De bedrijfsnoodorganisatie op orde houden in tijden van hybride werken

Hybride werken: voor veel bedrijven is het na de coronacrisis blijvend gebleken. Dat blijkt ook uit een onderzoek onder werkgevers dat eind juni 2022 werd gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ¹. Werkgevers zijn namelijk positief als het gaat om hybride werken. 2 op de 3 organisaties beschikt inmiddels over een thuiswerkregeling en 1 op de 3 medewerkers werkt regelmatig thuis. Maar de keuze om meer thuis te werken heeft nogal wat gevolgen voor de bezetting op afdelingen en de verschillende locaties waar wordt gewerkt. En dit geldt ook voor de zorg voor bedrijfsveiligheid.

Puzzels leggen

Wij zien dat de bedrijfsnoodorganisatie, vanwege de overgang naar hybride werken, niet altijd meer op volle kracht is bij organisaties. Het gaat dan om het geheel van maatregelen en beleid van een organisatie om met calamiteiten om te gaan. Organisaties zien dit ook en zitten met de vraag: ‘Hoe pak ik dit nou aan: hybride werken en bedrijfsveiligheid?’. Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen, zal de bedrijfsnoodorganisatie op de nieuwe situatie moeten worden ingericht. Een behoorlijke puzzel die je als werkgever of BHV-verantwoordelijke moet leggen. Want hybride werken brengt nieuwe risico’s en uitdagingen met zich mee.

Veranderende maatregelen

Wist je bijvoorbeeld dat je als organisatie ook verantwoordelijk bent voor de veiligheid en gezondheid van je thuiswerkers? Als je er zeker van wilt zijn dat de bedrijfsnoodorganisatie (nog) voldoet, start dan met het opnieuw bekijken van de RI&E. Laat de preventiemedewerker de risico’s opnieuw in kaart brengen en actualiseer waar nodig. Vergeet daarbij de thuiswerkplek niet. Bekijk ook het plan van aanpak opnieuw. Want veranderende omstandigheden vragen om veranderende maatregelen. Zo kan er meer noodzaak zijn om medewerkers, klanten en bezoekers te informeren over de veiligheidsrichtlijnen die gelden binnen jouw organisatie. Of kan het handig zijn om niet verspreid in een pand te werken, maar op één plek.

Iedereen veiligheidsbewust

Hybride werken brengt dus veranderingen met zich mee, maar de grootste verandering op het gebied van bedrijfsveiligheid is de BHV-bezetting. Belangrijk hierbij is dat de bedrijfshulpverleners zodanig in aantal zijn en blijven dat ze eerste hulp bij ongevallen kunnen verlenen, actie kunnen ondernemen bij brand en in noodsituaties kunnen alarmeren en evacueren (art. 15 Arbowet).
 
Een universeel, pasklaar antwoord op de vraag hoe je dit als organisatie moet organiseren en hoeveel BHV’ers je moet opleiden kunnen we niet geven. Dit verschilt namelijk per situatie en is afhankelijk van de risico’s. Wel geven we je graag een aantal tips die je organisatie hopelijk helpen met het vormgeven van een hybridebestendig BHV-team. Komen ze:
 • Een open deur, maar wel heel belangrijk: controleer of er dagelijks voldoende BHV’ers aanwezig zijn
Je kan als organisatie wel voldoende BHV’ers hebben opgeleid, maar als ze niet op de werkvloer aanwezig zijn kun je de veiligheid niet waarborgen. De bezetting dagelijks op peil houden is daarom essentieel. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te werken met een rooster of kerngroep. Heb je niet genoeg BHV’ers om het rooster te vullen? Zorg dan dat je extra BHV’ers opleidt. Een goede tip uit de klantcase van de provincie Groningen bij het werven van nieuwe BHV’ers: inventariseer welke medewerkers vanwege hun functie vrijwel altijd op kantoor zijn en vraag hen om BHV’er te worden. Dan kun je denken aan mensen van de catering, beveiliging of de facilitaire dienst. Laat hen sleutelfiguur zijn.
 
 • Betrek de hele organisatie in geval van nood
In het geval van een calamiteit kan een BHV’er het verschil maken, maar dat betekent niet dat anderen niks kunnen betekenen. Ons advies: geef alle medewerkers (en eventueel ook bezoekers en klanten) een rol in de bedrijfsnoodorganisatie. Maak bijvoorbeeld een medewerker die geen certificaat heeft verantwoordelijk voor het opwachten van de hulpdiensten of het halen van een AED. Laat deze acties ook formeel vastleggen in een aangepast bedrijfsnoodplan, en zorg als werkgever voor een goede introductie van dit vernieuwde plan.
 
 • Vergroot de zelfredzaamheid van medewerkers
We zien bij BHV.NL ook organisaties die ervoor kiezen om iedereen in de organisatie op te leiden. Dit vergroot de zelfredzaamheid van alle medewerkers. En maakt jouw organisatie veiliger. Zo kun je de gehele organisatie opleiden met een modulaire incompany-training, volledige online training of een workshop reanimeren of ontruimen.

Wil je niet iedereen volledig opleiden, maar wel zelfredzamer maken? Dan kun je er ook voor kiezen om medewerkers een basis mee te geven met de nieuwe incompany cursus Veiligheidsbewustzijn. Daarmee kunnen medewerkers zich de eerste paar minuten redden tot de BHV’er aanwezig is. 
 
 • Zoek waar kan de samenwerking met andere bedrijven op
Werk je in een pand met andere bedrijven? Of bijvoorbeeld in een bedrijventerrein? Maak dan – indien mogelijk - afspraken met deze bedrijven over de hulpverlening. Zo kunnen jullie elkaar helpen in nood. Kies je hiervoor? Leg dan goed vast wat de afspraken zijn, zodat je wel kan aantonen dat je het goed op orde hebt.
 
 • Laat je eigen instructeurs opleiden
Wist je dat je bij BHV.NL je eigen instructeur(s) kan laten opleiden? Wij weten bijna alles over bedrijfshulpverlening. Waarom zouden we die kennis voor onszelf houden als we die ook kunnen delen? Met een eigen instructeur heb je die extra collega’s of misschien zelfs de gehele organisatie zo opgeleid! Een eigen instructeur is verder in staat om een goede ontruimingsoefening op te zetten en te evalueren. Op basis van deze oefening kan de instructeur daarnaast op een juiste wijze de organisatie trainen op de verbeterpunten die voortvloeien uit de oefening.
 
 • Wapen je medewerkers tegen ongewenst gedrag en agressie
Zijn er na de coronaperiode langere wachttijden ontstaan? Of treffen jullie nog steeds maatregelen tegen corona? Dan kunnen medewerkers meer te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dit is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. Als organisatie ben je wettelijk verplicht ook risico’s op dat gebied mee te nemen in de RI&E, én moet je hier beleid voor vormgeven. Voor sommige functies kan het daarom noodzakelijk zijn om te leren omgaan met agressie en ongewenst gedrag. Een weerbaarheidstraining kan daarbij helpen.

¹ Bron: artikel Rijksoverheid 

Maak een vrijblijvende afspraak met ons

Hybride werken heeft een hoop voordelen, maar dwingt organisaties tegelijkertijd om goed na te denken over BHV-gerelateerde zaken. Wij vertellen je graag hoe je je bedrijfsnoodorganisatie op peil kunt houden. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvend gesprek!

Lees meer

 • De rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie
  De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt werken veiliger, gezonder en eerlijker
  De Nederlandse Arbeidsinspectie wil maar één ding: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Een stabiele inkomstenbron hebben en jezelf goed voelen dus. Deze organisatie is niet voor niets onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar hoe pakt de Nederlandse Arbeidsinspectie deze missie aan en wat is hun rol precies? En wat moet jij als werkgever of organisatie écht weten? Dat lees je hier. 
 • KEN N TRAIN DE 5 FASES VAN BHV TIJDENS EEN CALAMITEIT
  Ken en train de 5 fasen van BHV tijdens een calamiteit
  Ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid binnen jouw organisatie of inzetbaar als BHV’er? Dan is het van belang dat je de vijf fases kent van een inzet van bedrijfshulpverlening. Voor de eerste drie fases is meestal genoeg aandacht, alleen de laatste twee worden nog weleens vergeten. Zonde! Want dat zijn precies de onderdelen waarmee jij goed voor BHV’ers en medewerkers zorgt. De oplossing? Trainen.
 • Brand kun je niet voorkomen. Dit kun we samen wl doen!
  Brand kun je niet voorkomen. Dit kun we samen wl doen!
  Voorkomen is beter dan genezen, luidt een in hulpverlenerskringen veelgebruikt spreekwoord. In het geval van brand is dat ook zo, maar helaas gaat die vlieger niet op. Een brand kun je namelijk niet voorkomen. Zoals de onzinkbaar geachte Titanic zonk, kan het veiligste gebouw ter wereld in vlammen opgaan. Daarom richten we ons bij BHV.nl op het zo klein mogelijk maken van de gevolgen van een brand.  Samen zorgen we voor veiligheid!
 • Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Vijf tips om jouw BHV'ers extra te waarderen
  Een keer per jaar is het tijd om je BHV’ers eens extra in het zonnetje te zetten. En dit is niet helemaal onlogisch, aangezien alle BHV’ers er mede voor zorgen dat de veiligheid in de organisatie gewaarborgd blijft. De enige vraag die nu overblijft is: hoe zorg je ervoor dat je ze de waardering geeft die ze verdienen? In dit artikel delen wij een aantal tips om vóór en tijdens de Dag van de BHV jouw BHV’ers extra te bedanken.
 • Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Hoe overtuig je het MT van het belang van veiligheid op de werkvloer?
  Je kunt het echt overal lezen: een cultuur waarin veiligheid centraal staat, begint met het commitment van het (top)management. Maar wat als dat management niet zo betrokken is?
 • Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Het belang van een goede veiligheidscultuur binnen jouw organisatie
  Dat veiligheid op de werkvloer belangrijk is, daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorg je er nou voor dat de veiligheid binnen de organisatie geborgd is? De veiligheidscultuur binnen jouw organisatie is allesbepalend voor of er veilig wordt gewerkt. 
 • Afbeelding stabiele zijligging
  De stabiele zijligging: niet moeilijk, wel van levensbelang
  De stabiele zijligging is wellicht niet de meest comfortabele positie die er is. Daar merkt degene die in de stabiele zijligging wordt gelegd als het goed is ook niets van. De stabiele zijligging wordt namelijk toegepast als iemand buiten bewustzijn is, maar nog wel gewoon ademt. Hiermee stabiliseer je het slachtoffer. In dit artikel vertellen we je meer over deze belangrijke houding.
 • Blaren voorkomen en behandelen doe je zo
  Blaren voorkomen en behandelen doe je zo
  Het zijn misschien wel de grootste vijanden van deelnemers aan de vierdaagse en andere wandeltochten: blaren. Zelfs de meest geoefende wandelaars, maar ook hardlopers, krijgen er soms last van. In dit artikel vertellen we je hoe blaren ontstaan, hoe je ze het beste kunt verzorgen en wat je kunt doen om ze te voorkomen.
 • Het vaak onderschatte belang van een preventiemedewerker
  Het vaak onderschatte belang van een preventiemedewerker
  Het is weer zover: de week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Natuurlijk is dit onderwerp altijd belangrijk voor iedere organisatie. Deze lijst met risico’s moet namelijk altijd up-to-date zijn, zodat je veiligheid op de werkvloer kunt waarborgen. En daarom is dit een mooi moment om de persoon die de RI&E opstelt eens extra aandacht te geven: de preventiemedewerker. Het hebben van een preventiemedewerker is verplicht voor iedere organisatie waar medewerkers werken. Maar waarom is een preventiemedewerker zo belangrijk en hoe kun je ervoor zorgen dat deze collega binnen jouw organisatie goed is opgeleid? Dat lees je hier.  

info@bhv.nl

024 373 09 77
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op OK klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen