dit al eens gedaan.

Hartelijk dank voor de mooie waardering

Namens BHV.NL heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de waardevolle beoordeling. Wij zijn trots op het eindcijfer waarmee wij beoordeeld worden en doen ons uiterste best om onze kwaliteit en klanttevredenheid te behouden. Ontdek hiernaast waarmee wij je van dienst kunnen zijn of bekijk de zakelijke dienstverlening van BHV.NL

Lees meer

 • Laat je inspireren voor 2024
  Laat je inspireren voor een veilig 2024
  Maken jullie als organisatie van bedrijfsveiligheid het goede voornemen in 2024?
 • De urgentie van veilig werken: feiten, cijfers en tips
  De urgentie van veilig werken: feiten en cijfers
  Hoe vaak komen arbeidsongevallen nu voor in Nederland? De Nederlandse arbeidsinspectie heeft dit het afgelopen jaar weer gemonitord. We nemen je in vogelvlucht mee door de cijfers.
   
 • Vandaag is het de Dag van de BHV!
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL is partner van de Dag van de BHV, en daar zijn we trots op! Zet jij de BHV’ers in jouw organisatie ook in het zonnetje vandaag?
 • BHV herhalingsprogramma 23/24
  BHV Herhalingsprogramma 23/24 vernieuwd met nieuwe scenario’s
  Elk jaar in september vernieuwen wij het BHV herhalingsprogramma. In dit nieuwsartikel lees je wat je kunt verwachten van onze BHV herhalingscursus die ook dit jaar weer in een nieuw en innovatief jasje is gestoken.
 • Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Opfrisweken: wat weet jij (nog) over BHV?
  Jaarlijks je kennis blijven bijhouden en vergroten is, zeker op gebied van veiligheid, erg van belang. Hierom lanceren wij opnieuw, vanaf 19 juni tot en met eind augustus, onze opfrisweken. Tijdens deze maanden lichten wij verschillende onderwerpen uit, om je kennis en zekerheid in handelen te vergroten.
 • Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023 - 2026
  ​Iedere vier jaar is het zover. Dan schetst de Nederlandse Arbeidsinspectie haar ambities, programma’s en activiteiten voor de komende jaren. Nu is het tijd voor het Meerjarenplan 2023-2026.
 • DE PLANNEN VAN DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE VOOR 2023
  De plannen van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2023
  ​Gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden; dat is het thema waarop wij ons bij BHV.NL focussen én waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie zich richt.
 • Laat je inspireren voor een veilig 2023 | BHV.NL
  Laat je inspireren voor een veilig 2023
  Laat je inspireren voor een veilig 2023 door de veiligheidsaanpak van andere organisaties! 
 • BHV.NL gaat partnership aan met de Dag van de BHV
  Vandaag is het de Dag van de BHV!
  De eerste maandag van november is Dag van de BHV. Een dag voor organisaties om bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en bedrijfshulpverlening onder de aandacht te brengen. BHV.NL sluit zich als partner aan bij dit mooie initiatief van Stichting Dag van de BHV, en daar zijn we trots op!

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Welkom, fijn dat je onze website bezoekt.
Ook wij voldoen aan de Europese privacy wetgeving. Met cookies en technieken zorgen wij dat we je beter en persoonlijker kunnen helpen.

 Met technologie volgen we jouw gedrag (geheel anoniem) binnen en buiten onze website. Alle data samen geeft ons waardevolle inzichten over jouw interesses zodat wij ervoor kunnen zorgen dat onze website de juiste waardevolle informatie biedt, optimaal werkt en we nuttige advertenties kunnen laten zien.

Meer weten? Lees hier alles over ons cookie- en privacybeleid. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies.
Weigeren